Đề soát sổ 1 ngày tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 4)

Đề 4:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cặp số (1;0) là n của phương trình làm sao sau đây:

A. 3x - 2y = 3 B. 3x - y = 1

C. 0x + 3y = 9 D. 2x + 0y = 5

Câu 2: Cho phương trình x + y = 1 (1). Phương trình như thế nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình số 1 hai ẩn tất cả vô số nghiệm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 đại số 9

A.3x - 2y = 5 B. 3x + y = 1 C.x + 3y = 9 D.2x + 2y = 2

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình 7x + 0y = 21 được màn biểu diễn bởi con đường thẳng:

A. Y = 2x B. Y = 3x C. X = 3 D. Y = 3

Câu 4: Cặp số làm sao sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

*

A.(2; 1) B.(-2; -1) C.(2; -1) D.(3; 1)

Câu 5: Hệ phương trình: 

*

A.Có nghiệm nhất (-3;2)

B. Gồm vô số nghiệm

C.Hệ vô nghiệm

D. Gồm nghiêm nhất (-2; 4)

Câu 6: Tìm một số có nhì chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó cùng nếu mang số phải tìm phân chia cho tổng những chữ số của chính nó được yêu quý là 4 và số dư là 3. Số yêu cầu tìm là:

A. 49 B. 35 C. 42 D. 56

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. ( 3 diểm) Giải những hệ phương trình sau

*

Bài 2. (1 điểm) đến hệ phương trình:

*

Gọi (x; y) là nghiệm của hệ phương trình . Xác định giá trị của k để p = x2 + y2 đạt giá bán trị nhỏ tuổi nhất.

Bài 3. (3 điểm) Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng số 520 dụng cụ. Thực tế, nhà máy sản xuất I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II quá mức chiến lược 12%, cho nên vì vậy cả hai xí nghiệp sản xuất đã làm được 577 dụng cụ. Tính số cơ chế mỗi nhà máy phải tuân theo kế hoạch.

Đáp án cùng thang điểm 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.A

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1.

*
 

 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (3; -1)

*

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm nhất là (x; y) = (-3; 4)

Bài 2.

 

*

Với k + 2 ≠ 0 ⇔ k ≠ -2 thì hệ phương trình bao gồm nghiệm :

*

Ta có:

P = x2 + y2 = x2 + (2x + 4)2 = 5x2 + 16x + 16

*

Vậy cùng với k = (-31)/8 thì biểu thức p = x2 + y2 đạt giá bán trị nhỏ dại nhất

Bài 3.

Xem thêm: Bài Tập Lượng Giác Lớp 9, 10, Lớp 11 Đầy Đủ, Toán 9: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Gọi số dụng cụ nhà máy sản xuất I tuân theo kế hoạch là x (dụng cụ)

Gọi số dụng cụ nhà máy sản xuất II làm theo kế hoạch là y (dụng cụ)

Điều kiện x;y ∈ N*.

Vì theo chiến lược hai nhà máy phải làm cho 520 dụng cụ,nên ta có phương trình: x + y = 520 (1)

Thực tế nhà máy I vượt mức planer 10% và nhà máy sản xuất II quá mức kế hoạch 12%, cho nên vì vậy cả 2 nhà máy làm đc 577 sản phẩm nên ta gồm phương trình: