Ex: Our cars break down at the side of the highway in the snowstorm.

Bạn đang xem: Break in là gì

Những loại xe tương đối của công ty chúng tôi bị bị tiêu diệt máy bên rìa đường đường cao tốc trong một trận bão tuyết.


*

mặc (quần áo)/mang (giầy) vài lần đến khi nó trở bắt buộc thoải mái /breɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn/

Ex: I need lớn break in these shoes before I go hiking.Tôi đề xuất mang đôi giày này vài lần cho dễ chịu trước khi tôi đi dạo đường dài.


*

can thiệp, loại gián đoạn, xen vào, chen vào /breɪk ɪn/

Ex: While we are discussing the situation, they break in lớn give their opinion.Trong lúc chúng tôi đàm luận tình hình thì bọn họ can thiệp để phát biểu chủ ý riêng của họ.


*

can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào (cuộc hội thoại) /breɪk ɪn ɒn/

Ex: They break in on the conversation và tell us to lớn get back to lớn work.Họ ngăn cách cuộc thì thầm và bảo công ty chúng tôi quay trở lại làm việc.


*

đột nhập /breɪk ˈɪntə/

Ex: A burglar tried lớn break into houses lớn steal things. Tên trộm đơn vị đã nỗ lực đột nhập vào những nhà và ăn uống trộm các thứ.


*

kết thúc, xong cái gì đó /breɪk ɒf/

Ex: They break off their engagement to lớn each other.Họ dứt đính hôn với nhau.


bùng nổ, mở ra một giải pháp bạo lực /breɪk aʊt/

Ex: Violent protests break out in response khổng lồ the military coup.Biểu tình đấm đá bạo lực bùng nổ nhằm phản ứng cuộc thay máu chính quyền quân sự.


bị căn bệnh vùng da /breɪk aʊt ɪn/

Ex: I break out in a rash after our camping trip.Tôi bị vạc ban sau đó 1 đợt gặm trại.


dùng cái nào đó xa hoa để tổ chức/ ăn uống mừng /breɪk aʊt ˈsʌmθɪŋ/

Ex: They break out the champagne lớn celebrate his promotion.Họ khui chai rượu champagne để ăn mừng việc anh ấy lên chức.


thoát khỏi /breɪk aʊt əv/

Ex: The murderer was known to break out of the prison.Kẻ giáp nhân được biết đã quá ngục.


vượt qua /breɪk θruː/

Ex: His will power nguồn helped him break through all obstacles.Sức khỏe mạnh ý chí đã hỗ trợ anh ấy quá qua đa số trở ngại.


bẻ thành từng miếng nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp/

Ex: I break up the cracker into pieces & put it in the soup.Tôi bẻ vụn miếng bánh quy và mang đến vào chén súp.


chia tay /breɪk ʌp/

Ex: They were known to break up after 5 years in a relationship.Họ được biết thêm đã chia ly sau năm năm hẹn hò.


phân tích vào bỏ ra tiết, phân phân thành những phần nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ daʊn/

Ex: We need to lớn break down this problem in order lớn solve.Chúng ta bắt buộc chia nhỏ vấn đề này để dễ xử lý.


break down
(phr. V.): dừng vận động (dành đến thiết bị, vật dụng móc) /breɪk daʊn/

Ex: Our cars break down at the side of the highway in the snowstorm.Những cái xe tương đối của cửa hàng chúng tôi bị chết máy bên lề đường cao tốc trong một trận bão tuyết.


break something in(phr. V.): mặc (quần áo)/mang (giầy) vài lần đến lúc nó trở phải thoải mái /breɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn/

Ex: I need khổng lồ break in these shoes before I go hiking.Tôi cần mang đôi giày này vài ba lần cho thoải mái và dễ chịu trước lúc tôi quốc bộ đường dài.


break in(phr. V.): can thiệp, loại gián đoạn, xen vào, chen vào /breɪk ɪn/

Ex: While we are discussing the situation, they break in to give their opinion.Trong lúc chúng tôi bàn luận tình hình thì chúng ta can thiệp nhằm phát biểu chủ ý riêng của họ.


break in on(phr. V.): can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào (cuộc hội thoại) /breɪk ɪn ɒn/

Ex: They break in on the conversation và tell us to get back lớn work.Họ cách quãng cuộc nói chuyện và bảo công ty chúng tôi quay quay lại làm việc.


break into(phr. V.): hốt nhiên nhập /breɪk ˈɪntə/

Giải thích: to enter a building by force, especially in order lớn steal thingsEx: A burglar tried to break into houses lớn steal things. Tên trộm bên đã nỗ lực đột nhập vào những nhà và nạp năng lượng trộm các thứ.


break off(phr. V.): kết thúc, dứt cái gì đó /breɪk ɒf/

Giải thích: break something offEx: They break off their engagement to each other.Họ dứt đính hôn với nhau.


break out(phr. V.): bùng nổ, xuất hiện thêm một phương pháp bạo lực /breɪk aʊt/

Ex: Violent protests break out in response to the military coup.Biểu tình đấm đá bạo lực bùng nổ để phản ứng cuộc thay máu chính quyền quân sự.


break out in(phr. V.): mắc bệnh vùng da /breɪk aʊt ɪn/

Giải thích: break out in somethingEx: I break out in a rash after our camping trip.Tôi bị phạt ban sau đó 1 đợt gặm trại.


break out something(phr. V.): sử dụng cái nào đấy xa hoa để tổ chức/ ăn mừng /breɪk aʊt ˈsʌmθɪŋ/

Ex: They break out the champagne khổng lồ celebrate his promotion.Họ khui chai rượu champagne để ăn uống mừng việc anh ấy lên chức.


break out of(phr. V.): thoát khỏi /breɪk aʊt əv/

Ex: The murderer was known to lớn break out of the prison.Kẻ tiếp giáp nhân theo thông tin được biết đã vượt ngục.


break through(phr. V.): quá qua /breɪk θruː/

Ex: His will power helped him break through all obstacles.Sức táo tợn ý chí đã giúp anh ấy thừa qua đông đảo trở ngại.


break something up: bẻ thành từng miếng nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp/

Ex: I break up the cracker into pieces & put it in the soup.Tôi bẻ vụn miếng bánh quy và mang lại vào chén súp.


break up(phr. V.): chia tay /breɪk ʌp/

Giải thích: khổng lồ come khổng lồ an endEx: They were known lớn break up after 5 years in a relationship.Họ theo luồng thông tin có sẵn đã chia ly sau năm năm hẹn hò.

Xem thêm: Ôn Tập Hình Học 7 Chương 1 Đường Thẳng Vuông Góc Đường Thẳng Song Song


break something down(phr. V.): so sánh vào chi tiết, phân chia thành những phần nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ daʊn/

Ex: We need lớn break down this problem in order to lớn solve.Chúng ta bắt buộc chia nhỏ tuổi vấn đề này để dễ dàng xử lý.