Các em học viên lớp 7 ôn tập học tập kì một trong những phần hình học tập với một trong những bài tập toán cơ mà aspvn.net chia sẻ có giải mã dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Sau lúc xem xong các bài bác tập tất cả lời giải, các em hãy tự làm bài xích tập ngay dưới để rèn luyện năng lực làm bài xích của mình. BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB mang điểm D làm thế nào để cho BM = MD.


1. Minh chứng : ?ABM = ?CDM.

2. Chứng tỏ : AB // CD

3. Trên DC kéo dài lấy điểm N sao để cho CD =CN (C ≠ N) chứng minh : BN // AC.

Giải.

1. Chứng tỏ : ?ABM = ?CDM.

Xét ?ABM cùng CDM :

*

MA = MC (gt)

MB = MD (gt)

*
(đối đinh)

=> ?ABM = ?CDM (c – g – c)

2.Chứng minh : AB // CD

Ta có :

*
(góc tương xứng của ?ABM = ?CDM)

Mà :

*
tại vị trí so le trong

Nên : AB // CD

3. BN // AC :

Ta có : ?ABM = ?CDM (cmt)

=> AB = CD (cạnh tương ứng)

Mà : CD = cn (gt)

=> AB = CN

Xét ?ABC và ?NCB , ta bao gồm :

AB = công nhân (cmt)

BC cạnh chung.

*
(so le trong)

=> ?ABC = ?NCB (c – g – c)

=>

*

Mà :

*
ở chỗ so le trong.

Nên : BN // AC

 

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC có AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Gọi H là trung điểm của BC.

Chứng minh : ?ABH = ?ACH.Gọi E là giao điểm của AH với NM. Chứng tỏ : ?AME = ?ANEChứng minh : milimet // BC.

Giải.

1.?ABH = ?ACH

Xét ?ABH và ?ACH, ta gồm :

*

AB = AC (gt)

HB = HC (gt)

AH cạnh chung.

=> ?ABH = ?ACH (c – c- c)

=>

*
(góc tương ứng)

2. ?AME = ?ANE

Xét ?AME với ?ANE, ta có :

AM =AN (gt)

*
(cmt)

AE cạnh chung

=> ?AME = ?ANE (c – g – c)

3. Milimet // BC

Ta tất cả : ?ABH = ?ACH (cmt)

=>

*

Mà :

*
(hai góc kề bù)

=>

*

Hay BC

*
AH

Cmtt, ta được : MN

*
AE tốt MN
*
AH

=> milimet // BC.

Bài 3 :

Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc ABC giảm AC tại D. Lấy E bên trên cạnh BC làm thế nào cho BE = AB.

a) minh chứng : ? ABD = ? EBD.

b) Tia ED cắt ba tại M. Chứng tỏ : EC = AM

c) Nối AE. Minh chứng : góc AEC = góc EAM.

Giải.

1. ? ABD = ? EBD :

*

Xét ?ABD với ?EBD, ta bao gồm :

AB =BE (gt)

*
(BD là tia phân giác góc B)

BD cạnh chung

=> ? ABD = ? EBD (c – g – c)

2. EC = AM

Ta có : ? ABD = ? EBD (cmt)

Suy ra : domain authority = DE cùng

*

Xét ?ADM cùng ?EDC, ta bao gồm :

DA = DE (cmt)

*
(cmt)

*
(đối đỉnh)

=> ?ADM = ?EDC (g –c– g)

=> AM = EC.

3.

*

Ta có : ?ADM = ?EDC (cmt)

Suy ra : AD = DE; MD = CD cùng

*

=> AD + DC = ED + MD

Hay AC = EM

Xét ?AEM và ?EAC, ta bao gồm :

AM = EC (cmt)

*
(cmt)

AC = EM (cmt)

=> ?AEM = ?EAC (c – g – c)

=>

*

BÀI 4 :

Cho tam giác ABC vuông góc tại A bao gồm góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) bên trên cạnh BC, mang điểm D làm sao để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B giảm cạnh AC sinh sống điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ con đường thẳng vuông góc cùng với BE tại H. CH giảm đường thẳng AB trên F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) cm : ΔBAC = ΔBDF cùng D, E, F trực tiếp hàng.

Giải.

a. Tính góc C :

Xét ΔBAC, ta tất cả :

*

=>

*

=>

*

b. ΔBEA = ΔBED :

*

Xét ΔBEA và ΔBED, ta gồm :

BE cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

BD = cha (gt)

=> ΔBEA = ΔBED (c – g – c)

c. ΔBHF = ΔBHC

Xét ΔBHF và ΔBHC, ta gồm :

BH cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

*
(gt)

=> ΔBHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

=> BF = BC (cạnh tương ứng)

d. ΔBAC = ΔBDF với D, E, F trực tiếp hàng

xét ΔBAC và ΔBDF, ta có:

BC = BF (cmt)

Góc B chung.

BA = BC (gt)

=> ΔBAC = ΔBDF

=>

*

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
hay BD
*
DF (1)

Mặt khác :

*
(hai góc tương ứng của ΔBEA = ΔBED)

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
hay BD
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF

Hay : D, E, F trực tiếp hàng.

===================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho ABC có Â = 900. Tia phân giác BD của góc B(D thuộc AC). Bên trên cạnh BC mang điểm E làm sao để cho BE = BA.

a) so sánh AD cùng DE

b) chứng minh:

*

c) chứng tỏ : AE 

*
BD

BÀI 2 :

Cho ΔABC nhọn (AB  BÀI 3 :

Vẽ góc nhọn xAy. Bên trên tia Ax đem hai điểm B với C (B nằm giữa A và C). Bên trên tia Ay rước hai điểm D với E thế nào cho AD = AB; AE = AC

a) chứng tỏ BE = DC

b) gọi O là giao điểm BE với DC. Minh chứng tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng tỏ AM là mặt đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( ABBÀI 5.

Cho tam giác ABC bao gồm góc A =350 . Đường trực tiếp AH vuông góc với BC trên H. Trên đường vuông góc với BC trên B mang điểm D không cùng nửa phương diện phẳng bờ BC cùng với điểm A làm thế nào cho AH = BD.

a) minh chứng ΔAHB = ΔDBH.

b) chứng minh AB//HD.

c) hotline O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ngân hàng á châu acb , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân tại A và bao gồm

*
.

Tính
*
với
*
Lấy D nằm trong AB, E trực thuộc AC làm sao để cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. đem D nằm trong AC, E nằm trong AB thế nào cho AD = AE.

Chứng minh : DB = EC.Gọi O là giao điểm của BD cùng EC. Chứng minh : tam giác OBC và ODE là tam giác cân.Chứng minh rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. Trên tia đối của tia CA mang điểm E sao cho CE = CB.

Chứng minh : CD // EB.Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. Vẽ ông xã vuông góc EF tại K. Minh chứng : ck Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm

*
. Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx rước điểm E làm sao cho CE = CA (CE , CA nằm thuộc phía đối BC). Trên tia đối của tia BC mang điểm F làm sao để cho BF = BA. Chứng minh :

Tam giác ACE đều.A, E, F trực tiếp hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB Đề kiểm soát học kì I Môn : Toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng phương pháp hợp lý :

a)

*

b)

*

c)

*

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a)

*

b)

*

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba team cày thao tác làm việc trên bố cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành các bước trong 12 ngày. Đội thiết bị hai hoàn thành quá trình trong 9 ngày. Đội thứ bố hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội gồm bao nhiêu sản phẩm cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội trang bị hai 2 máy cùng năng suất của các máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc trên A bao gồm góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) bên trên cạnh BC, rước điểm D sao để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ngơi nghỉ điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp Chương 2 Hình Học 9, (Free) Bài Tập Ôn Tập Chương Ii Hình Học Lớp 9

c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc cùng với BE trên H. CH cắt đường trực tiếp AB trên F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.