Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

abstract
*

abstract /"æbstrækt/ tính từ trừu tượng khó hiểu lý thuyết không thực tếabstract number (toán học) số hư danh từ bản tóm tắt (cuốn sách, luận án, bài diễn văn...) đồ gia dụng trừu tượngin the abstract: trừu tượng, lý thuyết ngoại rượu cồn từ trừu tượng hoá làm đãng trí rút ra, tách ra, tách rato abstract butter from milk: bóc bơ thoát ra khỏi sữa lấy trộm, ăn uống cắp cầm tắt, trích yếu
bản nắm tắtencoded abstract: bản tóm tắt mã hóachiết rangâm chiếtrút raLĩnh vực: xây dựngbảng thành quảtrừu tượng hóaLĩnh vực: toán và tinđoạn tóm tắtGiải phù hợp VN: Trong nghành nghề dịch vụ xử lý thông tin và kỹ thuật thư viện, một quãng tóm tắt, thường bao gồm một đoạn hoặc một không nhiều đoạn trên đầu một tứ liệu điều tra, như tờ báo kỹ thuật chẳng hạn. Trong những hệ thừa nhận dạng ký kết tự, abstract là một trong những tính từ bộc lộ một kiểu ký tự (khác với vần âm hoặc chữ số) không mang một ý nghĩa sâu sắc nội trên và đề nghị được định nghĩa thì mới diễn dịch được. Trong lĩnh vực lập trình, abstract là một trong những tính tự ám chỉ một kiểu tài liệu được tư tưởng bởi những phép tính nhưng ta có thể thi hành được bên trên các đối tượng của kiểu tài liệu đó, thay vì được định nghĩa bởi vì các đặc điểm của chính những đối tượng.Lĩnh vực: điệntrích raabstract algebrađại số trừu tượngabstract automatonôtômat trừu tượngabstract categoryphạm trù trừu tượngabstract classlớp trừu tượngabstract datadữ liệu trừu tượngabstract data typeấn mẫu dữ liệu trừu tượngabstract data typekiểu dữ liệu trừu tượngabstract data typeloại dữ liệu trừu tượngabstract declaratorbộ khai báo trừu tượngabstract gametrò nghịch trừu tượngabstract informationthông tin cầm tắtabstract interpretationsự diễn dịch trừu tượngabstract machinemáy trừu tượngabstract mathematicstoán học thuần túyabstract mathematicstoán học tập trừu tượngabstract modelmô hình trừu tượngabstract numberhư sốabstract numbersố hưabstract numbersố trừu tượngbản bắt tắtbản trích yếuabstract of title: bản trích yếu hèn tài sảnmarked abstract: bản trích yếu tất cả thêm lời chúrút ratoát yếutóm tắttrích yếuabstract book: sổ trích yếu đuối (thu chi)abstract invoice: hóa đối chọi trích yếuabstract of title: bản trích yếu hèn tài sảnmarked abstract: phiên bản trích yếu gồm thêm lời chústatistical abstract: trích yếu hèn thống kêabstract human laboursức lao đụng trừu tượngabstract labour timethời gian lao động trừu tượngabstract naturetính trừu tượngabstract of accountbản sao kê tài sảnabstract of accountbản trích tài khoảnabstract of titlebản sao kê quyền sở hữuabstract of titlehồ sơ thiếu rõ ràng về quyền sở hữuabstract political economicskinh tế thiết yếu trị học trừu tượngmaterial abstractbản lược kê đồ vật tưmaterial abstracthóa 1-1 vật tư <"æbstrækt> tính từ o trừu tượng, khó khăn hiểu o lý thuyết, ko thực tế § abstract number : (toán học) số hư § abstract noun : danh từ trừu tượng danh từ o bản bắt tắt (cuốn sách, luận án, bài xích diễn văn...) o ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng § in the abstract : về mặt lý thuyết, về khía cạnh lý thuyết ngoại động từ o trừu tượng hoá o có tác dụng đãng trí o rút ra, chiết ra, bóc tách ra § lớn abstract butter from milk : tách bóc bơ ra khỏi sữa o lấy trộm, ăn cắp
*

*

*

abstract

Từ điển Collocation

abstract adj.

VERBS be

ADV. highly, very | entirely, purely purely abstract drawing | increasingly | fairly, rather, somewhat

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Abstract nghĩa là gì

v.

consider a concept without thinking of a specific example; consider abstractly or theoreticallyconsider apart from a particular case or instance

Let"s abstract away from this particular example

give an abstract (of)

adj.

Xem thêm: Công Nghệ 3D Là Gì - : Liệu Bạn Đã Biết Về Công Nghệ 3D

existing only in the mind; separated from embodiment

abstract words like `truth" and `justice"

dealing with a subject in the abstract without practical purpose or intention

abstract reasoning

abstract science


Microsoft Computer Dictionary

adj. 1.In character recognition systems, of, pertaining to, or being a type of symbol that, unlike a letter or numeral, has no intrinsic meaning and must be defined before it can be interpreted. 2.In programming, of, pertaining to, or being a data type defined by the operations that can be performed on objects of that type rather than by the properties of the objects themselves. See also abstract data type.n. In information processing và library science, a summary typically consisting of a paragraph or a few paragraphs at the beginning of an investigative document, such as a scientific paper.

English Synonym & Antonym Dictionary

abstracts|abstracted|abstractingsyn.: difficult remove take away