Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Calendar là gì

*
*
*

calendar
*

calendar /"kælində/ danh từ lịch (ghi năm tháng)calendar month: mon dương lịch lịch công tác (tôn giáo) danh sách những vị thánh (pháp lý) danh sách những vụ án được đem ra xét xử sổ hằng năm (của ngôi trường đại học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công tác nghị sự (của nghị viện...) ngoại cồn từ ghi vào lịch ghi vào danh sách sắp xếp (tài liệu) theo trình từ thời gian
lịchGregorian calendar: lịch giáo hoàng GregoryGregorian calendar: lịch GregoryJulian calendar: kế hoạch Juliuscalendar application Programming Interface (CAPI): hình ảnh lập trình vận dụng lịchcalendar date: ngày định kỳ biểucalendar day: ngày theo lịchcalendar description: sự bộc lộ lịchcalendar description: biểu đạt lịchcalendar item: mục vào lịchcalendar item: mục lịchcalendar manager: người làm chủ lịchcalendar manager: bộ thống trị lịchcalendar manager: bộ quản lịchcalendar month: tháng lịch biểucalendar month: tháng dương lịchcalendar of conversion: lịch đưa đổicalendar program: chương trình lịchcalendar program: lịch trình lịch biểucalendar progress chart: lịch tiến độcalendar week: tuần lịch biểucalendar year: năm kế hoạch biểucalendar year: năm định kỳ dân sựgroup calendar: kế hoạch nhómopen attendee"s calendar: mở định kỳ của người tham giareal-time calendar: kế hoạch biểu thời gian thựcsystem calendar: lịch hệ thốngcalendar lineđường đổi ngàycalendar progress chartbảng tiến độsheet calendarmáy cán thành ládanh mục chứng khoán mớidanh sáchshadow calendar: danh sách mù mờbudget calendarlịch dự chibusiness calendarlịch công tácbusiness calendarlịch nghiệp vụcalendar dayngày theo lịchcalendar monththáng theo lịchcalendar monththáng thường xuyên (trái với tháng thiên văn)calendar progress chartbảng tiến độ kế hoạch công táccalendar spreadtản khai theo thời biểucalendar timethời gian theo lịchcalendar variationsbiến rượu cồn theo lịchcalendar yearnăm lịchcalendar yearnăm theo lịchproduction calendarlịch chế tạo (quảng cáo)
*

*

*

calendar

Từ điển Collocation

calendar noun

ADJ. busy, full The group has a busy sporting calendar. | golfing, racing, social, sporting, etc.

PREP. in/on a/the ~ the most important sự kiện in the year"s golfing calendar

Từ điển WordNet


n.

a system of timekeeping that defines the beginning và length & divisions of the yeara danh sách or register of events (appointments or social events or court cases etc)

I have you on my calendar for next Monday

a tabular array of the days (usually for one year)

v.

enter into a calendar


Xem thêm: Love Nghĩa Là Gì? 4 Kiểu Tình Yêu Phổ Biến Nhất Hiện Nay Love Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

English Slang Dictionary

to examine schedules to determine a time when two or more people would be available to lớn meet for some purpose:"We need lớn calendar about that"

Bloomberg Financial Glossary

List of new issues scheduled lớn come to market shortly.