chôm chôm trong tiếng Anh là gì, định nghĩa, chân thành và ý nghĩa và phương pháp sử dụng. Dịch tự chôm chôm thanh lịch Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Chôm chôm tiếng anh là gì


Từ điển Việt Anh

chôm chôm

rambutan

a rambutan tree has a broad foliage và many branches the tree yields fruit at the beginning of the rainy season in the southern provinces the chom fruit season finishes at the kết thúc of the rainy season (from may to lớn october)


Từ điển Việt Anh - hồ nước Ngọc Đức

chôm chôm

* noun

Rambutan

A rambutan tree has a broad foliage và many branches. The tree yields fruit at the beginning of the rainy season in the southern provinces. The

Chom fruit season finishes at the kết thúc of the rainy season (from May to

October). The skin of the fruit is tough, thick và hairy. Its pulp is transparent white & tender, và has a cool sweet taste in the mouth.The kind of rambutan most reputed nation-wide is grown in Binh Hoa Phuoc village in Long Ho district (Vinh Long province). During the rambutan season, one can notice the typical bright red colour of rambutan fruit stands located in the markets or along road intersections throughout the southern provinces


Từ điển Việt Anh - VNE.

chôm chôm

rambutan


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì, Tên Tiếng Anh Của Các Bộ, Cơ Quan


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.Khi tra từ giờ đồng hồ Việt, bạn có thể nhập tự khóa có dấu hoặc ko dấu,tuy nhiên nếu vẫn nhập chữ bao gồm dấu thì những chữ tiếp theo sau cũng phải gồm dấu cùng ngược lại,không được nhập cả chữ tất cả dấu cùng không vệt lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*