Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Blow là gì

*
*
*

blow
*

blow /blou/ danh từ cú đánh đònto deal a blow: giáng cho một đònat a blow: chỉ một cú, chỉ một đậpto come to blows: đánh nhau; dở đấm, dở đá ra tai hoạ, điều gây xúc động mạnh, cú choáng ngườihis wife"s death was a great blow to him: vợ anh ấy mất đi thật là một điều bất hạnh lớn đối với anh ấyto strike a blow against chống lạito strike a blow for giúp đỡ, ủng hộ; đấu tranh cho (tự do...) danh từ sự nở hoain full blow: đang mùa rộ hoa ngọn gióto go for a blow: đi hóng mát hơi thổi; sự thổi (kèn...); sự hỉ (mũi) trứng ruồi, trứng nhặng (đẻ vào thức ăn...) ((cũng) fly) (bất qui tắc) động từ blew/blu:/, blown/bloun/ (nội động từ) nở hoa thổi (gió)it is blowing hard: gió thổi mạnh thổito blow the trumper: thổi kèn trumpetthe train whistle blows: còi xe lửa thổito blow the bellows: thổi bễto blow the fire: thổi lửato blow glass: thổi thuỷ tinhto blow bubbles: thổi bong bóng hà hơi vào; hỉ (mũi); hút (trứng)to blow one"s fingers: hà hơi vào ngón tayto blow one"s nose: hỉ mũito blow an eggs: hút trứng phun nước (cá voi) cuốn đi (gió); bị (gió) cuốn đithe blown out to sea: con tàu bị gió cuốn ra ngoài khơi thở dốc; làm mệt, đứt hơito blow hard and perspire profusely: thở dốc và ra mồ hôi đầm đìato blow one"s horse: làm cho con ngựa mệt đứt hơi, làm cho con ngựa thở dốc rato be thoroughly blown: mệt đứt hơi nói xấu; làm giảm giá trị, bôi xấu, bôi nhọ (danh dự...)to blow on (upon) somebody"s character: bôi nhọ danh dự của ai đẻ trứng vào (ruồi, nhặng); ((nghĩa rộng)) làm hỏng, làm thối (thông tục) khoe khoang, khoác lác (từ lóng) nguyền rủa (điện học) nổ (cầu chì) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ đi, chuồn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xài phí, phung phí (tiền)to blow about (abroad) lan truyền; tung ra (tin tức...)to blow down thổi ngã, thổi gẫy làm rạp xuống (gió)to blow in thổi vào (gió...) (từ lóng) đến bất chợt, đến thình lìnhto blow off thổi bay đi, cuôn đi (kỹ thuật) thông, làm xì rato blow off steam: làm xì hơi ra, xả hơi (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiêu phí, phung phí (tiền...)to blow out: thổi tắt; tắt (vì bị gió thổi vào...)to blow out a canlde: thổi tắt ngọn nếnthe candle blows out: ngọn nến tắt nổ (cầu chì...); làm nổto blow out one"s brain: tự bắn vỡ ócto blow over qua đithe storm will soon blow over: cơn bão sẽ chóng qua đi (nghĩa bóng) bỏ qua, quên đito blow up nổ, nổ tung; làm nổ; phá (bằng chất nổ, mìn...)to blow up a tyre: làm nổ lốp xeto be blown up with pride: (nghĩa bóng) vênh váo, kiêu ngạo mắng mỏ, quở trách phóng (ảnh) nổi nóngto blow upon làm mất tươi, làm thiu làm mất tín nhiệm, làm mất thanh danh làm mất hứng thú mách lẻo, kháo chuyện về (ai)to blow hot and cold (xem) hotto blow one"s own trumpet (born) khoe khoangto blow the gaff (xem) gaff
chỗ rògióblow pipe: ống thổi gióbottom blow: máy thổi gióngắtngắt mạchnhát búanổblow down: làm nổblow fuse: làm nổ cầu trìblow fuse: làm nổ cầu chìblow out: làm nổblow up: làm nổhole blow: nổ mìn lỗto blow out: làm nổ (cầu chảy)phunextrusion blow molding: sự đúc bằng phun đùnextrusion blow moulding: sự đúc bằng phun đùninjection blow molding: sự đúc phun áp lựcinjection blow molding: phương pháp đúc phun áp ựcinjection blow molding machine: máy phun áp lựcinjection blow moulding: phương pháp đúc phun áp lựcinjection blow moulding: sự đúc phun áp lựcinjection blow moulding machine: máy phun áp lựcphụtblow gun: súng phụtquả đấmsự nổsự nổ mìnsự phụtsự ròsự tháo rửasự thổifinal blow: sự thổi cho đông cứngfinal blow: sự thổi lần cuốisettle blow: sự thổi cho đông cứngsettle blow: sự thổi lần cuốisự va chạmsự va đậphammer blow: sự va đập búava chạmblow stress: tải trọng va chạmblow stress: ứng suất va chạmva đậpblow beding test: sự thử uốn (bằng) va đậpblow bending test: sự thử uốn bằng va đậpblow test: sự thí nghiệm va đậphammer blow: sự va đập búavết nứtLĩnh vực: hóa học & vật liệuphụt khíLĩnh vực: điện lạnhsự ngắt quá dòngLĩnh vực: ô tôsự rò khíautomatic blow formingsự mài tự động (kính)blow an EPROMlập trình EPROMblow backphóng đại vi phimblow backsự nổi bọtblow backsự phông rộpblow cockvòi thổiblow cockvòi xả khíblow diekhuôn thổi (chất dẻo)blow downlàm cho đổ sậpblow down pipinghệ thống ống xảblow down tankbể tháo cạn nhanhblow down valuevan xả làm sạchblow fanquạt thổiblow fill seal systemhệ thổi làm đầy gắn kínblow gunsúng thổi sạch (để sơn)blow headđầu thổiblow holebọt khíblow holechỗ rỗblow holelỗ thoát khíblow holerỗ coblow holerỗ khíblow holerỗ khí (trong kim loại)blow holevết rỗ khíblow lampđèn (hàn) xì o gió; sự thổi; sự phụt khí; sự nổ; o (địa chất) chỗ lộ của mạch quặng § hole blow : sự nổ mìn lỗ § blow a line down : giảm áp trong ống Giảm áp suất trong ống khí nhằm thông đoạn ống bị tắc và sau đó lại tăng áp suất. § blow a well clean : thổi sạch giếng Mở các van trong giếng khi mới hoàn thiện để tống các mảnh vụn hoặc chất lỏng ra ngoài nhằm hoàn thiện giếng. § blow down : tháo nước ra § blow job : sự thổi sạch bằng khí § blow out : sự phun trào § blow the cobs : chạy quá nhanh § blow wild : phun không điều khiển § blow-by : sự lọt khí, sự không kín khí § blow-off : sự thổi, sự xì hơi, sự xả hơi § blow-out : sự phun trào; sự phun dầu khí; sự không khống chế được phun dầu khí § blow-up : sự thổi; sự nổ

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): blow / blew / blown


*

*

*

blow

Từ điển Collocation

blow noun

1 act of blowing

VERB + BLOW give sth Give your nose a blow.

2 hard knock that hits sb/sth

ADJ. hard, heavy, nasty, painful, powerful, severe, sharp, stinging, violent | fatal, final, mortal | glancing, light Jack caught him a glancing blow on the jaw. | single He killed the man with a single blow of his cricket bat.

QUANT. flurry, hail The man went down in a hail of blows.

VERB + BLOW get, receive, suffer, take He suffered a severe blow to the head. | catch sb, deal sb, deliver, give sb, land, rain (down), strike sb It was the gardener who delivered the fatal blow. She landed a nasty blow on his nose. He rained heavy blows on the old woman. | exchange The boys exchanged blows with the police. | come to The children came to blows over the new toy. | aim She aimed a blow at Lucy. | avoid, deflect, dodge, parry, ward off

BLOW + VERB fall, land The blow landed on my right shoulder.

PREP. ~ of two blows of the axe | ~ on a nasty blow on the head | ~ to a blow to the victim"s chest

3 sudden shock/disappointment

ADJ. big, great, major, serious, severe, terrible | bitter, crippling, cruel, crushing, devastating, knock-out | double | decisive, mortal a mortal blow to British industry | body

VERB + BLOW deal (sb/sth), deliver, strike His defeat dealt a crushing blow to the party. | receive, suffer | cushion, soften to soften the blow of tax increases | come as The news came as a bitter blow to the staff.

BLOW + VERB come, fall The blow came at a meeting on Saturday.

PREP. ~ for A tax on books would be a body blow for education. | ~ to Her decision to live abroad was a terrible blow to her parents.

PHRASES a bit of a blow

Từ điển WordNet


n.

a powerful stroke with the fist or a weapon

a blow on the head

v.

exhale hard

blow on the soup to cool it down

be blowing or storming

The wind blew from the West

free of obstruction by blowing air through

blow one"s nose

make a sound as if blown

The whistle blew

shape by blowing

Blow a glass vase

spend lavishly or wastefully on

He blew a lot of money on his new home theater

sound by having air expelled through a tube

The trumpets blew

play or sound a wind instrument

She blew the horn

cause air to go in, on, or through

Blow my hair dry

cause to move by means of an air current

The wind blew the leaves around in the yard

spout moist air from the blowhole

The whales blew

lay eggs

certain insects are said to blow

cause to be revealed and jeopardized

The story blew their cover

The double agent was blown by the other side

allow to regain its breath

blow a horse

burst suddenly

The tire blew

We blew a tire
Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Song Song, Viết Với Đường Thẳng Cho Trước

English Slang Dictionary

1. cannabis or marijuana. It"s interesting to note that in the U.S. it refers to cocaine2. to leave

Microsoft Computer Dictionary

vb. See burn (definition 1).

English Synonym and Antonym Dictionary

blows|blew|blowing|blownsyn.: breeze knock puff rap stroke whack