Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Complementary là gì

*
*
*

complementary
*

complementary /,kɔmpli"mentəri/ tính từ bù, té sungcomplementary angle: góc bù
bổ sungcomplementary block: khối bổ sungcomplementary color: màu té sungcomplementary operation: làm việc bổ sungcomplementary wave: sóng bửa sungbổ túcbùcomplementary angle: góc bùcomplementary characteristic: công dụng bùcomplementary dipole: ngẫu cực bùcomplementary domain: miền bùcomplementary energy: tích điện bùcomplementary error function: hàm không đúng bùcomplementary event: vươn lên là cố bùcomplementary events: trở nên cố bùcomplementary function: hàm bùcomplementary law: mức sử dụng bùcomplementary ngắn gọn xúc tích switch: đưa mạch lôgic bùcomplementary metal oxide: phân phối dẫn ôxit sắt kẽm kim loại bùcomplementary metal oxide semiconductor transistor: tranzito phân phối dẫn oxit kim loại bùcomplementary metal-Oxide semiconductor (CMOS): chất chào bán dẫn ôxit sắt kẽm kim loại bùcomplementary minor: định thức nhỏ bùcomplementary module: môđun bùcomplementary network: lưới bùcomplementary operation: phép toán bùcomplementary operations: phép toán bùcomplementary operator: toán tử bùcomplementary output circuit: mạch bao gồm ngõ ra bùcomplementary outputs: cặp bù (tranzito)complementary pair: tập vừa lòng bùcomplementary problem: việc bùcomplementary set: tập phù hợp bùcomplementary set: tập (hợp) bùcomplementary sub-matrix: ma trận nhỏ bùcomplementary subset: không khí con bùcomplementary subspace: không khí con bùcomplementary surface: khía cạnh bùcomplementary symmetry: đối xứng bùcomplementary transistors: tranzito bùcomplementary wave: sóng bùphần ngã sungphần bùphụcomplementary acceleration: gia tốc phụcomplementary angle: góc phụcomplementary angles: góc phụcomplementary block: khối phụ trợcomplementary color: màu sắc phụcomplementary colour: màu phụphụ vàothềmcomplementary accelerationgia tốc Corioliscomplementary accelerationgia tốc Coriolitcomplementary accelerationsự tăng speed Coriolitcomplementary eventbiến rứa đối lậpcomplementary metal-oxide semiconductorchip CMOS o bù, bổ sung; phụ
*

*

*Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Dạng Năng Suất

complementary

Từ điển Collocation

complementary adj.

VERBS be

ADV. essentially | mutually These two aims are not always mutually complementary: at times they conflict.

PREP. to lớn We provide a service that is essentially complementary lớn that of the banks.

Từ điển WordNet


n.

adj.

of words or propositions so related that each is the negation of the other

`male" và `female" are complementary terms