Phí bảo đảm (tiếng Anh: Insurance Premium) là túi tiền của dịch vụ thương mại bảo hiểm (sản phẩm bảo hiểm), là số chi phí mà bên mua bảo đảm phải trả theo thích hợp đồng để doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ cho họ trước các rủi ro.

Phí bảo đảm (Insurance Premium)

Định nghĩa

Phí bảo hiểm trong giờ đồng hồ Anh là InsurancePremium. Phí bảo đảm là khoản tiền mà bên mua bảo đảm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn với phương thức thanh toán do các bên văn bản thoả thuận trong phù hợp đồng bảo hiểm.

Bạn đang xem: Insurance premium là gì

Hoặc có thể hiểu dễ dàng và đơn giản như sau:

Phí bảo hiểm là ngân sách của thương mại & dịch vụ bảo hiểm (sản phẩm bảo hiểm), là số tiền mà mặt mua bảo hiểm phải trả theo phù hợp đồng để công ty bảo hiểm đảm bảo cho họ trước các rủi ro.

Thuật ngữ liên quan

Số chi phí bảo hiểm (Sum Insured)là số chi phí mà người bảo hiểm hoàn toàn có thể phải trả cho tất cả những người được bảo đảm trong một sự kiện bảo hiểm hoặc vào cả thời hạn bảo hiểm theo thỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm.

Đặc trưng

Phí bảo hiểm rất có thể được khẳng định bằng một khoản tiền một mực và được xem bằng tỉ lệ phí bảo đảm nhân cùng với số tiền bảo hiểm.

Trong bảo hiểm bắt buộc và một số nghiệp vụ bảo hiểm đặc thù, chi phí bảo hiểm hoàn toàn có thể được chế độ bằng một số tiền nhất định tùy theo từng đối tượng tham gia.

Phân loại phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm bao gồm phí thuần và phụ phí

Phí thuầnlà khoản tầm giá thu để công ty bảo hiểm đảm bảo chi trả cho các khoản tổn thất được bảo đảm khi nó xảy ra.

Phụ tầm giá bao gồm: túi tiền khai thác cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lí, chi tiêu quản lí…

Xác định tầm giá bảo hiểm

(1) Phí bảo hiểm = phí tổn thuần + Phụ phí

(2) Phụ giá tiền = giá cả kí phối kết hợp đồng + huê hồng môi giới bảo hiểm + chi phí quản lí công ty lớn + thuế giá bán trị tăng thêm - VAT (nếu có) + huê hồng đại lí bán sản phẩm + lợi nhuận nhằm lại

(đối với bảo đảm nhân thọ VAT = 0)

(3) phí thuần = tần suất mở ra tổn thất x chi phí trung bình cho 1 tổn thất

(4) Tần suất xuất hiện tổn thất = con số tổn thất / con số đơn vị rủi ro ro

(5)Chi tầm giá trung bình cho một tổn thất = Tổng giá bán trị những thiệt hại / tổng số lượng những vụ tổn thất

Hoặc

Phí bảo hiểm = Tỉ lệ tầm giá x Số tiền bảo hiểm

Mối liên giữa phí bảo hiểm và số chi phí bảo hiểm

Trên thực tế, phí bảo đảm thường được tính căn cứ theo số tiền bảo đảm và tỉ lệ thành phần phí bằng công thức:

Phí bảo hiểm = Tỉ lệ giá thành x Số chi phí bảo hiểm

Trong đó:

Tỉ lệ phí bảo đảm thường được xác minh theo một tỉ lệ.

Từ công thức trên chúng ta có thể dễ dàng thấy được phí bảo đảm và số tiền bảo hiểm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi số tiền bảo hiểm tăng thì phí bảo hiểm sẽ tăng cùng ngược lại.

Xem thêm: Componentdidmount Là Gì - Giải Thích React Component Lifecycle

Nhìn phổ biến phí bảo đảm sẽ bắt buộc nộp ngay trong khi hợp đồng bảo đảm được kí kết. Trong trường đúng theo phí bảo đảm là số chi phí khá to thì fan tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận cùng với doanh nghiệp bảo hiểm để thanh toán làm những lần.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết bảo hiểm, NXB Tài chính; Giáo trình Đại lí bảo đảm cơ bản, NXB Tài chính)