Tam giác đồng dạng là giữa những dạng toán hình quan liêu trọng, là dạng toán cơ bạn dạng trong chương trình toán Hình học. Các bài toán tam giác đồng dạng thường xuất hiện thêm trong những bài kiểm soát và thi học kì. Hôm nay Kiến xin gửi đến chúng ta 10 câu bài xích tập trắc nghiệm về tam giác đồng dạng và có hướng dẫn giải chi tiết. Các bạn hãy đón coi nhé

I. Bài bác tập về những trường hòa hợp đồng dạng của tam giác

Bài 1:Cho tam giác vuông ABC với tam giác bao gồm góc vuông nghỉ ngơi A, bao gồm AH là đường cao của tam giác ABC và cắt BC, chia cạnh huyền BC thành nhì đoạn bảo hành = 4cm và đoạn HC = 9cm. Vậy diện tích của tam giác ABC sẽ bằng bao nhiêu?

SABC= 39cm2 SABC= 36cm2 SABC= 78cm2SABC= 18cm2

bài 2:Cho Δ ABC và Δ MNP cógóc A =góc M=900,

*
=
*
thì?

Δ ABC ∼ Δ PMN

Δ ABC ∼ Δ NMP

Δ ABC ∼ Δ MNP

Δ ABC ∼ Δ MPN

Bài 3:Cho 2 tam giác đồng dạng với nhau thì: nên chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây?

*

Bài 4: có 2 tam giác ABC và tam giác DEF bao gồm góc A = góc D= 900, các cạnh sau gồm AB = 3cm, BC = 5cm,EF = 10cm, DF = 6cm.Hãy chọn phát biểu đúng trong số phát biểu bên dưới đây?

Δ ABC ∼ Δ DEFΔ ABC ∼ Δ EDFΔ ABC ∼ Δ DFEΔ ABC ∼ Δ FDE

Bài 5:Cho một tam giác ABC có những cạnh khớp ứng AB = 3cm; AC = 4cm với BC = 5cm. Tam giác MNP là một tam giác vuông với vuông tại M có MN = 6cm; MP = 8cm. Hãy kiểm tra khẳng định sai như thế nào là khẳng định sai

Tam giác ABC là tam giác vuông sinh hoạt CΔ ABC và ΔMNP chắc hẳn rằng sẽ đồng dạng với nhauNP = 10 cmMP=8

Bài 6:Cho tam giác ABC là một trong tam giác vuông và tất cả góc vuông trên A, kẻ AH xuống cạnh BC và vuông góc BC. Tìm tam giác nào hoàn toàn có thể đồng dạng với tam giác ABC?

ΔHAC ΔAHCΔAHB ΔABH bài bác 7: mang đến tam giác ABC là 1 tam giác vuông và có góc vuông tại A, kẻ AH xuống h BC cùng vuông góc BC. Biết giá trị 2 đoạn bảo hành = 25 và HC = 36. Tính AH?18cm 25cm20cm 32cm

Bài 8:Cho tam giác ABC là 1 trong những tam giác vuông và bao gồm góc vuông trên A, kẻ AH xuống cạnh BC với vuông góc BC. Biết BC = 20cm, AC = 12cm. Tính BH?

12cm 12,5cm15cm 12,8cm

bài bác 9: cho tam giác ABC là 1 tam giác vuông và bao gồm góc vuông tại A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Biết AH = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính AC?

*

Bài 10:Cho tam giác ABC gồm AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm . Tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC và diện tích tam giác MNP là 96cm2. Tính độ dài những cạnh của tam giác MNP?

9cm, 12cm, 15cm12cm, 16cm ; 20cm6cm, 8cm, 10cm

Đáp án khác

II. Giải bài xích tập về các trường thích hợp đồng dạng của tam giác

Bài 1:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sử dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông ta đã có

*

Vậy SABC= AB.AC = .

Bạn đang xem: Bài tập về tam giác đồng dạng có đáp án

*
(13) .
*
(13) = 39( cm2)

Chọn đáp án A.

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ MNP ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn lời giải C.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

*

Chọn lời giải D.

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ DFE ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn lời giải C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2( 32+ 42= 52= 25)

Vậy tam giác ABC sẽ là tam giác vuông với vuông trên A

Xét Δ ABC và Δ MNP có:

*

Suy ra: Δ ABC với ΔMNP là 2 tam giác đụng dạng cùng với nhau

Sử dụng địng lí Pyta go vào tam giác MNP ta được:

NP2= MN2+ MP2= 62+ 82= 100 bắt buộc NP = 10cm

Chọn giải đáp A

Bài 6:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Xét ΔABC với ΔHAC có:

*

Vậy ΔABC với ΔHAC là 2 tam giác đồng dạng( g.g)

Chọn giải đáp A

Bài 7:

Xét ΔAHB và ΔCHA có:

*

Bài 8:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Sử dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông ta được:

BC2= AB2+ AC2suy ra: AB2= BC2- AC2= 202- 122= 256

Nên AB = 16cm

* Xét 2 tam giác AHB với tam giác CAB có:

*

Chọn đáp án D

Bài 9:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

*

Chọn đáp án C

Bài 10:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2(32+ 42= 52)

Vậy trên đây la tam giác vuông ở A.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Hằng Đẳng Thức Lớp 8, Bài Tập Về Hằng Đẳng Thức Lớp 8

Diện tích tam giác ABC là:

*

Chọn câu trả lời B

Bài tập tam giác đồng dạng có nhiều kiểu bài xích khác nhau, dễ cạnh tranh rất phổ biến chính vì vậy nó là một trong những dạng toán rất đặc trưng để cải cách và phát triển lên những bài toán khác. Tam giác đồng dạng thường mở ra ở những bài kiểm tra, thi học tập kì và có khi là thi giỏi nghiệp. Chúng ta hãy làm cho kỹ và học kỹ phần này nhé , ý muốn rằng các bài tập trên sẽ giúp ích nhiều cho những bạn. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số bài kiểm tra, học kì sắp đến tới.