Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án). Đề kiểm tra hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận.

Bạn đang xem: Bài tập hình học 8 chương 1 có lời giải

KIỂM TRA 1 Tiết – HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I

I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

1/ Trong các hình sau, hình không có tâm đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

2/ Trong các hình sau, hình không có trục đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

3/ Một hình thang có 2 đáy dài 6cm và 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10cm B . 5cm C . √10 cm D . √5cm

4/ Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình chữ nhật

5/ Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450 B . 1050 ; 650

C . 1150 ; 550 D . 1150 ; 650

6/ Cho tứ giác ABCD, có ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500. Số đo góc C là?

A. 1000 , B.1500, C.1100, D. 1150

7/ Góc kề 1 cạnh bên hình thang có số đo 750, góc kề còn lại của cạnh bên đó là:


Quảng cáo


A. 850 B. 950 C.1050 D.1150

8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là:

A 7cm, B.8cm, C.9cm, D.10 cm

II/TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, Từ M kẻ các đường ME song song với AC ( E ∈ AB ); MF song song với AB ( F ∈ AC ). Chứng minh Tứ giác BCEF là hình thang cân.

Bài 2. ( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A bằng 90o. Gọi E, G, F là trung điểm của AB, BC, AC.Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng này cắt GF tại I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) Chứng minh tứ giac BEIF là hình bình hành

c) Chứng minh tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI là hình vuông.

Xem thêm: #1 Cách Giải Bài Toán Tìm Gtln Gtnn Lớp 9 Hay Nhất, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9

——————- Hết ———————


Quảng cáo


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG I

I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn đúng + 0,25đ

CÂU12345678
ĐÁP ÁNBCBBCCCD

II. TỰ LUẬN:

Bài 1 : Vẽ hình + Ghi GT-KL đúng +0,5đ

*

Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E là trung điểm của AB

( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . ) +0,5đ

MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F là trung điểm của AC ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . . ) + 0,5đ

⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC .

⇒ EF // BC Vậy tứ giác BCEF là hình thang. +0,5đ

Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân – gt)

⇒ Tứ giác BCEF là hình thang cân. +0,5đ

Bài 2:  Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ

*

a/ chứng minh tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song ( gt) nên AEGF là hình bình hành. +0,5đ