Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập chương I – Đại số 9", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Bài tập đại số 9 chương 1


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn các biểu thức sau bằng phương pháp đưa về các căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài xích 2: biến đổi biểu thức trong vệt căn thành bình phương một tổng hay một hiệu rồi vận dụng hằng đẳng thức nhằm khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài xích 3: Nhân biểu thức đã đến với và áp dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài bác 4: Tính cùng rút gọn các biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 5: Áp dụng hằng đẳng thức nhằm tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài bác 6: Rút gọn (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài bác 7: Rút gọn những biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 8: Tính giá trị của những biểu thức: 1) tại 2) trên 3) tại 4) trên 5) trên 6) trên 7) tại 8) trên II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức ngơi nghỉ mẫu của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài 2: Trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài 3: giả sử những biểu thức sau đều có nghĩa, hãy trục căn thức làm việc mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài xích 4: Trục những căn thức ở chủng loại (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 5: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài bác 6: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài bác 7: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài xích 8: Rút gọn gàng biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài bác 9: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn các biểu thức sau:1) với và 2) với cùng 3) với 4) với cùng 5) 6) 7) 8) bài xích 2: Rút gọn các biểu thức sau:1) với và 2) cùng với 3) cùng với 4) với 5) với và 6) với 7) 8) 9) 10) bài bác 3: Rút gọn các biểu thức sau: (chú ý để ĐKX Đ trước khi tiến hành phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) tìm x nhằm . 3) Tìm làm thế nào cho .Bài 2: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) tìm kiếm x để . 3) Tìm nhằm .Bài 3: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn gàng P.2) tra cứu x để phường ≥ 2.3) Tìm nhằm .Bài 4: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x nhằm .3) Tìm nhằm .Bài 5: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa và rút gọn gàng P.2) search x nhằm .3) Tìm nhằm .Bài 6: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tìm x làm sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 7: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p. Có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tra cứu x làm thế nào để cho .3) Tìm để .Bài 8: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) kiếm tìm x làm thế nào cho .3) Tìm nhằm .Bài 9: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm x sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 10: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa và rút gọn P.2) tra cứu x làm sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 11: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn A.2) tìm kiếm a làm thế nào để cho .Bài 12: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a nhằm A bao gồm nghĩa.2) Rút gọn gàng A.3) với cái giá trị nào của a thì biểu thức A nhận quý giá nguyên.Bài 13: mang lại biểu thức sau: 1) tìm kiếm x làm sao cho P = 0.2) tìm số nguyên x nhỏ dại nhất làm thế nào cho P nhận cực hiếm nguyên.Bài 14: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn p (với ).2) kiếm tìm x làm sao để cho P = 1.Bài 15: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tính cực hiếm của p khi .3) kiếm tìm x để p 1. Minh chứng rằng .

Xem thêm: Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2, Cách Giải Và Bài Tập Vận Dụng

4) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.Bài 24: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của P.3) Tìm làm thế nào cho .Bài 25: cho biểu thức: 1) tìm kiếm x để p. Có nghĩa cùng rút gọn P.2) Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của P.