Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh vật dụng hai thì đi qua trung điểm cạnh máy ba.

Bạn đang xem: Đường trung bình trong tam giác vuông


*

+ (Delta ABC) gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) buộc phải (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.) 

+ trường hợp (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Đường mức độ vừa phải của hình thang


*

Định nghĩa: Đường vừa đủ của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai lân cận của hình thang.


Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm một lân cận của hình thang và song song cùng với hai lòng thì đi qua trung điểm sát bên thứ hai.


*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) bao gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) bắt buộc (EF) là mặt đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: chứng minh các hệ thức về cạnh cùng góc. Tính những cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù đường trung bình của tam giác cùng hình thang.

+ Đường vừa phải của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh thứ cha và bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa phải của hình thang thì tuy vậy song với hai lòng và bởi nửa tổng nhị đáy.


+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh máy hai thì trải qua trung điểm cạnh trang bị ba.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một lân cận của hình thang và song song với hai lòng thì đi qua trung điểm sát bên thứ hai.

Dạng 2: chứng minh một cạnh là đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa đường mức độ vừa phải của tam giác với hình thang.

+ Đường vừa đủ của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai lân cận của hình thang.

Xem thêm: Cách Tìm Gtln Gtnn Của Biểu Thức Lớp 8, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 233 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp aspvn.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng aspvn.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aspvn.net gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.