Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: chứng minh căn 7 là số vô tỉ
Bạn đang xem: Chứng minh căn 7 là số vô tỉ

*

*

Lời giải:

Muốn minh chứng $sqrt7+3$ là số vô tỉ, ta chỉ việc chỉ ra $sqrt7$ là số vô tỉ.

Thật vậy. Phản hội chứng giả sử $sqrt7inmathbbQ$. Khi ấy đặt $sqrt7=fracab$ cùng với $a,binmathbbN; b eq 0; (a,b)=1$

$Rightarrow a^2=7b^2Rightarrow a^2vdots 7$

Mà $7inmathbbP$ đề xuất $avdots 7$

$Rightarrow 7b^2=a^2vdots 49$

$Rightarrow b^2vdots 7Rightarrow bvdots 7$

Như vậy $a,b$ cùng phân chia hết cho $7$ (trái với điều kiện $(a,b)=1$)

Do kia điều đưa sử là sai. Tức $sqrt7$ là số vô tỉ.

Mà $3$ là số hữu tỉ yêu cầu $sqrt7+3$ là số vô tỉ (đpcm)

Đúng 0
comment (0) Các câu hỏi tương từ bỏ
*

chứng minh(sqrt )7 là số vô tỉ

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba 1 0
*Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Song Song, Viết Với Đường Thẳng Cho Trước

Chứng minh:(sqrt3+sqrt9+dfrac12527sqrt-3+sqrt9+dfrac12527)là một số ít hữu tỉ

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc bố 2 0

Chứng minh (sqrt7) là số vô tỉ

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc cha 1 0

Chứng minh biểu thức sau là số nguyên:(Q=sqrtsqrt5-1left(sqrt8-sqrt5+2sqrt5sqrt5-3-sqrt7-sqrt20 ight))

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc tía 1 0

1 . Cho a , b , c là các số hữu tỉ , a ≠ b≠ c , a = b + c

chứng minh : (sqrtdfrac1a^2+sqrtdfrac1b^2+sqrtdfrac1c^2) là một vài hữu tỉ

2 . Cho a , b , c là các số hữu tỉ , a không giống b không giống c

chứng minh : (sqrtdfrac1left(a-b ight)^2+dfrac1left(b-c ight)^2+dfrac1left(c-a ight)^2) là một trong những hữu tỉ

3 . Mang lại a , b , c là các số hữu tỉ , ab + bc + ca = 1

chứng minh : (sqrtleft(a^2+1 ight)left(b^2+1 ight)left(c^2+1 ight)) là một vài hữu tỉ

giúp mình cấp tốc nha

cảm ơn tuy vậy xin ko hậu tạ !!!!!!!!!!!!!!!!1

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc bố 3 0

Chứng minh rằng:

(sqrt7-sqrt50+sqrt7+sqrt50) là một số trong những tự nhiên

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc cha 2 1

Chứng minh (sqrt5) là số vô tỉ

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc cha 2 0

1. Chứng tỏ √3 cùng √7 là số vô tỉ

2. So sánh: (sqrt4+sqrt4+sqrt4+...+sqrt4) với 3

3. Mang lại biểu thức A= x-2(sqrtx+2)

a) đặt y= (sqrtx+2) . Hãy biểu hiện A theo y

b) tìm GTNN của A

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc tía 0 0

(sqrt5sqrt2+7+sqrt7-5sqrt2 ) là số vô tỉ giỏi số hữu tỉ

Lớp 9 Toán Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc bố 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN