... Denied d reported >a 22 People used to lớn think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I lượt thích more than for a brisk walk ... Letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly ... Steamer down the Thames Westminster lớn Tower Bridge a in b up c from d at c 15 nam Cao devoted most of his time a khổng lồ having written b to lớn write c to lớn writing d to lớn have written >c 16 I think they...

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh ôn thi đại học


*

... (8) The final film is expected khổng lồ come out in 2010 By then Daniel will (9) been acting in this role for ten years and after seventeen years, has Rowling now (10) out of ideas? It seems...
*

... X3   498 /   x  y  x  2   x4  y4   499 /  2 x  2x  2x  y   x  y  2014   500 /   1     x y  2  x  3y  xy  2x 1 2y    x 1  x   y 1  y      493...
*

... đa số danh từ ghép chế tạo ra thành bới: • Danh tự + danh từ: A tennis club: câu lạc quần vợt A telephone bill: hóa đơn điện thoại cảm ứng thông minh A train journey: chuyến tàu hỏa * Danh động từ + danh từ A swimming ... Sth (nhọc công làm cho gì) have trouble with sth (gặp trắc trở với gì) run into/ get into trouble (gặp rắc rối) NGỮ ĐỘNG TỪ: (Prasal verbs) Ngữ cồn trường đoản cú hễ trường đoản cú kép gồm gồm động trường đoản cú giới từ, trạng tự với ... Hàng) Tính từ bỏ ghép: Tính tự ghép thường gồm hai các từ kết phù hợp với dùng trường đoản cú Tính trường đoản cú ghép viết thành: - Một tự nhât: Life + long -> lifelong (cả đời) home + sick -> homesick (nhớ nhà) - hai từ có...
*

... Camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 88.I think it’s ... 158 Whose car is this? a Whom does this car belong ? b Who belongs to lớn this car ? c Who does this car belong to? d Whose does this car belong to? 159 I would like you khổng lồ help me this English exercise ... Before it exploded 51.I haven"t eaten this kind of food before A This is the first time I"ve eaten this kind of food B I haven"t eaten this kind of food already C This is the first kind of food I...
*

... Withcommonsense briskness they brush away illusions & secondhand opinions With spontaneous irreverence, satire rearranges perspectives, scrambles familiar objects into incongruous juxtaposition, ... Local governance Question Which of the following best describes the organization of the passage? A A discussion of American education system B An examination of American education system C A criticism ... Literature D Reasons for the popularity of satire 41 The word "realization" is closest in meaning khổng lồ _ A certainty B awareness C surprise D confusion 42 Why does the author mention Don Quixote,...
... Tõ tiÕng anh giành cho h c sinh THPT dành riêng cho h c sinh luy n thi ñ i h c, cao ñ ng môn ti ng Anh Bao g m nhi u d ng t p. T d ñ n cực nhọc NHÀ XU T B N T ðI N BÁCH KHOA BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH The ... Tính t 14 BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH III C U TRÚC CÂU TI NG ANH C u trúc thông thư ng c a m t câu ti ng Anh: ð h c t t ph n c u t o t vi c n m ñư c c u trúc b n c a m t câu ti ng Anh mang lại lợi ích ... ơn! The Windy The Windy BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH Part WORD FORMATION CÊu t¹o tõ The Windy I SƠ LƯ C V C U T O T Ph n l n t ti ng Anh ñư c s d ng ngày ko ph i ti ng Anh g c Nh ng t b t ngu...
... Date Now 17 A: What _ (you/do)? B: I (weigh) _ this letter I (need) _ to lớn know how many stamps to lớn put on it 18 A: I (think) _ this road is really dangerous Look how fast that lorry ... They haven’t cleaned the streets this week The streets No one has signed this cheque This cheque He ... Carpet than this? Is this _ 10 They understand more than we We don’t 11 Tom is the best football player in this team...
... +Bài học thi t thực chân thành tín đồ viết Đề hiểu phát âm “Tương tư” Nguyễn Bính Posted by Thu Trang On tháng Năm 05, 2015 comment Câu hỏi hiểu hiểu thơ “Tương tư” Nguyễn Bính ( SGK Ngữ văn 11 -Bài phát âm ... Nước bài bác viết tương quan Đề gọi đọc :”Tự do” Ngữ văn 12 Posted by Thu Trang On Tháng bốn 27, 2015 phản hồi Đọc đoạn thơ “Tự do” SGK ngữ văn 12 trả lời thắc mắc Trên trang học sinh bên trên bàn học tập xanh ... Phần gọi gọi – 0,25đ) -Thời đại ngày nay, làng mạc hội thái bình: bắt buộc học tập tập rèn luyện ,phấn đấu xây dựng tổ quốc -Sống lĩnh, kiê đấu tranh đào thải biểu tiêu cực, cảnh giác trước âm mưu kẻ thù +Bài...
... Ngôi trường tầm thường học trò Việt Trang chăm đề Luyện thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009 I didn"t see Mary this morning, and John didn"t either I didn"t see Mary this morning, & ... Adv + that + a clause Ví dụ: Hocmai.vn – Ngôi trường bình thường học trò Việt Trang chăm đề Luyện thi tốt nghiệp thpt Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009 The exercise is so difficult that I can’t it The ... Ages since it rained here Hocmai.vn – Ngôi trường bình thường học tập trò Việt Trang chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp thpt Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009 4.8 It’s the first time + clause (present perfect):...
... That his students could understand it B so that his students khổng lồ understand it C in order for his students to understand it D for his students could understand it Question 64: Did you apologise lớn ... Caused B done C had D made Question 69: A they B who C whose D which Question 70: A injured B painful C injuries D wounded Question 71: A were considered B have considered C had considered D were ... 67 A 77 D 4 9D are → been; 50B lead → leads B 58 A 68 D 78 C D 59 D 69 B 79 D B 60 B 70 C 80 A Điểm thi 24h xem tra điểm thi tốt nghiệp thpt Đề thi giỏi nghiệp trung học rộng rãi năm D Đề thi đáp...
... That his students could understand it B so that his students lớn understand it C in order for his students to lớn understand it D for his students could understand it Question 64: Did you apologise to ... Caused B done C had D made Question 69: A they B who C whose D which Question 70: A injured B painful C injuries D wounded Question 71: A were considered B have considered C had considered D were ... 67 A 77 D 4 9D are → been; 50B lead → leads B 58 A 68 D 78 C D 59 D 69 B 79 D B 60 B 70 C 80 A Điểm thi 24h xem tra điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Đề thi tốt nghiệp trung học diện tích lớn năm D Đề thi đáp...
... In order that his students could understand it B so that his students to understand it C in order for his students to understand it D for his students could understand it Question 64: Did you ... Caused B done C had D made Question 69: A they B who C whose D which Question 70: A injured B painful C injuries D wounded Question 71: A were considered B have considered C had considered D were ... Just heard that it’s been hijacked A refused B altered C lost D missed Question 21: The building was badly _ in the fire A damaged B wounded C injured D hurt Question 22: Mr Bond wasn’t in...

Xem thêm: Các Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Có Đáp Án Và Giải Thích Chi Tiết, 10 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh 12


... In order that his students could understand it B so that his students to understand it C in order for his students to lớn understand it D for his students could understand it Question 64: Did you ... Caused B done C had D made Question 69: A they B who C whose D which Question 70: A injured B painful C injuries D wounded Question 71: A were considered B have considered C had considered D were ... Just heard that it’s been hijacked A refused B altered C lost D missed Question 21: The building was badly _ in the fire A damaged B wounded C injured D hurt Question 22: Mr Bond wasn’t in...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8