Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh 11 Unit 4 Looking Back giúp những em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronun, vocab, grammar trang 55 để chuẩn bị bài Caring For Those In Need - chăm lo cho những người cần góp đỡ trước lúc đến lớp.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 unit 4 volunteer work có đáp án

Soạn Looking Back Unit 4 lớp 11 được biên soạn bám quá sát theo chương trình SGK giờ Anh lớp 11 mới. Thông qua đó giúp học sinh gấp rút nắm vững được kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc tiếng Anh 11. Vậy sau đó là nội dung chi tiết bài soạn, chúng ta cùng theo dõi và sở hữu tài liệu trên đây.


Tiếng Anh 11 Unit 4: Looking Back

PronunVocabGrammar

Pronun

Câu 1

1. Listen và underline the syllable with vowel elision.


(Nghe cùng gạch dưới mọi nguyên âm được nuốt âm.)

Gợi ý đáp án

1. Dictionary

2. Police

3. Library

4. Deafening

5. History

1. You can look up this word in your dictionary.

(Bạn rất có thể tra trường đoản cú này trong từ điển của bạn.)

- dictionary /ˈdɪkʃənri/, ở chỗ này âm /ə/ bị nuốt âm.

2. Police are protecting people with physical disabilities.

(Cảnh tiếp giáp đang đảm bảo an toàn những fan khuyết tật về thể chất.)

- bình thường Police được phạt âm là /pəˈliːs/, tuy vậy trong câu nói trên âm /ə/ đã bị nuốt âm yêu cầu được phát âm là /pˈliːs/.

3. We are collecting books for the local library.

(Chúng tôi đang tích lũy sách đến thư viện địa phương.)

- library /"laɪbri/, tại đây âm /ə/ bị nuốt âm.

4. The noise from that factory is deafening.

(Tiếng ồn từ nhà máy đó thiệt là inc tai.)

- deafening /"defnɪŋ/, tại chỗ này âm /ə/ bị nuốt âm.

5. We lượt thích reading books about Viet Nam"s history.


(Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử dân tộc của Việt Nam.)

- history /"hɪstri/, tại đây âm /ə/ bị nuốt âm.


Câu 2

2. Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels.

(Nghe và ghi lại những câu được đọc với sự nuốt âm của những nguyên âm lướt.)

Gợi ý đáp án

1. This special school provides primary & secondary education.

(Ngôi trường quan trọng này hỗ trợ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.)

2. This special school provides primary & secondary education.

(Ngôi trường đặc biệt này cung cấp giáo dục tè học với trung học tập cơ sở.)

3. The noise from that factory is quite deafening.

(Tiếng ồn từ nhà máy sản xuất đó thật là inc tai.)

4. The noise from that factory is quite deafening.

(Tiếng ồn từ xí nghiệp sản xuất đó thật là inh tai.)

5. This camera needs only one battery.

(Máy ảnh này chỉ việc một cục pin.)

6. This camera needs only one battery.

(Máy ảnh này chỉ việc một cục pin.)


Vocab


Câu 1


Complete the sentences, using the correct khung of the words in brackets.

(Hãy xong câu, sử dụng vẻ ngoài đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

Gợi ý đáp án

1. Impairments

2. Non-disabled

3.integration

4. Disrespectful

5. Involved

6. Donation

1. Nowadays, there are many organisations and individuals that can help people with impairments find employment (impair).

(Ngày nay, có rất nhiều tổ chức và cá nhân có thể giúp những người khuyết tật tìm việc làm.)

- impairment (n): sự khuyết tật

2. Both disabled & non-disabled people can contribute khổng lồ our community by doing voluntary work. (disable)

(Cả những người dân tàn tật cùng không tật nguyền đều có thể đóng góp mang đến cộng đồng bằng cách làm việc tình nguyện.)

- non-disabled (adj): ko tàn tật

3. The topic of the next seminar is "The integration of persons with disabilities at the workplace". (integrate)

(Chủ đề của hội thảo tiếp sau là "Sự hội nhập của bạn khuyết tật ở nơi làm việc".)

- integration (n): sự hội nhập

4. We should not use disrespectful language to talk about people with disabilities. (disrespect)

(Chúng ta không nên sử dụng ngôn ngữ không kính trọng để nói tới người khuyết tật.)

- respectful (adj) kính trọng >involved in charity work khổng lồ help people in need. (involve)

(Chúng ta nên tham gia vào quá trình từ thiện sẽ giúp đỡ những người dân có nhu cầu.)

- get involved in : tham gia

6. Donation of clothes, toys và books are always needed at the local charity shop. (donate)

(Việc quyên góp quần áo, đồ đùa và sách luôn cần quyên góp đến siêu thị từ thiện địa phương.)

- Donation (n): sự quyên góp


1. Complete the sentences, using the correct form of the verb in brackets.

(Hoàn thành câu, sử dụng dạng trường đoản cú đúng của rượu cồn từ vào ngoặc)

Gợi ý đáp án

1. Came

2. Have agreed, have signed

3. Has come

4. Have started

5. Had

1. The Convention for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) came (come) into force on 3 May 2008.

(Công cầu về Quyền của bạn Khuyết tật (CRPD) đã có hiệu lực vào ngày 3 mon 5 năm 2008.)

- lốt hiệu: on 3rd May 2008 là một trong mốc thời gian trong thừa khứ => quá khứ đơn

2. So far more than 87 countries officially have agreed (agree) on the Convention, & more than 145 countries have signed (sign) it.

(Cho đến nay, rộng 87 nước đã chủ yếu thức đồng ý với Hiệp định, và hơn 145 nước nhà đã cam kết kết.)

- so far => bây giờ hoàn thành

3. In Singapore, the Convention has come (come) into effect since August 2013.

(Tại Singapore, Công cầu đã tất cả hiệu lực tính từ lúc tháng 8 năm 2013.)

- since => lúc này hoàn thành

4. According lớn the US Department of Labour, thousands of people with disabilities have started (start) successful small businesses this year.

(Theo cỗ Lao đụng Hoa Kỳ, hàng ngàn người khuyết tật đã bước đầu các doanh nghiệp nhỏ tuổi thành công trong những năm nay.)

- Sự việc bắt đầu từ thừa khứ và vẫn kéo dài đến bây giờ (this year) buộc phải chia sống thì lúc này hoàn thành.

5. Thomas Edison (1847-1931), one of the world’s greatest inventors, had (have) difficulty with words & speech.

(Thomas Edison (1847-1931), trong những nhà phát minh vĩ đại nhất chũm giới, đã gặp mặt khó khăn với từ bỏ ngữ và lời nói.)

- Thomas Edison (1847-1931) => Edison đã mất, không hề sống ở hiện tại nên chia ở thì thừa khứ đơn.


Câu 2

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

(Hãy dứt câu bằng những rượu cồn từ cho trong khung. áp dụng thì và vẻ ngoài đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống)

Gợi ý đáp án

1. Has never volunteered

2. Invented

3. Has recored

4. Has supported

5. Have you ever worked, organised, have also coached

1. Kevin has never volunteered at a school for students with disabilities.

(Kevin chưa bao giờ làm tự nguyện trong một trường học giành riêng cho học sinh khuyết tật.)

Giải thích: never (chưa bao giờ) - đứng sau have/ has, trước PII

2. Since Louis Braille invented Braille in 1829, it has been an effective means of communication for visually impaired people.

(Kể từ khi Louis Braille phát minh ra Chữ nổi Braille vào năm 1829, nó đã là một trong phương tiện giao tiếp hiệu quả cho tất cả những người khiếm thị.)

Giải thích: Since + mệnh đề phân chia thì vượt khứ đơn, mệnh đề phân tách thì hiện nay tại ngừng (Kể từ khi)

3. Maria has recorded 20 interesting stories for students with reading difficulties since she visited the special school.

(Maria sẽ ghi âm 20 câu chuyện thú vị cho phần đa học sinh chạm chán khó khăn trong việc đọc kể từ thời điểm cô mang đến thăm trường quánh biệt.)

Giải thích: Thì hiện tại tại xong + Since + thì vượt khứ đơn

4. So far nam giới has supported two of the organisation"s campaigns.

(Cho tới thời điểm này Nam đã hỗ trợ hai chiến dịch của tổ chức.)

Giải thích: So far => dấu hiệu của thì lúc này hoàn thành.

5.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Có Đáp Án ), Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 (Có Đáp Án)

Have you ever worked with disabled people as a volunteer?

(Bạn đang từng thao tác với fan khuyết tật với phương châm một tình nguyện viên chưa?)

- Yes. Last year, I organised art activities for students with hearing impairments.

(Có. Năm ngoái, tôi đã tổ chức các vận động nghệ thuật mang lại những học sinh khiếm thính.)