200 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án

Với bộ 200 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, chọn lọc để giúp học sinh hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học và ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 7 chương 1

*

Bài tập Tập phù hợp Q các số hữu tỉ gồm lời giải

Bài 1: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: lựa chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z yêu cầu D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z nên B sai

-9/2 ∈ Q phải C sai

Vậy đáp án A đúng

Chọn câu trả lời A.


Bài 3: Số nào dưới đó là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được trình diễn trên trục số bởi hình vẽ nào bên dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn lời giải D.


Bài 6: trong các xác định sau, xác định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình vẽ ta thấy, số hữu tỉ buộc phải tìm nằm cạnh sát trái 0 vị đó đó là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị được tạo thành 3 phần bằng nhau, số đó bí quyết 0 một đoạn bởi một đơn vị mới nên số nên tìm là -1/3

Chọn lời giải B


Bài 9: vào các khẳng định sau, xác định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán Lớp 7, Tổng Hợp Kiến Thức Quan Trọng Môn Toán Lớp 7

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số thoải mái và tự nhiên đều là số nguyên với số hữu tỉ yêu cầu đáp án A cùng C đúng

N* là tập hợp những số tự nhiên khác 0 nên nó là tập nhỏ của tập những số trường đoản cú nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên mọi là số hữu tỉ, tuy nhiên một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 50% là số hữu tỉ nhưng chưa phải số nguyên. Đáp án D sai

Chọn đáp án D


Bài 10: gồm bao nhiêu số hữu tỉ vừa lòng có mẫu bởi 7, to hơn -5/9 và nhỏ dại hơn -2/9