Định nghĩa - Batch Job tức là gì?

Một công aspvn.netệc hàng loạt vào SAP là một trong những chương trình nền được lên lịch, thường xuyên chạy một cách liên tiếp mà không tồn tại sự can thiệp của tín đồ dùng. Các các bước hàng loạt được cung cấp với bộ lưu trữ được phân bổ nhiều hơn thế nữa các quá trình được tiến hành ở nền trước. Bọn chúng được áp dụng để xử lý trọng lượng dữ liệu to thường tiêu thụ bộ nhớ lưu trữ dài hạn ví như chạy sinh hoạt nền trước, cũng như để chạy những chương trình yêu cầu ít tương tác người tiêu dùng hơn.

Bạn đang xem: Batch job là gì

Techopedia giải thích các bước hàng loạt

Một trong số những lợi gắng của bài toán chạy các chương trình phệ như quá trình hàng loạt là nhiều máy chủ hoàn toàn có thể dành các quy trình làm aspvn.netệc hơn trong cơ chế ban đêm, khi gồm ít người dùng tương tác. Số lượng công aspvn.netệc hàng loạt trong ngày hoàn toàn có thể được số lượng giới hạn ở ít sever và số lượng hơn khi cần thiết.

Nếu một quá trình hàng loạt tạo ra một đầu ra sẽ tiến hành in, fax hoặc gửi qua email, thì đầu ra được chuyển đến thống trị bộ đệm trong hệ thống R / 3.

Để sinh sản một công aspvn.netệc hàng loạt mới, người ta rất có thể sử dụng giao dịch SM36. Điều này liên quan đến aspvn.netệc xác định tên công aspvn.netệc, lớp các bước và đồ vật chủ kim chỉ nam nếu cần. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên tránh lựa chọn máy chủ phương châm khi tạo các bước hàng loạt và được cho phép hệ thống nền xác minh máy chủ khi bắt buộc thiết. Công aspvn.netệc hàng loạt cũng có thể có thể bước đầu xử lý dựa trên các sự kiện và kết quả cụ thể. SM36 cũng cung cấp một trình hướng dẫn các bước hàng loạt.

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài Tập Về Phép Cộng Và Phép Nhân Toán 6 : Phép Cộng Và Phép Nhân

Định nghĩa này được aspvn.netết trong toàn cảnh của SAP
*

Millennials và công aspvn.netệc công nghệ: một trận đấu được thực hiện trên thiên đường?

*

Millennials. Đó là nhóm bạn sinh từ bỏ 1980 mang đến 1995 (cho hoặc nhận) và là cầm hệ thực sự am hiểu technology đầu tiên. Họ mập lên với máy tính trong nhà với lớp học và có điện thoại di rượu cồn trước khi hoàn thành ...

Làm cụ nào mà quá trình steve gồm được công aspvn.netệc công nghệ trước tiên của mình?

*

Một số tiện ích của aspvn.netệc sắp xếp khối lượng các bước người dùng liên tục trong thời hạn thực là gì?

*