Bài tập Toán lớp 6: đồ vật tự triển khai các phép tính mang tới những con kiến thức kim chỉ nan trọng tâm, cùng các dạng bài xích tập tương ứng cho các em ôn tập, củng cố năng lực giải Toán của bản thân mình thật tốt.

Bạn đang xem: Chuyên đề thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Nhờ đó, những em đã chuẩn bị cho những bài thi thân học kì 1, cuối học tập kì 1 lớp 6 thật tốt. Sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu mời chúng ta cùng xem thêm và thiết lập tài liệu tại đây.


Lý thuyết vật dụng tự thực hiện các phép tính

1. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc:

- trường hợp phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo vật dụng tự từ trái quý phái phải.


- nếu phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy vượt trước, rồi mang lại nhân chia, sau cùng đến cùng trừ.

Lũy thừa → nhân và phân tách → cùng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo sản phẩm công nghệ tự:

( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự thực hiện các phép tính

Dạng 1: thực hiện phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng trang bị tự tiến hành phép tính

Ví dụ:

a)

*

b)

*

Dạng 2: search x

Phương pháp: nắm rõ mối quan hệ giới tính giữa các số hạng vào một tổng, những thừa số vào một tích,...


Ví dụ: tìm x biết

*

Ta có:

*

Bài tập thứ tự thực hiện các phép tính

Bài toán 1: thực hiện phép tính.


a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 - 2.32


b) 23 . 17 – 23 . 14

d) đôi mươi – < 30 – (5 – 1)2>

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42


Bài toán 2: tiến hành phép tính.


a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)


b. 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8


Bài toán 3: thực hiện phép tính.


a. 23– 53 : 52 + 12.22

c) (52001- 52000) : 52000

e) (72005 + 72004) : 72004

g) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)

i) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)

l. <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25


b. <(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50

d. <(7 – 33: 32) : 22 + 99> – 100

f. 27: 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25

h. (35. 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7

k. 32.<(52– 3) : 11> – 24 + 2.103


Bài toán 4: tra cứu số thoải mái và tự nhiên x, biết.


a. 70 – 5.(x – 3) = 45

c. 130 – (100 + x) = 25

e. 175 + (30 – x) = 200

l. (x + 12) + 22 = 92

k. 95 – 5(x + 2) = 45

g) 10 + 2x = 45: 43


b. 12 + (5 + x) = 20

d) 15x – 133 = 17

f) 155 – 10(x + 1) = 55

h) 6(x + 23) + 40 = 100

n) 22.(x + 32) – 5 = 55


Bài toán 5 : tra cứu x, biết.


a) 22+ (x + 3) = 52

b) 23+ (x – 32) = 53 - 43

c) 4(x – 5) – 23= 24.3

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

e) 72– 7(13 – x) = 14


f) 5x – 52 = 10

g) 9x – 2.32 = 34

h) 10x + 22.5 = 102

k) 125 – 5(4 + x) = 15

l) 26 + (5 + x) = 34


Bài toán 6 : search x, biết.

Xem thêm: Chứng Minh Vuông Góc Lớp 7, 10 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Vuông Góc


a) 15 : (x + 2) = 3

b) 20 : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 - 3(x + 1) = 42


e) 5(x + 35) = 515

f) 12x - 33 = 32. 33

g) 541 + (218 - x) = 73

h) 1230 : 3(x - 20) = 10


...............


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
58
Lượt tải: 3.053 Lượt xem: 47.202 Dung lượng: 131,9 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

bài tập Toán lớp 6: lắp thêm tự thực hiện các phép tính aspvn.net Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA