Dưới đây là bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải phần đa từ hầu như câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho các bạn trung bình khá có thể làm được. Cuối cùng là chỉ dẫn giải cụ thể và đáp án . Chúng ta cùng tìm hiểu thêm với kiến nhé .

Bạn đang xem: Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm kiếm x với cái giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm cực hiếm y thỏa mãn 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính cực hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 cùng với x=3 cùng y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: hướng dẫn giải đưa ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn lời giải D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta gồm 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta tất cả A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 với y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn lời giải B

Bài 7:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn lời giải C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn câu trả lời A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp Chương 2 Hình Học 9, (Free) Bài Tập Ôn Tập Chương Ii Hình Học Lớp 9

Chọn câu trả lời A

Bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không hề thiếu và bỏ ra tiết, mong muốn rằng nó vẫn giúp các bạn ôn tập xuất sắc để sẵn sàng kiến thức để chất vấn và thi học kì . Chúng ta hãy làm đi làm việc lại thật các lần để nâng cấp kĩ năng của phiên bản thân, để có thể làm được những bài toán cực nhọc . Chúc các bạn thành công trên con phố học tập.