institute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm institute giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của institute.

Bạn đang xem: Institute là gì


Từ điển Anh Việt

institute

/"institju:t/

* danh từ

viện, học tập viện; hội; trụ sở viện, trụ sở hội

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ sở đào tạo và huấn luyện kỹ thuật (cấp đại học)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối kháng vị nghiên cứu và phân tích và đào tạo và giảng dạy chuyên đề (ở đại học)

thể chế

(số nhiều) bản tóm tắt rất nhiều điều cơ bạn dạng (về pháp lý...)

* ngoại cồn từ

thành lập, lập nên

mở

to institute an inwuiry: mở một cuộc điều tra

to institute a course of English language: mở một tấm tiếng Anh

tiến hành

to institute a lawsuit: thực hiện một vụ kiện

bổ nhiệm

institute

học viện, công nghệ // thiết lập; tạo cơ sở, đặt nền móng


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

institute

* ghê tế

cơ quan

hiệp hội

học hội

học viện

viện

* kỹ thuật

học viện

thành lập

tổ chức

viện

viện nghiên cứu

toán và tin:

đặt nền móng

tạo cơ sở


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang nằm trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hình Học Lớp 8 Có Lời Giải Hay Nhất, 29 Bài Tập Hình Học 8 Cả Năm


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn bạn sẽ không bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*