- Chọn bài bác -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo bởi vì một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: trường đoản cú vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài bác tập) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 7 chương 1

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về nhì góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong các góc chế tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc cùng được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phân phát biểu quan niệm đường trung trực của một quãng thẳng.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của nó được điện thoại tư vấn là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Vạc biểu dấu hiệu (định lí) nhận ra hai đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu con đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong những góc tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bởi nhau) thì a với b song song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Phát biểu tiên đề Ơ – clit về con đường thẳng song song.

Lời giải

Qua một điểm ở kế bên một đường thẳng chỉ có một con đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phạt biểu đặc điểm (định lí) của hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song thì:

a) nhì góc so le trong bằng nhau;

b) nhì góc đồng vị bởi nhau;

c) nhì góc trong thuộc phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Phát biểu định lí về hai đường thẳng khác nhau cùng vuông góc cùng với một đường thẳng lắp thêm ba.

Lời giải


Hai đường thẳng minh bạch cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai tuyến đường thẳng rõ ràng cùng tuy vậy song với một con đường thẳng sản phẩm công nghệ ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng rõ ràng cùng tuy vậy song cùng với một mặt đường thẳng thứ ba thì chúng tuy vậy song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Tuyên bố định lí về một đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai con đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Một con đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai con đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với con đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, bao gồm năm cặp mặt đường thẳng vuông góc và tứ cặp mặt đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan cạnh bên rồi viết tên những cặp đường thẳng kia và đánh giá lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp con đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp mặt đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc cùng với d trải qua M trải qua N.

b) các đường thẳng tuy vậy song cùng với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: rước I là trung điểm AB

Qua I vẽ con đường thẳng d vuông góc với AB

d là đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a đi qua O. Do a//b cùng a//c phải c//b.

– a//c yêu cầu

*
(hai góc so le trong) bắt buộc
*

– b//c nên

*
(hai góc trong cùng phía) yêu cầu
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c bắt buộc suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho thấy d // d’ // d” và hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phân phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình 42, rồi viết giả thiết tóm lại của từng định lí (xem bài 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ tía thì hai đường thẳng đó tuy vậy song cùng với nhau.

Xem thêm: Cách Xác Định Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tứ Giác, Please Wait

*

Hoặc: trường hợp một con đường thẳng vuông góc với một trong những hai con đường thẳng tuy nhiên song thì nó vẫn vuông góc với đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến phố thẳng cùng tuy vậy song với một mặt đường thẳng thứ ba thì hai tuyến phố thẳng đó tuy nhiên song cùng với nhau.