Bài viết sẽ chia sẻ với chúng ta các hệ thức lượng trong tam giác thường, và trường hợp nhất là trong tam giác vuông, bên cạnh đó là hồ hết ứng dụng, những dạng việc và phương pháp giải bài tập về những hệ thức lượng trong tam giác.

Bạn đang xem: Hệ thức lượng trong tam giác


Các hệ thức lượng trong tam giác

Định lý cosin

Trong tam giác ABC ngẫu nhiên với BC = a, CA = b, AB = c, ta có:

a2 = b2 + c2 – 2b.c. Cos A

b2 = a2 + c2 – 2a.c. Cos B

c2 = a2 + b2 – 2a.b. Cos C

Hệ quả

*

Áp dụng: Tính độ dài con đường trung đường của tam giác.

Cho tam giác ABC tất cả độ dài cạnh BC = a, CA = b, AB = c. điện thoại tư vấn ma, mb, mc theo thứ tự là độ dài những đường trung con đường vẽ từ bỏ đỉnh A, B, C của tam giác. Ta có:

*

Định lý Sin

Trong tam giác ABC ngẫu nhiên với BC = a, CA = b, AB = c, và R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có:

*

Công thức tính diện tích tam giác.

Với ha, hb, hc theo thứ tự là con đường cao của tam giác ABC vẽ từ những đỉnh A, B, C, ta có diện tích s tam giác ABC:

*

Với, R là nửa đường kính đường tròn các loại tiếp, r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp, phường là nửa chu vi của tam giác ABC, diện tích s của tam giác ABC được tính theo một trong số công thức sau:

*

*

Công thức Heron còn hoàn toàn có thể được viết lại như sau:

*

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông góc trên đỉnh A (góc A bằng 90o) như hình mặt dưới:

*

Ta có:

*

Giải tam giác

Phương pháp:

Một tam giác hay được khẳng định khi biết 3 yếu ớt tố. Trong các bài toán giải tam giác, người ta thường cho ta giác với 3 nhân tố như sau:

Biết một cạnh và 2 góc kề cạnh kia (g, c, g)Biết một góc và 2 cạnh kề góc kia (c, g, c)Biết 3 cạnh (c, c, c)

Để tìm những yếu tố còn lại của tam giác, người ta thường sử dụng những định lý cosin, định lý sin, định lý tổng 3 góc của một tam giác bởi 180o với đặc biệt có thể sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Lưu ý: 

Một tam giác giải được khi ta biết 3 nhân tố của nó, trong những số ấy phải có tối thiểu một nhân tố độ lâu năm (tức là yếu tố góc không được quá 2)Việc giải tam giác được áp dụng vào những bài toán thực tế, duy nhất là các bài toán đo đạc.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Dấu Hiệu Chia Hết Lớp 6 : Bài Tập Về Dấu Hiệu Chia Hết

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hệ thức lượng trong tam giác thường và tam giác vuông, cũng như phương pháp giải tam giác. Mong muốn qua những kỹ năng này, bạn sẽ nắm ngừng tốt các bài tập này.