Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài tậpI. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Các dạng bài xích tập
Lý thuyết chia đa thức cho solo thức hay, cụ thể
Trang trước
Trang sau

A. Lý thuyết

Bài giảng: Bài 11: chia đa thức cho đơn thức - Cô Phạm Thị Huệ chi (Giáo viên aspvn.net)

1.Đa thức phân chia cho solo thức.

Bạn đang xem: Cách chia đa thức cho đơn thức


Với A là nhiều thức với B là đối kháng thức, B≠0. Ta nói A chia hết mang đến B nếu tìm kiếm được một biểu thức Q (Q có thể là nhiều thức hoặc solo thức) làm thế nào để cho A= B.Q.

Trong đó:

A là nhiều thức bị chia.

B là đối chọi thức chia.

Q là yêu đương .

Kí hiệu: B= A : B hoặc

*

2.Quy tắc

Muốn phân chia đa thức A cho 1-1 thức B (trường hợp những hạng tử của nhiều thức A các chia hết cho đối chọi thức B), ta phân tách mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Chú ý: ngôi trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường xuyên ta phân tích trước để rút gọn đến nhanh.

Ví dụ 1: triển khai phép tính

a, ( 12x4y3 + 8x3y2 - 4xy2 ):2xy.

b, ( - 2x5 + 6x2 - 4x3 ):2x2

Hướng dẫn:

a)Ta có: ( 12x4y3 + 8x3y2 - 4xy2 ):2xy = ( 12x4y3:2xy ) + ( 8x3y2:2xy ) - ( 4xy2:2xy )

= 6x4 - 1.y3 - 1 + 4x3 - 1.y2 - 1 - 2x1 - 1.y2 - 1 = 6x3y2 + 4x2y - 2y

b)Ta có: ( - 2x5 + 6x2 - 4x3 ):2x2 = ( - 2x5:2x2 ) + ( 6x2:2x2 ) - ( 4x3:2x2 )

= - x5 - 2 + 3x2 - 2 - 2x3 - 2 = - x3 - 2x + 3.


B. Bài tập từ luyện

Bài 1: thực hiện các phép tính sau:

a, ( 1/2a2x4 + 4/3ax3 - 2/3ax2 ):( - 2/3ax2 )

b, 4( 3/4x - 1 ) + ( 12x2 - 3x ):( - 3x ) - ( 2x + 1 )

Hướng dẫn:

a)Ta có: ( 1/2a2x4 + 4/3ax3 - 2/3ax2 ):( - 2/3ax2 )

= ( 1/2a2x4: - 2/3ax2 ) + ( 4/3ax3: - 2/3ax2 ) + ( - 2/3ax2: - 2/3ax2 )

= - 3/4ax2 - 2x + 1

b)Ta bao gồm 4( 3/4x - 1 ) + ( 12x2 - 3x ):( - 3x ) - ( 2x + 1 )

= 4( 3/4x - 1 ) + < ( 12x2: - 3x ) + ( - 3x: - 3x ) > - ( 2x + 1 )

= 4( 3/4x - 1 ) + ( - 4x + 1 ) - ( 2x + 1 ) = 3x - 4 + 1 - 4x - 2x - 1 = - 3x - 4

Bài 2: search số tự nhiên và thoải mái n để đa thức A phân chia hết cho đối kháng thức B với:


A = 7xn - 1y5 - 5x3y4;

B = 5x2yn

Hướng dẫn:

Ta gồm A:B = ( 7xn - 1 y5 - 5x3y4 ):( 5x2yn ) = 7/5xn - 3 y5 - n - xy4 - n

Theo đề bài xích đa thức A chia hết cho 1-1 thức B

*

Vậy quý hiếm n yêu cầu tìm là n∈3; 4

Bài 3: Tìm nhiều thức A biết

a, A.6x4 = 24x9 - 30x8 + 1/2x5

b, A.( - 5/2x3y2 ) = 5x6y4 + 15/2x5y3 - 10x3y2

Hướng dẫn:

a)Ta bao gồm A.6x4 = 24x9 - 30x8 + 1/2x5 ⇒ A = ( 24x9 - 30x8 + 1/2x5 ):( 6x4 )

⇔ A = 24/6x9 - 4 - 30/6x8 - 4 + 1/12x5 - 4 = 4x5 - 5x4 + 1/12x

Vậy A = 4x5 - 5x4 + 1/12x.

b)Ta gồm A.( - 5/2x3y2 ) = 5x6y4 + 15/2x5y3 - 10x3y2

⇒ A = ( 5x6y4 + 15/2x5y3 - 10x3y2 ):( - 5/2x3y2 )

⇔ A = - 2x6 - 3y4 - 2 - 3x5 - 3y3 - 2 + 4x3 - 3y2 - 2

⇔ A = - 2x3y2 - 3x2y + 4.

Xem thêm: Kho Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Ôn Thi Đại Học Cực Hay Có Đáp Án

Vậy A = - 2x3y2 - 3x2y + 4.


Bài giảng: Bài 11: chia đa thức cho solo thức - Cô vương Thị Hạnh (Giáo viên aspvn.net)

Giới thiệu kênh Youtube aspvn.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, aspvn.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 8 đến con, được tặng ngay miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đăng ký học test cho con và được support miễn phí. Đăng ký ngay!