(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:

- Đơn thức: là biểu thức chỉ tất cả một số, một biến hóa hoặc tích những số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của đối chọi thức là tổng số mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 8 có lời giải

- Đơn thức đồng dạng: là solo thức giống như nhau phần biến chuyển nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của nhiều thức là bậc của đơn thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đối chọi thức ta cộng hệ số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ nhiều thức ta cộng những đơn thức đồng dạng cùng với nhau.

- Nhân(chia) hai solo thức ta nhân (chia) phần thông số cho hệ số, trở thành cho biến.

- Nhân đối chọi thức với nhiều thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của đa thức.

- Nhân hai đa thức: ta rước từng hạng tử của nhiều thức này nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức kia.

- Chia hai đa thức ta xắp xếp theo lũy thừa sút dần rôi thực hiện phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a có 31 chữ số 1, số b tất cả 28 chữ số 1, chứng minh a.b-1 phân tách hết mang lại 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số từ nhiên thường xuyên không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang đến 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) mang lại 4x+3y 13. Minh chứng rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Các Bài Toán Giải Phương Trình Lớp 8 Có Đáp Án, Các Bài Toán Giải Phương Trình (Ôn Hè Lớp 8)

Bài 18: 

a) đến 4 số lẻ liên tiếp, chứng tỏ rằng hiệu của tích nhị số cuối cùng với tích của nhì số đầu phân chia hết đến 16.

b) mang đến 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối bé dại hơn tích của nhị số giữa bao nhiêu đối kháng vị?

c) đến 4 số nguyên liên tiếp, đưa sử tích của số đầu cùng với số sản phẩm ba nhỏ hơn tích của số lắp thêm hai cùng số thứ tư là 99. Tìm tư số nguyên đó?