Bài viết bao gồm đầy đủ kim chỉ nan về hai đường thẳng song song. Vào bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp những em có thể nắm kiên cố và gọi sâu bài bác học.

Bạn đang xem: Bài tập về hai đường thẳng song song lớp 7


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ hai ĐƯỜNG THẲNG song SONG

I/ Lý thuyết

1. đề cập lại kỹ năng và kiến thức lớp 6

+) hai đường thẳng tuy nhiên song là hai tuyến phố thẳng không tồn tại điểm chung.

+) hai tuyến phố thẳng riêng biệt thì cắt nhau hoặc tuy nhiên song.

2. Lốt hiệu nhận biết hai con đường thẳng song song

+) Ta quá nhận đặc điểm sau:

Nếu đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a, b và trong số góc tạo thành thành gồm một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì:

a) a cùng b song song cùng với nhau

b) nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

c) những góc đồng vị còn sót lại bằng nhau.

+) hai tuyến phố thẳng a, b tuy nhiên song cùng nhau được kí hiệu là a // b.

+) lúc a và b là hai đường thẳng tuy vậy song ta còn nói: Đường thẳng a tuy nhiên song với mặt đường thẳng b, hoặc mặt đường thẳng b song song với mặt đường thẳng a.

VD1: xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường trực tiếp nào tuy nhiên song với nhau.

*

Giải:

Các đường thẳng tuy nhiên song với nhau là a cùng b ; m và n

VD2: Thế như thế nào là nhì đoạn thẳng song song?

Trong những câu trả lời sau, nên lựa chọn câu đúng:

a) nhị đoạn thẳng tuy vậy song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) nhì đoạn thẳng tuy vậy song là nhị đoạn thẳng ở trên hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.

Giải

a) Sai.

b) Đúng.

3. Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song

Cho đường thẳng a và điểm A nằm đi ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b trải qua A và tuy vậy song cùng với a.

Một số cách được minh họa ngơi nghỉ hình 18, 19:

*

*

II/ bài tập

Bài 1:

Điền vào nơi trống (...) trong số phát biểu sau:

a) hai tuyến đường thẳng a, b tuy vậy song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong những góc sinh sản thành gồm một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì ...

Giải:

a) Hai đường thẳng a, b song song cùng nhau được kí hiệu là a // b.


b) Đường trực tiếp c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong số góc tạo nên thành tất cả một cặp góc so le trong bằng nhau thì a tuy vậy song với b.

Bài 2:

Làm gắng nào để nhận ra a // b?

Trong những câu vấn đáp sau, nên chọn lựa câu vấn đáp đúng?

a) ví như a và b giảm c mà trong các góc tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì a // b.

b) ví như a với b giảm c mà trong những góc tạo thành tất cả một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b.

c) nếu a cùng b cắt c mà trong những góc chế tác thành gồm một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

Giải

Để phân biệt hai con đường thẳng tuy nhiên song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc phụ thuộc tính chất.

a) Đúng b) Đúng c) Đúng

Bài 3:

Cho nhị điểm A và B. Hãy vẽ một con đường thẳng a trải qua A và mặt đường thẳng b đi qua B thế nào cho b tuy nhiên song cùng với a.Giải:

Qua A, sử dụng êke vẽ con đường thẳng a bất kì. Cầm cố thì bài bác toán mang đến trường phù hợp vẽ con đường thẳng b đi qua B và tuy nhiên song với a. Ta rất có thể dùng 1 trong những ba góc của êke để vẽ nhị góc so le trong cân nhau hoặc nhì góc đồng vị bởi nhau.


*

Bài 4:

Kiểm tra xem trong số hình dưới, các đoạn trực tiếp nào tuy nhiên song với nhau

*

Giải

Hình a: AB // CD

Hình b: EG // FH

Hình c: AB // CD // A’B’// C’D’

AD // BC // A’D’ // B’C’

AA’ // BB’ //CC’ // DD’

Bài 5:

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bởi 120 độ. Hỏi con đường thẳng Ax, By có tuy nhiên song cùng nhau không? bởi vì sao?

Giải:

Ta tất cả hình vẽ như sau:

*

Ta bao gồm Ax cùng By cắt đường thẳng AB và tạo nên một cặp góc so le trong bằng nhau. (left( widehat xAB = widehat yBA = 120^0 ight))

Vậy Ax // By (theo vệt hiệu nhận thấy hai đường thẳng song song).

Bài 6:

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD thế nào cho AD=BC và đường thẳng AD tuy nhiên song với đường thẳng BC.

Giải:

*

Cách vẽ: 

- Đo góc (widehat C)

- Vẽ góc (widehat CAx = widehat C)

- lúc đó ta được đoạn thẳng BC, đo độ dài BC

- bên trên tia Ax để đoạn trực tiếp AD bao gồm độ dài bởi độ lâu năm đoạn thẳng BC. Ta được đoạn trực tiếp AD đề nghị vẽ

- Vẽ tia đối của tia Ax ta được tia Ax’. Đường trực tiếp xx’ là mặt đường thẳng song song cùng với BC.

Bài 7:


Vẽ hai đường thẳng xx", yy" làm thế nào cho xx" // yy".

Giải:

Cách vẽ:

+) Vẽ một mặt đường thẳng tùy ý (đường trực tiếp xx’)

+) Vẽ một điểm M tùy ý nằm đi ngoài đường thẳng xx’

+) Vẽ qua M con đường thẳng yy’ làm sao để cho yy’ // xx’.

*

Bài 8:

Cho góc nhọn xOy và một điểm O". Hãy vẽ một góc nhọn x"Oy" tất cả O"x" // Ox và O"y" // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy cùng x"O"y" có cân nhau hay không?

Giải:

Cách vẽ:

+) từ bỏ O vẽ O’x’ // Ox

+) trường đoản cú O’ vẽ O’y’ //Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

*

Nhận xét: (widehat xOy = widehat x"Oy")

Bài 9:

Cho góc (widehat xOy = 120^0.) mang điểm A bên trên tia Ox. Trên thuộc nửa khía cạnh phẳng đựng tia Oy bờ là Ox, vẽ tia At thế nào cho (widehat OAt = 60^0.) call At’ là tia đối của tia At.

a) chứng tỏ tt’ // Oy.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phương Trình Bậc 2 Một Ẩn Và Phương Pháp Giải

b) hotline Om, An theo thiết bị tự là các tia phân giác của các góc (widehat xOy) với (widehat xAt). Minh chứng Om // An.

Giải:

*

*

 

Tải về