- Chọn bài -Cách cộng trừ số hữu tỉ cực hay, chi tiếtCách viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng, hiệu của hai số hữu tỉ cực hay, chi tiếtCách nhân, chia số hữu tỉ cực hay, chi tiếtCách viết một số hữu tỉ dưới dạng tích, thương của hai số hữu tỉ cực hay, chi tiếtCách tính giá trị biểu thức số hữu tỉ lớp 7 cực hay, chi tiếtCách giải bài toán tìm x lớp 7 cực hay, chi tiếtCách tính tổng dãy số hữu tỉ có quy luật cực hay, chi tiết


Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 7

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Phương pháp giải

– Áp dụng quy tắc chuyển vế (chuyển vế đổi dấu) để chuyển các số hạng chứa x về một vế, các số hạng tự do về một vế

– Thực hiện các phép tính toán, rồi tìm x

– Chú ý: Một tích bằng không khi một trong các thừa số bằng 0

A . B = 0 khi A = 0 hoặc B = 0

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm x, biết

*

Lời giải:

*

Ví dụ 2: Tìm x

*

Lời giải:


*

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho

*
. Giá trị của x là

*


*

Đáp án A


Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn

*
là:

*


*

Đáp án B
Xem thêm: Các Dạng Toán Lũy Thừa Lớp 6 Chủ Đề Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

Câu 3. Tìm x, biết

*

A. x = 2

B. x = 3

C. x = 4

D. x = 5


Hướng dẫn

Nhận xét: các tử số là dãy tăng dần với khoảng cách là 2 đơn vị, mẫu số là dãy giảm dần với khoảng cách cũng là 2 đơn vị.