“Bát Nhã cha La Mật Đa trọng điểm Kinh” là một trong bộ kinh siêu ngắn của Đại quá Phật giáo, chỉ có 262 chữ nhưng mà lại có ý nghĩa sâu sắc rất thâm sâu, siêu cơ bản.Đây là bảnkinh trung tâmnói về trí tuệ thâm sâu,nhằm phá kinh nghiệm chấp thật khôn xiết nặng nề hà của chúng sinh, đưa chúng sinh quá qua bể khổ (sông mê) sang trọng bờ giác ngộ (cõi Niết bàn: vị trí thoát khổ hạnh). Kinh này được những chùa tụng niệm khôn cùng thường xuyên, các thầy cúng đám ma, trong cả ở nông thôn miền nam bộ Việt nam cũng tụng gớm này. Có thể nói kinh này rất thân thuộc với Phật tử, tuy nhiên mọi người dân có hiểu ví dụ tường tận ý nghĩa của nó không, thì không đủ can đảm chắc. Có rất nhiều bài viết nhằm giảng nghĩa kinh này nhưng công ty chúng tôi thấy bài viết dưới trên đây của Thích phụ nữ Hằng Như dễ hiểu nhất do được Việt hóa, ít dùng Hán nghĩa, xin được dẫn để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bát nhã là gì

*

Dịch nghĩa

Bát Nhã (1) tía La Mật Đa (2) Tâm (3) Kinh (4)

Bồ tát (5) tiệm tự tại (6) khi thực hành thực tế Bát nhã bố la mật nhiều (trí tuệ thâm nám sâu)đãhiểu thấunăm uẩn (7) hầu như làkhông (8), nênvượt qua đều khổ ách.

Xá Lợi Tử (9)! Sắc (10) chẳng không giống không (11), ko chẳng không giống sắc; sắc có nghĩa là không, không có nghĩa là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy.

Xá Lợi Tử! Tướng(12) không những pháp(13) đây, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Mang đến nên, trong không, ko sắc, ko thọ, tưởng, hành, thức; ko mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; ko nhãn giới cho tới không ý thức giới; ko vô minh cũng ko vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; ko khổ, tập, diệt, đạo; ko trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, bồ tát nương chén bát nhã cha la mật đa (trí tuệ thâm sâu), buộc phải tâm không mắc ngại; do không mắc ngại buộc phải không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật bố đời nương chén nhã cha la mật nhiều (trí tuệ rạm sâu)nên bệnh a nậu đa la tam miệu tam nhân tình đề.

Nên biết chén nhã tía la mật đa (trí tuệ rạm sâu)là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết phần đông khổ ách, có thể thật vì không dối.

Nên nói chú chén nhã tía la mật đa, đề nghị nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, cha la Yết đế, cha la tăng Yết đế, nhân tình đề, Tát bà ha.

Ghi chú:

(1) chén bát nhã: Trí tuệ thâm thúy hơn trí thông thường (trí tuệ đã làm được hiểu thấu, trí tuệ thâm nám sâu).

(2) cha la mật đa: Sang bờ bến bên tê (ý nói sự kiện toàn của Trí Tuệ, Trí Tuệ hoàn hảo, kiến thức cao nhất, điện thoại tư vấn là chén bát Nhã Ba-La-Mật.).

(3) Tâm: trung tâm, tim.

(4) Kinh: Lời nói của thánh nhân, đề nghị phân biệt cùng với những tiếng nói của người danh tiếng chỉ là truyện.

(5) người yêu tát: Chỉ những người tu tập, có kim chỉ nam muốn đạt mức quả vị Phật. Tín đồ thức tỉnh, chỉ bạn tu hành đã chiếm hữu đến giác ngộ.

(6) quán tự trên (quán rứa âm): Người lắng nghe bạn khác.

(7) Năm uẩn (ngũ uẩn):Uẩn là một trong nhóm các yếu tố.Năm nhómyếu tố kết hợplại thànhmột con fan đó là:

- Sắcuẩn: Vật hóa học (ám chỉ thân thể bé người).

- Thọuẩn: cảm hứng (có 6 giác quan: mắt, tai, lưỡi, mũi, da, ý).

-Tưởnguẩn: Tri giác (sự nhận thấy đối tượng).

-Hànhuẩn: Ý chí (yếu tố tâm lý tạo động lực đi đến việc nghiệp).

-Thứcuẩn: nhận thức (phát hiện nay sự có mặt của đối tượng, gồm 6 thức: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, với ý thức).

(9) Xá Lợi Tử (Xá lợi phất): Ngài là đệ tử lớn trong những 10 môn sinh của Đức Phật, một trong các 10 vị A LA HÁN. A LA HÁN là là "người xứng đáng" hay là "người hoàn hảo" theo Phật giáo Nguyên thủy, đã đạt mức Niết-bàn, bay khỏi trọn vẹn Luân hồi. Mặc dù theo những giáo phái khác trong Phật giáo, thì thuật ngữ này nhằm chỉ những người dân đã tiến siêu sâu trên con phố giác ngộ, cũng thoát được sống chết luân hồi nhưng lại chưa hoàn toàn viên mãn, có thể nói rằng là chưa đạt Phật quả.

(10) Sắc: Vật chất (theo quan niệm Phật giáo thì bao gồm 4 yếu hèn tố tạo cho vật chất là địa (rắn), thủy (lỏng), hỏa (nhiệt), phong (khí)). Dung nhan trong kinh này ám chỉ thân thể con người.

(11) Không: không ở đây tức là trống rỗng, không giống với không với có.

(12) Tướng: biểu thị của tính (tính là bạn dạng thể nó vô hình y như hư ko nhưng không hẳn hư không)

(13) Pháp: Chân lý, hiện nay hữu.

Có thể hiểu nôm na ngôn từ kinh như sau:

Bồ tát Quán cụ âm lúc tu luyện trí tuệ rạm sâu đang hiểu thấu 5 yếu ớt tố kết hợp trong một nhỏ người đều sở hữu tính trống rỗng, buộc phải ngài sẽ vượt qua số đông khổ ách.

Này Xá Lợi tử! Thân thể con bạn chẳng khác gì loại trống rỗng, chiếc trống rỗng chẳng không giống gì thân thể nhỏ người; thân thể có nghĩa là trống rỗng, trống rỗng tức là thân thể; cảm giác, tri giác, ý chí, thừa nhận thức cũng như vậy.

Này Xá Lợi tử! Bởi thế, mọi hiện tượng kỳ lạ đều là trống rỗng; bọn chúng không sinh, ko diệt, không dơ, không sạch, ko tăng, không giảm. Trong Không (trống rỗng), không có thân thể, không có cảm giác, không tri giác, không có ý chí, không tất cả nhận thức; không tồn tại mắt, ko tai, không mũi, ko lưỡi, không da, ko ý; không thân, không thanh, ko hương, ko vị, ko xúc giác, không chân lý (pháp). Không có nhãn giới cùng vân vân cho đến không tất cả ý thức giới. Không tồn tại vô minh cũng không có diệt hết vô minh, với vân vân cho đến không tất cả già, không có chết cũng không tồn tại diệt không còn già chết. Không có khổ, tập, diệt đạo. Không có trí tuệ, không có chứng đắc, cũng không tồn tại không bệnh đắc.

Này Xá-lợi-phất, vì không tồn tại chứng đắc bắt buộc do đóngười tu hànhan trụ theo Trí tuệ rạm sâu. Vị tâm không uế chướng phải không sợ hãi, vượt ngoài sai lầm, đạt tới mức không còn khổ hạnh (niết-bàn).

Tất cả chư Phật, an trụ vào tam nỗ lực tỉnh thức viên mãn và thấu suốt, cũng y theo Trí tuệ thâm nám sâu mà lại được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.

Do vậy, phải biết được rằng chú Trí tuệ thâm sâu vốn là đại tri chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là ngang bởi với vô đẳng chú, bài trừ được hầu như khổ óc – là sống động vì nó không không nên sót. Chú Trí tuệ rạm sâu được tuyên thuyết như sau:

Vượt qua, quá qua, thừa qua mặt kia, hoàn toàn vượt qua, tìm kiếm thấy giác ngộ.

DẪN NHẬP

Dựa trên bài bác giảng xúc tích và ngắn gọn của Thầy Thiền công ty Thích Thông Triệt trên Tổ Đình Tánh Không, nam giới California mang lại Tăng Ni trong mùa định cư Kiết Đông (2015), và bài giảng của sư ni Triệt Như cho những thiền sinh tại đạo tràng Tánh không Hoa Thịnh Đốn. Cả hai vị giảng và một đề tài. Hôm nay, tín đồ viết mạo muội tổng hợp và ghi dìm lại mọi ý chính, nhắm có tác dụng quà đầu năm mới cho toàn bộ những ai ham mê tìm hiểu. Nếu nội dung bài viết có gì không đúng sót kính thỉnh Thầy Thiền chủ hay ni sư Triệt Như hoan hỷ điều chỉnh giúp, để hàng học tập hậu chúng bé được mở sở hữu thêm phần nào kiến thức về Phật học. Kính nhiều tạ. Thích nữ Hằng Như.

NGUỒN GỐC

Vào cụ kỷ lắp thêm 7 ngài è Huyền Trang là một trong cao tăng đời công ty Đường, Trung Hoa, sẽ du học tập phật pháp tại Ấn Độ 17 năm. Về sau, khi về Trung Hoa, ngài sở hữu theo bộ kinh Phật cùng để ra 18 năm nhằm dịch ra tiếng Hoa cho tới khi qua đời.

Bài chén Nhã trọng tâm Kinh là bài bác kinh ở trong hệ phạt Triển, viết bằng tiếng Sanskrit là bài bác kinh đặc trưng chủ yếu nên người ta hotline là trái tim (Tâm kinh), được dịch sang họa tiết thiết kế rồi viral khắp các nước Đông nam giới Á, tính đến hiện nay đã trải qua sát 19 cầm kỷ.

Xem thêm: Cio Là Gì - Vai Trò, Nhiệm Vụ, Kỹ Năng, Thu Nhập Của Cio

Tìm hiểu tác giả bài gớm này thì không có bất kì ai biết.

Xe