Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Handy là gì

*
*
*

handy
*

handy /hændi/ tính từ thuận tiện, tiện tay, vừa tầm tay dễ cầm, dễ dàng sử dụng khéo tayto come in handy cho đúng lúc, đến vào thời gian cần thiết
dễ cầmdễ điều khiểntiện dụngPersonal handy phone System (Japan) (PHS)Hệ thống smartphone cầm tay cá thể (Nhật Bản)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): hand, handful, hand, underhand, handy


*

*

*

handy

Từ điển Collocation

handy adj.

1 useful

VERBS be | come in I advise you khổng lồ buy one?it may come in handy one day.

ADV. very | quite

PREP. for The arrangement was handy for both of us.

2 nearby

VERBS be | keep sth Always keep a cloth handy khổng lồ wipe up any mess.

ADV. very | quite

PREP. for The house was near Drury Lane, very handy for the theatre.

3 good at using sth

VERBS be

ADV. very | fairly, pretty, quite

PREP. at ‘I"m pretty handy at giving out advice,’ claimed Mark. | with Lucy is quite handy with a drill!

Từ điển WordNet


n.

adj.

easy lớn use

a handy gadget

skillful with the hands

handy with an axe
Xem thêm: Tổng Hợp Cách Tìm Ước Của 1 Số Ước Số Nguyên Dương Của Một Số Tự Nhiên

English Idioms Dictionary

can easily fix things He is very handy around the house và is always fixing or building something.

English Synonym and Antonym Dictionary

handier|handiestsyn.: adept apt available convenient inept nearby proficient ready skillful useful

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu