Trong công tác lớp 9, phương trình bậc nhất 2 ẩn có 2 cách thức để giải, kia là phương thức cộng đại số và phương thức thế, gồm sự biệt lập nào về ưu điểm yếu của 2 phương pháp này.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình 2 ẩn


Trong nội dung bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu 2 phương pháp giải trên đối với phương trình số 1 2 ẩn. Giải các bài tập về hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn với từng phương thức cộng đại số và phương pháp thế, đồng thời khám phá các dạng toán về phương trình bậc nhất 2 ẩn, từ đó để thấy điểm mạnh của mỗi cách thức và vận dụng linh hoạt trong những bài toán rứa thể.

I. Nắm tắt lý thuyết về phương trình hàng đầu 2 ẩn

1. Phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Phương trình hàng đầu hai ẩn: ax + by = c cùng với a, b, c ∈ R (a2 + b2 ≠ 0)

- Tập nghiệm của phương trình số 1 hai ẩn: Phương trình hàng đầu hai ẩn ax + by = c luôn luôn luôn bao gồm vô số nghiệm. Tập nghiệm của chính nó được màn biểu diễn bởi mặt đường thẳng (d): ax + by = c

Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì đường thẳng (d) là vật thị hàm số :
*
Nếu a ≠ 0, b = 0 thì phương trình biến đổi ax = c hay x = c/a và con đường thẳng (d) tuy vậy song hoặc trùng với trục tungNếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình đổi thay by = c tốt y = c/b và con đường thẳng (d) tuy nhiên song hoặc trùng cùng với trục hoành

2. Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn

+ Hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn: 

*
 , trong kia a, b, c, a’, b’, c’ ∈ R

+ Minh họa tập nghiệm của hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn

- call (d): ax + by = c, (d’): a’x + b’y = c’, lúc ấy ta có:

(d) // (d’) thì hệ vô nghiệm(d) giảm (d’) thì hệ tất cả nghiệm duy nhất(d) ≡ (d’) thì hệ tất cả vô số nghiệm

+ Hệ phương trình tương đương: Hệ hai phương trình tương tự với nhau nếu chúng bao gồm cùng tập nghiệm

II. Giải pháp giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

1. Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương thức cộng đại số

a) Quy tắc cùng đại số

- Quy tắc cùng đại số cần sử dụng để thay đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương tự gồm nhì bước:

- cách 1: cùng hay trừ từng vế nhị phương trình của hệ phương trình đã đến để được một phương trình mới.

- bước 2: dùng phương trình bắt đầu ấy thay thế sửa chữa cho 1 trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

b) Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

- bước 1: Nhân những vế của nhì phương trình cùng với số phù hợp (nếu cần) làm sao để cho các hệ số của một ẩn nào kia trong nhì phương trình của hệ đều nhau hoặc đối nhau.

- bước 2: sử dụng quy tắc cộng đại số sẽ được hệ phương trình mới, trong các số đó có một phương trình mà thông số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

- cách 3: Giải phương trình một ẩn vừa nhận được rồi suy ra nghiệm của hệ vẫn cho.

 Ví dụ: Giải những hệ PT bậc nhất 2 ẩn sau bằng PP cùng đại số:

a) 

*

b)

*

* Lời giải:

a)

*
(lấy PT(1) + PT(2))

 

*

b)

*
 (lấy PT(1) - PT(2))

 

*

2. Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương thức thế

a) Quy tắc thế

- Quy tắc nuốm dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Phép tắc thế bao gồm hai bước sau:

- cách 1: xuất phát điểm từ 1 phương trình của hệ đã mang đến (coi là phương trình thức nhất), ta màn trình diễn một ẩn theo ẩn tê rồi thế vào phương trình thức hai và để được một phương trình new (chỉ còn một ẩn).

- bước 2: sử dụng phương trình bắt đầu ấy để thay thế sửa chữa cho phương trình thức nhị trong hệ (phương trình thức độc nhất vô nhị cũng thường xuyên được sửa chữa thay thế bởi hệ thức trình diễn một ẩn theo ẩn kia đã đạt được ở bước 1).

b) Cách giải hệ phương trình bằng phương thức thế

- cách 1: cần sử dụng quy tắc thay để chuyển đổi phương trình đã mang đến để được một hệ phương trình mới, trong số đó có một phương trình một ẩn.

- cách 2: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng cách thức thế

a)

*

b)

*

* Lời giải:

a) 

*

 

*

b) 

*

 

*

III. Một số trong những dạng toán phương trình bậc nhất 2 ẩn

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

* Phương pháp: xem phần cầm tắt lý thuyết

Bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải những hệ phương trình sau bằng phương thức thế

a) 

*
b) 
*

c) 

*

* Giải bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị (10;7)

b)

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm nhất (11/19;-6/19)

c)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm nhất (25/19;-21/19)

* dìm xét: Qua bài xích 12 này, những em thấy phương pháp thế đã sử dụng dễ dàng hơn khi một trong phương trình của hệ có những hệ số của x hoặc y là 1 trong những hoặc -1. Lúc đó chỉ cần rút x hoặc y sống phương trình có hệ số là một trong hoặc -1 này và vậy vào phương trình còn sót lại để giải hệ.

- Đối với các hệ PT trình mà không tồn tại hệ số như thế nào của x cùng y là một hoặc -1 thì vấn đề sử dụng cách thức thế làm cho phát sinh những phân số và việc cộng trừ dễ làm ta sai sót hơn như là bài 13 dưới đây.

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải hệ PT sau bằng phương thức thế

a) 

*
b)
*

* Giải bài Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất vô nhị (7;5)

b)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm nhất (3;3/2)

Dạng 2: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số

* Phương pháp: xem phần tóm tắt lý thuyết

Bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2: Giải những hệ PT sau bởi PP cùng đại số

a) 

*
b)
*

c)

*
d)
*

e)

*

* giải thuật bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2:

a)

*

Lưu ý: mang PT(1)+PT(2)

  ⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm nhất (2;-3)

b)

*

Lưu ý: rước PT(1)-PT(2)

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất vô nhị (2;-3)

c)

*
(Nhân 2 vế PT(2) với 2 để thông số của x ở cả 2 PT bởi nhau)

 

*

(lấy PT(1) - PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm độc nhất (2;-3)

d)

*
 (Nhân 2 vế PT(1) với 3, 2 vế PT(2) với 2)

*

(Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm tốt nhất (-1;0)

e) 

*
 (Nhân 2 vế PT(1) cùng với 5)

*
 (Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm duy nhất (5;3)

* dìm xét: lúc không có bất kỳ hệ số nào của x, y là một trong những hay -1 thì cách thức cộng đại số giúp các em đỡ nhầm lẫn hơn trong phép tính.

Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức đặt ẩn phụ

* Phương pháp:

- cách 1: Đặt đk để hệ gồm nghĩa

- bước 2: Đặt ẩn phụ và điều kiện của ẩn phụ

- cách 3: Giải hệ theo những ẩn phụ vẫn đặt (sử dụng pp gắng hoặc pp cùng đại số)

- bước 4: trở lại ẩn ban sơ để tìm kiếm nghiệm của hệ

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau

a) 

*
b)
*

* Lời giải:

a) Điều kiện: x, y ≠ 0 (mẫu số khác 0).

 Đặt: 

*
 ta gồm hệ ban đầu trở thành:

 

*

- quay lại ẩn ban đầu x cùng y ta có:

*

 ⇒ thỏa điều kiện, đề xuất hệ có nghiệm nhất (1;1)

b) Điều kiện: x ≠ -1 cùng y ≠ 3 (mẫu số không giống 0)

 Đặt: 

*
 ta có hệ lúc đầu trở thành:

*

 Trở lại ẩn lúc đầu x cùng y ta có: 

 

*
 

⇒ thỏa điều kiện, bắt buộc hệ gồm nghiệm nhất (-5/4;6)

Dạng 4: khẳng định tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng

* Phương pháp:

- Tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ được tạo do 2 phương trình đường thẳng sẽ cho.

 Ví dụ: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau:

a) d1: 2x - y = 3 và d2: x + y = 3

b) d1: 2x + y = 5 và d2: x - 3y = 6

* Lời giải:

a) Tọa độ điểm I là giao của d1 cùng d2 là nghiệm của hệ: 

*

 - Giải hệ bằng một trong 2 phương thức cộng đại số hoặc thế:

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (2;1).

b) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*
*

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (4;-2).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Bài Tập Hằng Đẳng Thức Lớp 8

Dạng 5: Giải và biện luận hệ phương trình

* Phương pháp:

+ xuất phát từ 1 phương trình của hệ, rút y theo x (sử dụng cách thức thế) rồi vậy vào phương trình còn lại để được phương trình dạng ax +b = 0, rồi thực hiện công việc biện luận như sau:

- giả dụ a ≠ 0, thì x = b/a; ráng vào biểu thức nhằm tìm y; hệ có nghiệm duy nhất.

- trường hợp a = 0, ta có, 0.x = b:

_ trường hợp b = 0 thì hệ có rất nhiều nghiệm

_ giả dụ b ≠ 0 thì hệ vô nghiệm

 Ví dụ: Giải biện luận hệ phương trình sau: 

*

* Lời giải

- trường đoản cú PT(1) ta có: y = mx - 2m, chũm vào PT(2) ta được:

x - m(mx-2m) = m + 1

⇔ x - m2x + 2m2 = m + 1

⇔ (1 - m2)x = -2m2 + m + 1

⇔ (1 - m)(1 + m)x = 1 - m2 + m - m2

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+2m) (3)

* giả dụ m ≠ ±1, ta có: 

*

lúc đó: 

*

⇒ Hệ tất cả nghiệm duy nhất: 

* trường hợp m = -1, vắt vào (3) ta được: 0.x = -2 ⇒ hệ vô nghiệm

* nếu m = 1, thay vào (3) ta được: 0.x = 0 ⇒ hệ gồm vô số nghiệm, tập nghiệm (x;x-2)