*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát


Bạn đang xem: Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

aspvn.net xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài xích tập các bài toán về ƯCLN và BCNN, tài liệu bao gồm 25 trang, tuyển chọn tổng hợp không thiếu lý thuyết và bài bác tập trắc nghiệm các bài toán về ƯCLN với BCNN (có câu trả lời và giải mã chi tiết), giúp những em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho bài xích thi môn Toán lớp 6. Chúc các em học sinh ôn tập thật tác dụng và đạt được hiệu quả như mong muốn đợi.

Mời quý thầy cô và các em học viên cùng tham khảo và sở hữu về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

CHUYÊN ĐỀ: ƢCLN, BCNNBÀI 1: CÁC TÍNH CHẤT VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ ƢCLN VÀ BCNN

A. CÁC KÝ HIỆU1. Ước cùng Bội của một trong những nguyênVới a,b∈Z cùng b # 0. Nếu bao gồm số nguyên q làm thế nào cho a = b.q thì ta nói a chia hết mang lại b. Ta cònnói a là bội của b với b là mong của a.2. Dấn xét- trường hợp a = b.q thì ta nói a phân tách cho b được q với viết a : b = q- Số 0 là bội của phần nhiều số nguyên không giống 0. Số 0 chưa phải là ước của bất kỳ số nguyên nào.- những số 1 và -1 là ước của các số nguyên.3. Contact phép chia gồm dư cùng với phép phân chia hết.Nếu số tự nhiên a phân chia cho số tự nhiên b được số dư là k thì số (a – k) ⋮ b4. Ước tầm thường của hai hay những số là mong của toàn bộ các số đó.Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC (a, b, c).5. Bội bình thường của nhị hay các số là bội của toàn bộ các số đó.Bội chung của những số a, b, c được kí hiệu là: BC (a, b, c).6. Ước chung phệ nhất.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phương Trình Bậc 2 Một Ẩn Và Phương Pháp Giải

Bội chung nhỏ nhất- Ước chung lớn nhất của hai hay những số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung củacác số đó.- Bội chung nhỏ nhất của hai hay những số là số bé dại nhất không giống không vào tập hợp các bộichung của những số đó.B. CÁC TÍNH CHẤT

- (a, 1)=1; a, 1=a- Nếu a⋮b→(a,b)=b;  a,b=a- UC (a,b) = U(ucln(a,b)); BC(a,b)=B(bcnn(a,b))- Nếu (a,b) =d; a=dmb=dn→(m,n)=1; vd(10,15)=5;10=2.515=3.5→(2,3)=1-Nếu a,b=c; c=amc=bn→(m,n)=1; vd: 10,15=30; 30=10.330=15.2→(2,3)=1-ab=(a,b).a,b