Ước là gì? Bội là gì? Cần đk gì nhằm số tự nhiên a là bội của số tự nhiên và thoải mái b, hay cần điều kiện gì nhằm số tự nhiên và thoải mái b là ước của số tự nhiên và thoải mái a.

Bạn đang xem: Cách tìm ước của 1 số

Bạn đã xem: Tìm ước của một số

Đây chắc hẳn là những vướng mắc mà tương đối nhiều em học viên học về Bội với Ước rất nhiều tự hỏi, trong nội dung bài viết này chúng ta hãy cùng ôn lại về Bội với Ước để các em nắm rõ hơn.

* nếu số tự nhiên a phân tách hết mang đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b với b là ước của a.

I. Một số kiến thức đề nghị nhớ

- nếu số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết mang đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b cùng b là ước của a.

_ Tập hợp các bội của a được kí hiệu vì chưng B(a).

_ Tập hợp những ước của a được kí hiệu vì U(a).

- Muốn tìm bội của một số trong những tự nhiên không giống 0, ta nhân số kia với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

- Muốn tìm mong của một số tự nhiên a (a > 1), ta phân chia số a cho các số tự nhiên từ 1 mang lại a để xét xem a rất có thể chia hết đến số nào; lúc đó các số ấy là ước của a. 

1. Ước cùng Bội của số nguyên

- Nếu gồm số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết mang lại số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b còn b được điện thoại tư vấn là cầu của a.

* Ví dụ: 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là cầu của 18.

2. Cách tìm bội số nguyên

- Ta hoàn toàn có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đớ với lần lượt 0, 1, 2, 3, ...

* Ví dụ: B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...

3. Cách tìm mong số nguyên

- Ta rất có thể tìm mong của a (a > 1) bằng cách lần lượt phân chia a cho những số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho a để cẩn thận a chia hết cho đầy đủ số nào, khi đó các số ấy là mong của a.

* Ví dụ: Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

4. Số nguyên tố.

- Số nguyên tố là số trường đoản cú nhiên to hơn 1, chỉ gồm hai ước là 1 và bao gồm nó

* Ví dụ: Ư(13) = 13 ; 1 đề nghị 13 là số nguyên tố.

5. Ước chung.

- Ước thông thường của nhị hay nhiều số là ước của toàn bộ các số đó.

6. Ước chung lớn nhất - ƯCLN

Ước chung lớn nhất của hai hay các số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

7. Bí quyết tìm cầu chung lớn nhất - ƯCLN

• Muốn tìm kiếm UCLN của của nhị hay nhiều số to hơn 1, ta triển khai ba bước sau:

- bước 1: so sánh mỗi số ra quá số nguyên tố.

- bước 2: Chọn ra các thừa số nhân tố chung.

- cách 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số rước với số mũ nhỏ dại nhất của nó. Tích chính là UCLN nên tìm.

* Ví dụ: tìm UCLN (18 ; 30)

° phía dẫn: Ta có:

- bước 1: phân tích các số ra vượt số nguyên tố.

 18 = 2.32

 30 = 2.3.5

- bước 2: vượt số nguyên tố thông thường là 2 và 3

- bước 3: UCLN (18; 30) = 2.3 = 6

* Chú ý: Nếu các số đang cho không có thừa số nguyên tố bình thường thì UCLN của chúng bằng 1.

 Hai hay các số gồm UCLN bằng 1 hotline là những số nguyên tố thuộc nhau.

8. Giải pháp tìm ƯớC trải qua UCLN.

Để tìm ước chung của các số sẽ cho, ta tất cả tể tìm các ước của UCLN của những số đó.

9. Bội chung.

Bội bình thường của hai hay các số là bội của toàn bộ các số đó

x ∈ BC (a, b) nếu x ⋮ a với x ⋮ b

x ∈ BC (a, b, c) trường hợp x ⋮ a; x ⋮ b; x ⋮ c

10. Các tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN).

• ý muốn tìm BCNN của hai hay các số to hơn 1, ta thực hiện theo tía bước sau:

- cách 1: so sánh mỗi số ra vượt số nguyên tố.

- bước 2: chọn ra các thừa số nguyên tố thông thường và riêng.

- bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, từng thừa số mang với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN đề xuất tìm.

- Để search bội chung của các số sẽ cho, ta hoàn toàn có thể tìm những bội của BCNN của những số đó.


*

II. Bài tập vận dụng Ước và Bội của số nguyên

◊ việc 1: Viết các tập hòa hợp sau

a) Ư(6); Ư(9); Ư(12) d) B(23); B(10); B(8)

b) Ư(7); Ư(18); Ư(10) e) B(3); B(12); B(9)

c) Ư(15); Ư(16); Ư(250) g) B(18); B(20); B(14)

Đ/S: a) Ư(6) = 1 ; 2 ; 3 ; 6

b) Ư(18) = 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18

g) Ư(20) = 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10; 20

◊ Bài toán 2: Phân tích những thừa số sau thành tích những thừa số nguyên tố.

a) 27 ; 30 ; 80 ; trăng tròn ; 120 ; 90. C) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184. D) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Đ/S: a) 27=3.3.3=33

b) 100 = 2.2.5.5=22.52

c) 48 = 2.2.2.3=23.3

d) 56 = 2.2.2.7=23.7

◊ bài toán 3: Tìm UCLN.

a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)

c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Đ/S: a) ƯCLN (10 ; 28)

Bước 1: đối chiếu 10 cùng 28 ra vượt số thành phần được: 10 = 2.5; 28 = 2.2.7

Bước 2: Ta thấy quá số nguyên tố tầm thường là 2

Bước 3: lấy thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ tuổi nhất, vậy ƯCLN (10 ; 28) =2

◊ Bài toán 4: Tìm ƯC.

a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)

c) ƯC(24 ; 84) h) ƯC(18 ; 30 ; 42)

d) ƯC(16 ; 60) k) ƯC(26 ; 39 ; 48)

◊ Bài toán 5: Tìm BCNN của.

a) BCNN( 8 ; 10 ; 20) f) BCNN(56 ; 70 ; 126)

b) BCNN(16 ; 24) g) BCNN(28 ; trăng tròn ; 30)

c) BCNN(60 ; 140) h) BCNN(34 ; 32 ; 20)

d) BCNN(8 ; 9 ; 11) k) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) l) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

◊ Bài toán 6: Tìm bội bình thường (BC) của.

a) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

b) BC(10 ; 12 ; 15) g) BC( 84 ; 108)

c) BC(7 ; 9 ; 11) h) BC(98 ; 72 ; 42)

d) BC(24 ; 40 ; 28) k) BC(68 ; 208 ; 100)

◊ Bài toán 7: Tìm số tự nhiên và thoải mái x khủng nhất, biết rằng:

a) 420 ⋮ x cùng 700 ⋮ x e) 17 ⋮ x; 21 ⋮ x cùng 51 ⋮ x

b) 48 ⋮ x và 60 ⋮ x f) 8 ⋮ x; 25 ⋮ x với 40 ⋮ x

c) 105 ⋮ x; 175 ⋮ x và 385 ⋮ x g) 12 ⋮ x; 15 ⋮ x và 35 ⋮ x

d) 46 ⋮ x; 32 ⋮ x với 56 ⋮ x h) 50 ⋮ x; 42 ⋮ x cùng 38 ⋮ x

◊ Bài toán 8: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x biết;

a) x ∈ B(8) cùng x ≤ 30 e) x ⋮ 12 và 50 * hướng dẫn: 13 ; 15 cùng 61 chia x dư 1 => (13-1)=12; (15-1)=14 ; (61-1)=60 phân chia hết mang đến x

x là ƯCLN(12; 14; 60)

Ư(12)=1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(14)=1; 2; 7; 14

Ư(60)=1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60

=> x=ƯCLN(12; 14; 60)=2

◊ Bài toán 13: Tìm số thoải mái và tự nhiên x to nhất sao để cho 44; 86; 65 chia x phần nhiều dư 2.

◊ Bài toán 14: Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết 167 phân tách x dư 17; 235 chia x dư 25.

◊ Bài toán 15: Tìm số tự nhiên và thoải mái x biết khi phân chia 268 cho x thì dư 18; 390 phân tách x dư 40.

◊ Bài toán 16: Tìm số tự nhiên x lớn số 1 thỏa mãn: 27 phân chia x dư 3; 38 phân chia x dư 2 cùng 49 phân chia x dư 1.

◊ Bài toán 17: Tìm số thoải mái và tự nhiên x nhỏ nhất biết khi phân tách x cho các số 5; 7; 11 thì được các số dư lần lượt là 3; 4; 5.

* hướng dẫn: Đ/S: x=368

 x|5 dư 3 ⇒ (x - 3)|5 ⇒ (x-3+20)|5 ⇒ (x+17)|5

Tương tự: x|7 dư 4 ⇒ (x - 4)|7 ⇒ (x-4+21)|7 ⇒ (x+17)|7

Tương tự: x|11 dư 5 ⇒ (x - 5)|11 ⇒ (x-5+22)|11 ⇒ (x+17)|11

⇒ (x+17) là BCNN của (5;7;11) ⇒ x+17 = 5.7.11=385 ⇒ x = 387 - 17 = 368

◊ Bài toán 18: Học sinh của lớp 6A lúc xếp thành sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4 hoặc sản phẩm 8 hầu như vừa đủ. Biết số học viên của lớp 6A từ bỏ 38 cho 60 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/S: 48 học sinh

◊ Bài toán 19: Số học viên của lớp 6A trường đoản cú 40 mang lại 50 em. Khi xếp thành mặt hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/S: 47 học sinh

◊ Bài toán 20: Học sinh khối 6 của một trường có từ 200 mang đến 300 em. Ví như xếp thành sản phẩm 4, hàng 5 hoặc sản phẩm 7 đa số dư 1 em. Tra cứu số học sinh khối 6 của trường đó.

Đ/S: 281 học sinh.

◊ Bài toán 21: Có 96 mẫu bánh và 84 loại kẹo được chia phần nhiều vào mỗi đĩa. Hỏi rất có thể chia được rất nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa. Khi ấy mỗi đĩa tất cả bao nhiêu dòng bánh, từng nào cái kẹo?

Đ/S: 12 đĩa. Từng đĩa 8 bánh, 7 kẹo.

◊ Bài toán 22: Một lớp 6 có 24 thanh nữ và đôi mươi nam được chia thành tổ nhằm số nam cùng số thiếu phụ được chia phần đông vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất từng nào tổ? lúc đó tính số nam và số chị em mỗi tổ.

Đ/S: 4 tổ. Từng tổ có 6 bạn nữ và 5 nam.

◊ Bài toán 23: Có 60 quyển vở cùng 42 bút bi được phân thành từng phần. Hỏi rất có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở với số cây viết bi được chia đều vào từng phần? khi ấy mỗi phần có bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?

Đ/S: 6 phần. Từng phần bao gồm 10 vở với 7 bút.

◊ Bài toán 24: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 105 và chiều rộng lớn 75m được chia thành các hình vuông vắn có diện tích bằng nhau. Tính độ lâu năm cạnh hình vuông vắn lớn nhất trong số cách chia trên.

Đ/S: 15m

◊ Bài toán 25: Đội A với đội B cùng nên trồng một vài cây bởi nhau. Biết mọi cá nhân đội A đề xuất trồng 8 cây, mọi cá nhân đội B yêu cầu trồng 9 cây cùng số cây mỗi đội phải trồng khoảng chừng từ 100 đến 200 cây. Tra cứu số cây mà lại mỗi đôi cần trồng.

Đ/S: 144 cây

◊ Bài toán 26: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 112m cùng chiều rộng 40m. Fan ta hy vọng chia mảnh đất nền thành các ô vuông bằng nhau để trồng những loại rau. Hỏi với biện pháp chia như thế nào thì cạnh ô vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Đ/S: 8m

◊ Bài toán 27: Có 133 quyển vở, 80 cây viết bi, 177 tập giấy. Tín đồ ta chia vở, cây bút bi, giấy thành những phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng tất cả cả cha loại. Nhưng sau khoản thời gian chia xong còn vượt 13 quyển vở, 8 cây bút và 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng khác. Tính xem gồm bao nhiêu phần thưởng.

Đ/S: 3 phần thưởng

◊ Bài toán 28: Một đơn vị chức năng bộ đội khi xếp thành mỗi hàng 20 người, 25 người hoặc 30 tín đồ đều thừa 15 người. Nếu như xếp thành hàng 41 người thì đầy đủ (không bao gồm hàng như thế nào thiếu, không một ai ở ngoài). Hỏi đơn vị chức năng đó gồm bao nhiêu người, hiểu được số tín đồ của đơn vị chưa cho 1000 người.

Đ/S: 615 người.

◊ Bài toán 29: Số học viên khối 6 của một trường khoảng chừng từ 300 cho 400 học tập sinh. Những lần xếp sản phẩm 12, hàng 15, sản phẩm 18 phần lớn vừa đầy đủ không thừa ai. Hỏi trường kia khối 6 có bao nhiêu học sinh.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng, Chuyên Đề: Hệ Phương Trình Đối Xứng

◊ Bài toán 30: Cô giáo nhà nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 cây bút chì và 192 tập giấy thành một số phần thưởng hệt nhau để trao trong mùa sơ kết học kì một. Hỏi rất có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng tất cả bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, từng nào tập giấy.