Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Illegally là gì

*
*
*

illegal
*

illegal /i"li:gəl/ tính từ không phù hợp pháp, trái luậtan illegal marriage: một đám cưới không hợp pháp
bất hòa hợp phápsaiillegal code: mã saiillegal instruction: lệnh saiillegal operation: thao tác làm việc saiLĩnh vực: toán & tinkhông vừa lòng lệillegal character: ký tự chưa hợp lệillegal character: kí tự chưa phù hợp lệillegal copy: phiên bản sao không hợp lệillegal instruction: lệnh chưa hợp lệillegal operation: phép toán chưa phù hợp lệillegal operation: thao tác không thích hợp lệkhông hòa hợp phápillegal instruction: lệnh chưa phù hợp phápLĩnh vực: xây dựngphi phápillegal characterkí trường đoản cú cấmillegal characterký từ bỏ bất hợp lệillegal characterký trường đoản cú cấmillegal dump sitebãi đổ rácillegal dump sitenơi đổ rác rưởi (không phù hợp pháp)bất thích hợp phápillegal consideration: chi phí trả bất thích hợp phápillegal contract: đúng theo đồng bất vừa lòng phápillegal dividend: cổ tức bất hợp phápillegal partnership: hội buôn bất vừa lòng phápphi phápconfiscate its illegal gains: tịch thu của các khoản thu nhập phi phápillegal act: hành vi phi phápillegal partner: người công ty đối tác phi phápillegal payment: việc chi trả phi phápillegal conditionđiều kiện vi phápillegal contracthợp đồng không phù hợp phápillegal contractshợp đồng vi phápillegal profitbạo lợiillegal profitlợi nhuận không bao gồm đángsource of illegal moneynguồn chi phí bất chính

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Illegal: phi pháp Trái với lao lý hoặc bị nghiêm cấm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): legality, illegality, legalization, legalize, legal, illegal, legally, illegally


*

*

*

illegal

Từ điển Collocation

illegal adj.

VERBS be | become | remain | declare sth, deem sth, judge, make sth, pronounce sth, rule sth Their kích hoạt was judged illegal by the International Court. The sale of these knives should be made illegal.

ADV. highly | absolutely, quite, strictly, totally | allegedly | technically Prize-fighting remained popular, though technically illegal, until the 1880s.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2, Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2

Microsoft Computer Dictionary

adj. Not allowed, or leading khổng lồ invalid results. For example, an illegal character in a word processing program would be one that the program cannot recognize; an illegal operation might be impossible for a program or system because of built-in constraints. Compare invalid.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: criminal illegitimate unlawfulant.: legal