Work with a partner. Discuss the following questions (Làm vấn đề với một chúng ta học. Thảo luận các thắc mắc sau:)


Before

Before You Read

*

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Reading

(Làm bài toán với một các bạn học. Bàn thảo các câu hỏi sau.)

1. How often are the Asian Games held?

(Đại hội thể dục thể thao Châu Á được tổ chức bao thọ một lần?)

2. How many countries take part in the Asian Games?

(Có bao nhiêu nước nhà tham gia Đại hội thể dục thể thao Châu Á?)

3. What sports is Vietnam best at?

(Môn thể thao như thế nào là thế mạnh mẽ của Việt Nam?)

Lời giải chi tiết:

1. The Asian Games are held every four years.

(Thế vận hội châu Á được tổ chức mỗi 4 năm.)

2. 44 countries take part in the Asian Games.

(44 giang sơn tham quyền lực vận hội châu Á.)

3. I think bodybuilding, billiards, women"s karatedo, shooting & wushu are the best sports of Vietnam. 

(Tôi cho rằng thể dục thể hình, bi-da, karatedo nữ, đột kích và wushu là số đông môn thể thao cơ mà Việt Nam tốt nhất.)


While

While you read

Read the passage & then vì the tasks that follow.

(Đọc bài bác và sau đó làm bài xích tập kèm theo.)

The Asian Games, which take place every four years, are held for the purpose of developing intercultural knowledge and friendship within Asia. In this multi-sport event, young people from all over Asia gather together to lớn compete. It is an occasion when strength & sports skills are tested; friendship & solidarity are built and promoted.

During their five-decade history, the Asian Games have been advancing in all aspects. The number of participants has been increasing. The unique of athletes, officials và sports facilities has also been developing through time. New sports & traditional sports have been introduced & added lớn the Games. The 1st Asian Games were held in New Delhi, India in 1951. Only 489 athletes from 11 nations took part in the Games. The six sports events at the first Games were basketball, cycling, football, aquatic sports, athletics và weightlifting. Boxing, shooting và wrestling were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954; & tennis, volleyball, table tennis & hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, japan in 1958. Squash, rugby, fencing and mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok. Vương quốc của nụ cười in 1998.

The 14th Asian Games, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries. The athletes competed in 38 different sports and won 427 gold medals. The Vietnamese participants took part in this event with great enthusiasm. Their efforts were much appreciated when they won 2 gold medals in bodybuilding and billiards, & 2 others in women’s karatedo. It is hoped that in the near future, Vietnam will become a host country & receive more medals in a variety of sports events.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Đại hội thể dục châu Á, diễn ra bốn năm một lần, được tổ chức triển khai với mục đích cải cách và phát triển kiến thức liên văn hóa truyền thống và tình hữu nghị vào khư vực châu Á. Vào sự kiện nhiều thể thao này, tuổi teen từ mọi châu Á tập phù hợp lại với nhau để thi đấu. Đây là 1 dịp sức khỏe và kỹ năng thể thao được test thách, tính hữu nghị và liên hiệp được xuất bản và thêm sâu sắc.

Trong năm thập kỉ kế hoạch sử. Đại hội thể dục châu Á đã có bước tiến trong tất cả các khía cạnh, số bạn tham gia càng ngày càng tăng. Quality của những vận rượu cồn viên, quan tiền chức và trang thiết bị thể thao cũng đã được trở nên tân tiến qua thời gian. Môn thể thao bắt đầu và thể thao truyền thống lịch sử đã được trình làng và đưa cấp dưỡng Đại hội cố kỉnh thao châu Á. Đại hội thể thao châu Á thứ nhất đã được tổ chức triển khai tại New Delhi. Ấn Độ năm 1951 chỉ bao gồm 489 chuyên chở viên từ 11 quốc gia đã tham gia vào Đại hội thể dục thể thao châu Á. Sáu môn thể thao được tranh tài ở Đại hội thể dục châu Á thứ nhất là trơn rổ, đua xe cộ đạp, láng đá, những môn thể thao dưới nước, điền kinh với cứ tạ. Quyền anh, bắn nhau và đấu đồ gia dụng đã đạt thêm vào. Đại hội thể thao châu Á lần 2 trên Manila, Philippines vào thời điểm năm 1954, vả quần vợt bóng chuyền, bóng bàn và khúc côn mong được thêm vào. Đại hội thể dục thể thao châu Á lần 3 trên Tokyo, Nhật phiên bản vào năm 1958. Quần vợt, bóng thai dục và xe đạp leo núi đã được trình làng lần trước tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần lắp thêm 13 tại Bangkok, Thái Lan vào thời điểm năm 1998.

Đại hội thể dục thể thao châu Á 14, được tổ chức triển khai tại Busan, nước hàn vào năm 2002, sẽ thu hút 9919 fan từ 44 tổ quốc tham gia. Các vận hễ viên tranh tài ở 38 môn thể thao không giống nhau vá giành được 427 huy chương vàng. Những vận đụng viên nước ta đã thâm nhập vào sự kiện này với việc nhiệt tình. Nỗ lực của họ vẫn được review cao khi chúng ta giành được 2 huy chương đá quý ở môn thể hình cùng bi-a với 2 huy chương tiến thưởng khác ở karate nữ. Fan ta hi vọng rằng sau đây gần. Nước ta sẽ biến đổi nước chủ nhà và giành được nhiều huy chương hơn trong các sự kiện thể thao.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào khu vực trống một từ mê say hợp.)

effort appreciated advancing aquatic enthusiasm facilities

1. The hotel has special ______ for disabled athletes.

2. Swimming & water skiing are both ______ sports.

3. He never lost his ______ for training athletes.

4. I will make every ______ to lớn arrive on time.

5. Our sports performances have been ______ considerably over recent years.

6. Your help was greatly ______.

Phương pháp giải:

- effort (n): nỗ lực

- appreciated (adj): đanh giá bán cao

- advancing (V-ing): đổi mới

- aquatic (adj): bên dưới nước

- enthusiasm (n): niềm đê mê

- facilities (n): trang thiết bị

Lời giải chi tiết:

1. The khách sạn has special facilities for disabled athletes.

(Khách sạn có những tiện nghi đặc biệt dành cho vận cổ vũ khuyết tật.)

2. Swimming and water skiing are both aquatic sports.

(Bơi cùng trượt băng nước đông đảo là thể thao bên dưới nước.)

3. He never lost his enthusiasm for training athletes.

(Anh ấy chưa lúc nào đánh mất sự nhiệt tình của chính bản thân mình trong việc đào tạo và huấn luyện vận động viên.)

4. I will make every effort to arrive on time.

(Tôi sẽ cố gắng hết mức độ để mang đến đúng giờ.)

5. Our sports performances have been advancing considerably over recent years.

(Các màn biểu diễn thể thao của công ty chúng tôi đã tân tiến đáng kể trong số những năm ngay sát đây.)

6. Your help was greatly appreciated.

(Sự góp đỡ của khách hàng đã được reviews cao.)


Task 2

Task 2. Scan the passage & match the following sentences.

(Đọc lướt qua và xong các câu sau đây.)

Year

Events

(1)_______

The 1st Asian Games began in New Delhi, India.

1954

Boxing, shooting and wrestling were added at (2)_______

(3)_______

Tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.

1998

(4)_______ were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.

(5)______

The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

Lời giải đưa ra tiết:

Year

Events

(1) 1951

The 1st Asian Games began in New Delhi, India.

1954

Boxing, shooting & wrestling were added at (2) the 2th Asian Games in Manila, the Philippines

(3) 1958

Tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.

1998

(4) Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.

(5) 2002

The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

 Tạm dịch: 

Năm 

Các sự kiện

(1) 1951

Thế vận hội châu Á lần 1 được ban đầu ở New Delhi, Ấn Độ.

 1954

Quyền anh, đột kích và đấu vật vẫn được tiếp tế (2) tại cố vận hội châu Á lần 2 tại Manila, Phi-lip-pin.

(3) 1958

Quần vợt, bóng chuyền, láng bàn với khúc côn cầu được tiếp tế tại vắt vận hội châu Á lần 3 được tổ chức triển khai ở Tokyo, Nhật Bản.

1998

(4) láng rổ, bóng bầu dục, đấu kiếm cùng đi xe đạp điện leo núi đã được trình làng tại rứa vận hội châu Á lần lắp thêm 13 nghỉ ngơi Bắng Cốc, Thái Lan.

(5) 2002

Thế vận hội châu Á lần trang bị 14 vẫn được tổ chức triển khai tại Busan, Hàn Quốc.


Task 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. What is the purpose of the Asian Games?

(Mục đích của Đại hội thể dục thể thao Châu Á là gì?)

2. How many countries took part in the 14th Asian Games?

(Có bao nhiêu nước tham dự Đại hội thể dục thể thao Châu Á lần sản phẩm công nghệ 14?)

3. In which sports events did the Vietnamese athletes win gold medals at the Busan Games?

(Các vận động viên vn đã giành huy chương xoàn ở các môn thi đấu nào tại rứa vận hội Busan?)

Lời giải chi tiết:

1. The purpose of the Asian Games is to develop intercultural knowledge & friendship within Asia.

(Mục đích của Asian Games là cải cách và phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị sống Châu Á.)

2. There were 44 countries that took part in the 14th Asian Games.

(Có 44 nước tham dự Đại hội thể dục Châu Á lần sản phẩm công nghệ 14.)

3. They won the gold medals in bodybuilding, billiards and women"s karatedo at the Busan Games.

(Họ đã giành được huy chương tiến thưởng trong thể hình, bi-da cùng karatedo của chị em tại Thế vận hội Busan.)


After

After you read

Work in groups. Talk about the history of the Asian Games.

(Làm bài toán theo nhóm. Nói về lịch sử hào hùng của Đại hội thể dục châu Á.)

 

 

Lời giải chi tiết:

- In 1951, the 1st Asian Games were held in New Delhi. 489 athletes from 11 nations took part in the Games.

(Năm 1951, cầm vận hội Châu Á lần trước tiên được tổ chức tại New Delhi. 489 chuyển vận viên tới từ 11 giang sơn đã tham quyền lực vận hội.)

- Boxing, shooting and wrestling were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954.

(Đấm bốc, đột kích và đấu vật đã được thêm vào tại Thế vận hội Châu Á lần trang bị hai trên Manila, Philippines vào khoảng thời gian 1954.)

- Tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, japan in 1958.

(Quần vợt, láng chuyền, láng bàn và khúc côn ước đã được bổ sung cập nhật tại Thế vận hội Châu Á lần thứ bố tại Tokyo, Nhật bạn dạng năm 1958.)

- Squash, rugby, fencing and mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok.

Xem thêm: Lý Thuyết: Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Định Nghĩa, Tính Chất Hai Tam Giác Đồng Dạng

(Bóng rổ, bóng bầu dục, đấu kiếm với leo núi vẫn được giới thiệu lần trước tiên tại gắng vận hội châu Á lần lắp thêm 13 nghỉ ngơi Băng Cốc.)

- The 14th, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries.

(Thế vận hội Châu Á lần vật dụng 14, được tổ chức triển khai tại Busan, hàn quốc năm 2002, sẽ thu hút 9.919 bạn từ 44 quốc gia.)