hữu ngạn dt. Kè sông bên phương diện (phải).

Bạn đang xem: Hữu ngạn là gì

Nguồn tham khảo: từ điển - Lê Văn Đức
hữu ngạn - Bờ bên yêu cầu một dòng sông tính từ đầu nguồn trở xuống.
Nguồn tham khảo: từ bỏ điển mở - hồ nước Ngọc Đức
hữu ngạn dt. Kè sông bên phải, hướng theo làn nước chảy: hữu ngạn sông Hồng.
Nguồn tham khảo: Đại trường đoản cú điển giờ Việt
hữu ngạn dt (H. Hữu: bên phải; ngạn: bờ sông) kè sông bên tay đề nghị nếu đi từ bỏ trên nguồn xuống: Nam-định làm việc hữu ngạn sông Hồng.
Nguồn tham khảo: từ bỏ điển - Nguyễn Lân
hữu ngạn .- Bờ bên bắt buộc một dòng sông tính từ đầu nguồn trở xuống.
Nguồn tham khảo: từ điển - Việt Tân

* xem thêm ngữ cảnh
Một cánh vày Nhạc đích thân chỉ huy theo hữu ngạn sông Côn , chia với cánh cơ ở núi Một , tiến qua Kiên thành , rồi thọc sâu chếch ra phía bắc đến Thuận Truyền chuẩn bị kiểm rà soát mạn bắc nếu cần.
Năm mươi năm về trước , du khách ở vùng Thanh Hóa thường lúc đi qua chỗ bến đò ái Sơn , về hữu ngạn con sông Mã , nhận thấy ở vệ đường tay mặt một khoảnh vườn độ bốn , năm sào , bao phủ trồng toàn một thứ tre đằng ngà.
Vườn xuân lan tạ chủ ; đàn đóm lập lòe nơi bến nước mà gió đêm vi vút bãi lau già... Tiểu thuyết thứ bảy , 1935 Năm mươi năm về trước , khác nước ngoài ở vùng Thanh Hóa thường lúc đi qua chỗ bến đò ái Sơn , về hữu ngạn dòng sông Mã , nhận thấy ở vệ đường tay mặt một khoảnh vườn độ bốn , năm sào , bao phủ trồng toàn một thứ tre đằng ngà.
Đào Duy Anh xác định đó là thành Lồi ở xã Cao Lao Hạ bên trên hữu ngạn sông Gianh (Đất nước Việt phái nam qua những đời , Nxb Khoa học làng hội , 1964 , tr.

Xem thêm: Có Ai Biết Từ Nice Boat Là Gì

> 231 Chương Dương : nay là tên xã thuộc Thường Tín , tỉnh Hà Tây , ở đây tất cả bến đò Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng.