Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Blow là gì

*
*
*

blow
*

blow /blou/ danh từ cú tiến công đònto khuyến mãi a blow: giáng cho một đònat a blow: có một cú, có một đậpto come to lớn blows: tiến công nhau; dở đấm, dở đá ra tai hoạ, điều gây xúc đụng mạnh, cú choáng ngườihis wife"s death was a great blow to lớn him: vợ anh ấy thiếu tính thật là 1 trong điều bất hạnh lớn đối với anh ấyto strike a blow against chống lạito strike a blow for giúp đỡ, ủng hộ; chống chọi cho (tự do...) danh từ sự nở hoain full blow: đã mùa rộ hoa ngọn gióto go for a blow: đi đợi mát khá thổi; sự thổi (kèn...); sự hỉ (mũi) trứng ruồi, trứng nhặng (đẻ vào thức ăn...) ((cũng) fly) (bất qui tắc) hễ từ blew/blu:/, blown/bloun/ (nội động từ) nở hoa thổi (gió)it is blowing hard: gió thổi mạnh thổito blow the trumper: thổi kèn trumpetthe train whistle blows: tiếng xe lửa thổito blow the bellows: thổi bễto blow the fire: thổi lửato blow glass: thổi thuỷ tinhto blow bubbles: thổi bong bóng hà khá vào; hỉ (mũi); hút (trứng)to blow one"s fingers: hà khá vào ngón tayto blow one"s nose: hỉ mũito blow an eggs: hút trứng phun nước (cá voi) cuốn đi (gió); bị (gió) cuốn đithe blown out khổng lồ sea: con tàu bị gió cuốn ra phía bên ngoài khơi thở dốc; có tác dụng mệt, đứt hơito blow hard and perspire profusely: thở dốc với ra mồ hôi đầm đìato blow one"s horse: làm cho con con ngữa mệt đứt hơi, làm cho con ngựa thở dốc rato be thoroughly blown: mệt nhọc đứt hơi nói xấu; làm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị, trét xấu, bôi nhọ (danh dự...)to blow on (upon) somebody"s character: bôi nhọ danh dự của ai đẻ trứng vào (ruồi, nhặng); ((nghĩa rộng)) làm cho hỏng, có tác dụng thối (thông tục) khoe khoang, khoác lác (từ lóng) nguyền rủa (điện học) nổ (cầu chì) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) quăng quật đi, chuồn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xài phí, chi tiêu (tiền)to blow about (abroad) lan truyền; tung ra (tin tức...)to blow down thổi ngã, thổi gẫy làm cho rạp xuống (gió)to blow in thổi vào (gió...) (từ lóng) mang lại bất chợt, đến thình lìnhto blow off thổi cất cánh đi, cuôn đi (kỹ thuật) thông, làm cho xì rato blow off steam: làm xì tương đối ra, xả hơi (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiêu phí, tiêu dùng (tiền...)to blow out: thổi tắt; tắt (vì bị gió thổi vào...)to blow out a canlde: thổi tắt ngọn nếnthe candle blows out: ngọn nến tắt nổ (cầu chì...); làm cho nổto blow out one"s brain: tự phun vỡ ócto blow over qua đithe storm will soon blow over: cơn bão sẽ giường qua đi (nghĩa bóng) bỏ qua, quên đito blow up nổ, nổ tung; có tác dụng nổ; phá (bằng hóa học nổ, mìn...)to blow up a tyre: làm cho nổ lốp xeto be blown up with pride: (nghĩa bóng) tự đắc một cách đáng ghét ===== váo, kiêu ngạo mắng mỏ, mắng mỏ trách phóng (ảnh) nổi nóngto blow upon làm mất tươi, làm cho thiu làm mất đi tín nhiệm, làm mất đi thanh danh làm mất hứng thú mách nhau lẻo, kháo chuyện về (ai)to blow hot và cold (xem) hotto blow one"s own trumpet (born) khoe khoangto blow the gaff (xem) gaff
chỗ rògióblow pipe: ống thổi gióbottom blow: lắp thêm thổi gióngắtngắt mạchnhát búanổblow down: có tác dụng nổblow fuse: làm cho nổ cầu trìblow fuse: làm cho nổ mong chìblow out: làm nổblow up: có tác dụng nổhole blow: nổ mìn lỗto blow out: có tác dụng nổ (cầu chảy)phunextrusion blow molding: sự đúc bởi phun đùnextrusion blow moulding: sự đúc bằng phun đùninjection blow molding: sự đúc phun áp lựcinjection blow molding: phương pháp đúc xịt áp ựcinjection blow molding machine: thứ phun áp lựcinjection blow moulding: phương pháp đúc xịt áp lựcinjection blow moulding: sự đúc xịt áp lựcinjection blow moulding machine: thứ phun áp lựcphụtblow gun: súng phụtquả đấmsự nổsự nổ mìnsự phụtsự ròsự cởi rửasự thổifinal blow: sự thổi cho đông cứngfinal blow: sự thổi lần cuốisettle blow: sự thổi cho đông cứngsettle blow: sự thổi lần cuốisự va chạmsự va đậphammer blow: sự va đập búava chạmblow stress: sở hữu trọng va chạmblow stress: ứng suất va chạmva đậpblow beding test: sự test uốn (bằng) va đậpblow bending test: sự test uốn bằng va đậpblow test: sự thể nghiệm va đậphammer blow: sự va đập búavết nứtLĩnh vực: hóa học và vật liệuphụt khíLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsự ngắt thừa dòngLĩnh vực: ô tôsự rò khíautomatic blow formingsự mài auto (kính)blow an EPROMlập trình EPROMblow backphóng đại vi phimblow backsự nổi bọtblow backsự font rộpblow cockvòi thổiblow cockvòi xả khíblow diekhuôn thổi (chất dẻo)blow downlàm cho đổ sậpblow down pipinghệ thống ống xảblow down tankbể toá cạn nhanhblow down valuevan xả có tác dụng sạchblow fanquạt thổiblow fill seal systemhệ thổi có tác dụng đầy đính thêm kínblow gunsúng thổi không bẩn (để sơn)blow headđầu thổiblow holebọt khíblow holechỗ rỗblow holelỗ bay khíblow holerỗ coblow holerỗ khíblow holerỗ khí (trong kim loại)blow holevết rỗ khíblow lampđèn (hàn) xì o gió; sự thổi; sự phụt khí; sự nổ; o (địa chất) chỗ lộ của mạch quặng § hole blow : sự nổ mìn lỗ § blow a line down : giảm áp trong ống Giảm áp suất trong ống khí nhằm thông đoạn ống bị tắc với sau đó lại tăng áp suất. § blow a well clean : thổi sạch giếng Mở những van vào giếng khi mới trả thiện để tống những mảnh vụn hoặc chất lỏng ra ngoài nhằm trả thiện giếng. § blow down : túa nước ra § blow job : sự thổi sạch bằng khí § blow out : sự phun trào § blow the cobs : chạy quá nhanh § blow wild : phun không điều khiển § blow-by : sự lọt khí, sự không kín khí § blow-off : sự thổi, sự xì hơi, sự xả hơi § blow-out : sự phun trào; sự xịt dầu khí; sự ko khống chế được xịt dầu khí § blow-up : sự thổi; sự nổ

Động từ bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): blow / blew / blown


*

*

*

blow

Từ điển Collocation

blow noun

1 act of blowing

VERB + BLOW give sth Give your nose a blow.

2 hard knock that hits sb/sth

ADJ. hard, heavy, nasty, painful, powerful, severe, sharp, stinging, violent | fatal, final, mortal | glancing, light Jack caught him a glancing blow on the jaw. | single He killed the man with a single blow of his cricket bat.

QUANT. flurry, hail The man went down in a hail of blows.

VERB + BLOW get, receive, suffer, take He suffered a severe blow lớn the head. | catch sb, giảm giá khuyến mãi sb, deliver, give sb, land, rain (down), strike sb It was the gardener who delivered the fatal blow. She landed a nasty blow on his nose. He rained heavy blows on the old woman. | exchange The boys exchanged blows with the police. | come lớn The children came to lớn blows over the new toy. | aim She aimed a blow at Lucy. | avoid, deflect, dodge, parry, ward off

BLOW + VERB fall, land The blow landed on my right shoulder.

PREP. ~ of two blows of the axe | ~ on a nasty blow on the head | ~ lớn a blow khổng lồ the victim"s chest

3 sudden shock/disappointment

ADJ. big, great, major, serious, severe, terrible | bitter, crippling, cruel, crushing, devastating, knock-out | double | decisive, mortal a mortal blow to lớn British industry | body

VERB + BLOW giảm giá (sb/sth), deliver, strike His defeat dealt a crushing blow to the party. | receive, suffer | cushion, soften to soften the blow of tax increases | come as The news came as a bitter blow khổng lồ the staff.

BLOW + VERB come, fall The blow came at a meeting on Saturday.

PREP. ~ for A tax on books would be a body toàn thân blow for education. | ~ to Her decision to live abroad was a terrible blow khổng lồ her parents.

PHRASES a bit of a blow

Từ điển WordNet


n.

a powerful stroke with the fist or a weapon

a blow on the head

v.

exhale hard

blow on the soup lớn cool it down

be blowing or storming

The wind blew from the West

free of obstruction by blowing air through

blow one"s nose

make a sound as if blown

The whistle blew

shape by blowing

Blow a glass vase

spend lavishly or wastefully on

He blew a lot of money on his new trang chủ theater

sound by having air expelled through a tube

The trumpets blew

play or sound a wind instrument

She blew the horn

cause air lớn go in, on, or through

Blow my hair dry

cause to move by means of an air current

The wind blew the leaves around in the yard

spout moist air from the blowhole

The whales blew

lay eggs

certain insects are said khổng lồ blow

cause lớn be revealed and jeopardized

The story blew their cover

The double agent was blown by the other side

allow lớn regain its breath

blow a horse

burst suddenly

The tire blew

We blew a tire
Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Song Song, Viết Với Đường Thẳng Cho Trước

English Slang Dictionary

1. Cannabis or marijuana. It"s interesting to lưu ý that in the U.S. It refers lớn cocaine2. To leave

Microsoft Computer Dictionary

vb. See burn (definition 1).

English Synonym & Antonym Dictionary

blows|blew|blowing|blownsyn.: breeze knock puff rap stroke whack