Bài này sẽ giúp các bạn biết cách áp dụng những kiến thức đã học về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các bài toán liên quan đến thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch lớp 7


Bài 1:

a) Hai ô tô cùng phải đi từ A đến B. Biết vận tốc của xe thứ nhất bằng 60% vận tốc của xe thứ hai và thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B nhiều hơn xe thứ hai là 3 giờ. Tính thời gian đi từ A đến B của mỗi xe.

b) Một ô tô đi từ A đến B gồm ba chặng đường dài bằng nhau. Vận tốc trên mỗi chặng lần lượt là: 72km/h; 60 km/h; 40 km/h. Biết tổng thời gian xe đi từ A đến B là 4 giờ. Tính quóng đường AB.

c) Cùng một lúc: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 50 km/h, một xe đạp đi C về B với vận tốc 15 km/h ( C nằm giữa A và B ). Hỏi sau bao lâu thỡ xe đạp ở chính giữa hai ô tô. Biết rằng quóng đường AB là 102 km, quóng đường AC là 41 km.

Bài 2:

a) Hai cạnh tam giác dài 25cm và 36cm. Tổng độ dài hai đường cao là 48,8cm. Tính độ dài của hai đường cao đó.

b) Nếu cộng lần lượt độ dài từng hai đường cao của tam giác thỡ tỉ lệ các kết quả là 5:7:8. Tính tỉ lệ ba cạnh của tam giác đó.

Bài 3:

a) Để làm xong một công việc thỡ 21 công nhân cần làm trong 15 ngày. Do cải tiến kĩ thuật nên năng suất lao động của mỗi công nhân tăng thêm 25%. Hỏi 18 công nhân phải cần bao nhiêu ngày để làm xong công việc trên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Về Dãy Tỉ Số Bằng Nhau, Luyện Tập Về Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

b) Nhờ thi đua một nhà máy đó hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối lượng sản phẩm thực hiện của ba quý đầu tỉ lệ với 2110;214;225. Còn quý IV thực hiện được 28% kế hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất được bao nhiêu tấn hàng nếu quý IV hơn quý I là 84 tấn.

c) Một nhà máy chia 1500kg thóc cho ba đội sản xuất tỉ lệ với số người của mỗi đội. Biết rằng số người của đội thứ hai bằng trung bỡnh cộng số người của đội thứ nhất và đội thứ ba. Đội thứ nhất lĩnh nhiều hơn đội thứ ba là 300kg. Hỏi mỗi đội được lĩnh bao nhiêu kg thóc ?


*

*

*

*

*

*
*

Tải về