Khi học tập về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có tương đối nhiều dạng toán phân số như những phép Cộng, Trừ, Nhân, phân chia hay rút gọn gàng phân số giữa những phân số làm những em bối rối.

Bạn đang xem: Bài tập phân số lớp 6


Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để những em nắm rõ và vận dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt lý thuyết Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước phổ biến (khác 1 với -1) của chúng.

2. Phân số về tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn gàng được nữa) là phân số nhưng mà tử và chủng loại chỉ bao gồm ước chung là một trong những và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và mẫu của một phân số cho ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số buổi tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là buổi tối giản trường hợp |a| với |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– khi rút gọn gàng một phân số, ta thường xuyên rút gọn gàng phân số đó đến tối giản.

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: kiếm tìm một BC của những mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.

Bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng biện pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng chủng loại chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) mẫu bình thường 20, ta có: 

*

b) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

c) mẫu phổ biến 154, ta có: 

*

d) mẫu tầm thường 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

- Trong nhì phân số gồm cùng mẫu mã dương, phân số nào có tử lớn hơn vậy thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

- Muốn đối chiếu hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng chủng loại dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: phân số nào tất cả tử lớn hơn nữa thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: nhì phân số bằng nhau

Phương pháp:

- nhị phân số a/b với c/d điện thoại tư vấn là đều bằng nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: kiếm tìm x nhằm 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cộng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số cùng mẫu: mong cộng nhị phân số thuộc mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không cùng mẫu: ước ao cộng nhì phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số có cùng một chủng loại rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- hy vọng trừ một phân số cho 1 phân số,ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- hy vọng nhân nhị phân số,ta nhân những tử với nhau cùng nhân những mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: thực hiện phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân tách phân số

Phương pháp:

- ý muốn chia một phân số hay 1 số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*
*

- nhì số nghịch dảo với nhau lúc tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Cách Tìm Tọa Độ Giao Điểm - Tìm Tọa Độ Giao Điểm A Của (D1) Y=

Bài tập: triển khai phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: search phân số của một vài cho trước

Phương pháp:

- mong muốn tìm m/n của số b mang đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- nhắc nhở đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết giá trị phân số của nó

Phương pháp:

- mong mỏi tìm một số ít biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bằng 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5 

- gợi ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- muốn tìm tỉ số xác suất của hai số a với b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân tách cho b cùng viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tra cứu tỉ số

1) 

*
2) 
*

- gợi nhắc đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu đồ vật phần trăm

Phương pháp:

- tỉ trọng b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- gợi ý đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp những em làm rõ các dạng toán về phân số sống lớp 6, phần đông góp ý với thắc mắc các em hãy để lại phản hồi phía dưới bài viết để aspvn.net ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức thật tốt.