Dịch vụ công trực tuyến là một kênh dịch vụ hành chính công và những dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung ứng cho những tổ chức, cá thể trên môi trường thiên nhiên mạng. Vậy thương mại & dịch vụ công cường độ 1, 2, 3, 4 gồm gì không giống nhau?


*
Mục lục bài bác viết

Dịch vụ công cường độ 1, 2, 3, 4 là gì?

Theo Thông tứ 32/2017/TT-BTTTT, yêu thương cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực con đường như sau:

1. Thương mại & dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Phải hỗ trợ đầy đủ những thông tin cơ phiên bản sau:

- Tên giấy tờ thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- phương pháp thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Đối tượng triển khai thủ tục hành chính;

- Cơ quan xử lý thủ tục hành chính;

- công dụng thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính: ghi rõ công dụng cuối cùng của việc tiến hành thủ tục hành chính;

- tin tức nếu bao gồm về chủng loại đơn, mẫu mã tờ khai hành chính, mẫu công dụng thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí;

- bề ngoài nhận hồ nước sơ, trả công dụng (trực tiếp, qua thương mại & dịch vụ bưu chính, qua môi trường xung quanh mạng);

- Văn bản quy phạm pháp luật cơ chế trực tiếp về giấy tờ thủ tục hành chính, quyết định ra mắt thủ tục hành chính.

Bạn đang xem: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là gì

2. Dịch vụ công trực con đường mức độ 2

Phải đáp ứng một cách đầy đủ các yêu ước sau:

- cung cấp đầy đủ tin tức cơ phiên bản như thương mại & dịch vụ công trực đường mức độ 1;

- cung ứng đầy đủ những biểu mẫu mã điện tử không shop và được cho phép người áp dụng tải về để khai báo sử dụng;

- hồ sơ in trường đoản cú biểu mẫu mã điện tử ko tương tác sau khoản thời gian khai báo theo pháp luật được gật đầu đồng ý như đối với hồ sơ khai báo trên các biểu mẫu mã giấy thông thường.

3. Thương mại & dịch vụ công trực con đường mức độ 3

Phải đáp ứng một cách đầy đủ các yêu mong sau:

- Đáp ứng các yêu ước của thương mại dịch vụ công trực con đường mức độ 2;

- những biểu chủng loại của dịch vụ được cung ứng đầy đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử thúc đẩy để người sử dụng thực hiện nay được vấn đề khai báo thông tin, cung ứng các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin năng lượng điện tử thêm kèm với gửi hồ sơ trực đường tới cơ quan cung cấp dịch vụ;

- làm hồ sơ hành bao gồm điện tử được sắp đến xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng thương mại & dịch vụ công trực đường để đảm bảo an toàn khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, chia sẻ với những cơ sở tài liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;

- những giao dịch trong quy trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được triển khai trên môi trường thiên nhiên mạng;

- Việc giao dịch phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được triển khai trực tiếp trên cơ quan hỗ trợ dịch vụ hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính.

4. Thương mại & dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 4

Phải đáp ứng một cách đầy đủ các yêu ước sau:

- Đáp ứng những yêu cầu của thương mại & dịch vụ công trực đường mức độ 3;

- Cung cấp công dụng thanh toán trực đường để người sử dụng thực hiện nay được ngay việc thanh toán phí, lệ chi phí (nếu có) qua môi trường mạng;

- câu hỏi trả kết quả cho tất cả những người sử dụng rất có thể được tiến hành trực tuyến, qua dịch vụ thương mại bưu chủ yếu hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng năng lượng điện tử của thương mại & dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo phép tắc về công dụng điện tử của cơ quan chuyên ngành.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 10 Violet Mới Nhất 3/2022 # Top Like

Việc trả tác dụng trực tuyến đường được thực hiện theo sự thống tốt nhất của người tiêu dùng và cơ quan cung ứng dịch vụ sang một hoặc nhiều hình thức sau: thông báo trên cổng tin tức điện tử có dịch vụ công trực tuyến; gởi qua tác dụng trả công dụng của dịch vụ thương mại công trực tuyến; gửi vào thư điện tử của fan sử dụng. Khuyến khích gửi hiệu quả qua những kênh giao tiếp điện tử khác như: tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ thương mại trao đổi thông tin trên mạng.