Bài viết bao gồm các bài bác tập từ cơ bản đến nâng cao, liên quan đến những phần kỹ năng về hình học tập mà các em vẫn học ngơi nghỉ chương 1, giúp các em ôn tập và củng rứa lại con kiến thức, cũng tương tự rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài bác toán.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hình học lớp 6 chương 1

Bạn vẫn xem: những dạng bài bác tập hình học lớp 6 chương 1

CÁC BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC – CHƯƠNG I

 

Bài 1. Vẽ đường thẳng m. Rước A, B, C trực thuộc m với D ko thuộc m. Kẻ những đường trực tiếp đi qua những cặp điểm.

a) có bao nhiêu mặt đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường trực tiếp đó.

b) đa số đường thẳng như thế nào đồng quy (cùng giảm nhau) tại D?

Bài 2. Đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài 12cm; điểm C nằm giữa hai điểm A với B. Hiểu được CA - CB = 2cm. Tính độ dài những đoạn trực tiếp CA với CB.

Bài 3. Trên tia Ax rước hai điểm B cùng C sao cho AB = 4,5cm, AC = 9cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp BC.

b) chứng minh B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

c) bên trên tia đối của tia Ax đem điểm I làm thế nào cho A là trung điểm của IB. Tính IC.

Bài 4. Vẽ bố điểm H, I, K ko thẳng hàng. Vẽ hai tia HI và HK. Vẽ tia Ha cắt tia IK tại điểm O làm thế nào cho K nằm giữa I và O. Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp HK.

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB. Bên trên tia đối của tia AB rước điếm M, trên tia đối củùa tia ba lấy điểm N thế nào cho BN = AM. Chứng tỏ rằng BM = AN.

Bài 6. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Hotline I là trung điểm của AB.

a) Tính IA, IB.

b) bên trên A, B lấy hai điểm C cùng D sao cho AC=BD=3cm. Tính IC, ID.

c) Hỏi I bao gồm là trung điểm của CD không?

Bài 7. Cho hình vẽ:

 

*

a) Hãy nói tên bố điểm trực tiếp hàng.

b) nói tên hai tia cội B đối nhau.

c) nhắc tên các tia nơi bắt đầu D trùng nhau.

d) search giao điểm của hai đường thẳng a cùng c.

Bài 8. Điểm O thuộc đường thẳng xy, điểm A ở trong tia Ox, điểm B trực thuộc tia Oy (không trùng với 0).

a) kể tên các tia đối của tia OA

b) Trong tía điểm O, B, A điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

Bài 9. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB mang điểm c sao cho AC = 2cm.

a) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp CB.

B) lấy D trực thuộc tia đối của tia BC làm sao cho BD = 3cm. Tính CD

Bài 10. Cho ba điểm ko thẳng sản phẩm A, B, C

a) Vẽ tia AB, vè đoạn trực tiếp AC, vẽ đường thẳng BC.

Bài 11. Cho đường thẳng xy cùng O trực thuộc xy. Trên tia Ox đem điếm A. Bên trên tia Oy đem hai điểm B với C làm thế nào cho B nằm trong lòng hai điểm O với C.

a) đề cập tên những tia gốc O đối nhau.

b) đề cập tên các tia gốc O trùng nhau.

c) Hình vẽ tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 12. Trên tia Ox cho bố điểm A, B, C biết OA=3cm,OB=5cm,OC=7cm.

a) Hỏi trong ba đỉểm A, B, C thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

b) chứng tỏ B là trung điếm của đoạn AC.

Bài 13. Cho tía điểm A, B, C thẳng hàng, biết AB = 3,5cm; BC = 8cm với AC = 4,5cm.

Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

Bài 14. Vẽ hình theo các diễn tả sau đây:

- Vẽ hai tuyến đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau sinh hoạt O

- lấy A bên trên tia Ox, B trên tia Oy vẽ đường thẳng tt" qua O cắt đoạn thẳng AB sinh hoạt C.

- Vẽ đường thẳng uv qua c cắt tia Oy trên D sao để cho D nằm giữa hai điểm O với B.

- nói tên các tia đối nhau cội A, những tia trùng nhau cội A.

Bài 15. Trên tia Ox xác định hai điểm E với F thế nào cho OE = 5cm, OF = 8cm.

a) Trong cha điểm O, E, F điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? bởi vì sao?

b) Tính độ dài đoạn trực tiếp EF.

c) bên trên tia đối của tia Ox lấy điểm D làm sao cho OD = lcm. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng DE.

d) đối chiếu độ lâu năm hai đoạn trực tiếp DE cùng FE.

Bài 16 : Vẽ đoạn trực tiếp AB = 20cm có điểm C nằm giữa hai điểm A và B làm sao cho AC – CB = 10cm.

a) Tính độ dài AC, CB.

b) mang điểm M trực thuộc AB làm sao cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp BM. Tính BM.

c) minh chứng M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

Bài 17: Cho đoạn trực tiếp AB = 30cm và điểm C trực thuộc AB làm sao để cho CB = ½. AC.

a) Tính độ nhiều năm AC, CB.

b) đem điểm M sao cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp BM. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 18 : vẽ đoạn trực tiếp AB = 40cm cùng C trực thuộc AB thế nào cho BC = ¼. AB.

a) Tính độ dài những đoạn thẳng AC, CB.

b) đem điểm M ở trong AB thế nào cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM. Chứng minh điểm M là trung điểm của đoan trực tiếp AB.

Bài 19 : Trên đường thẳng xy lấy tứ điểm A, B, C, D theo trang bị tự ấy sao để cho AB = CD = 8cm, BC = 6cm.

a) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AC, BD và mang lại nhận xét.

Xem thêm: Lý Thuyết, Bài Tập Chuyên Đề Bài Tập Phát Hiện Lỗi Sai Tiếng Anh (Có Đáp Án)

b) gọi O là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài các đoạn trực tiếp OA, OD và mang lại nhận xét.