After early results, Hashim Thaçi who was on course lớn gain 35 per cent of the vote, claimed victory for PDK, the Democratic buổi tiệc ngọt of Kosovo, và stated his intention lớn declare independence.

Bạn đang xem: Intentional là gì


Sau tác dụng ban đầu, Hashim Thaçi đang giành được 35% phiếu bầu, đã tuyên bố thành công cho Đảng Dân chủ Kosovo, và tuyên tía rằng ông có ý định tuyên bố tự do cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently to lớn us, & they"re taking statistics as they listen khổng lồ us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, hầu hết đứa trẻ em vừa chăm chú lắng nghe bọn chúng ta, vừa thu nhập cá nhân số liệu khi bọn chúng nghe gần như gì chúng ta nói -- bọn chúng đang các khoản thu nhập số liệu.
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Survivor as "a determined, bullheaded record, intent on proving Destiny"s Child has artistic merit largely because the group survived internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic nhận xét Survivor là "một đĩa nhạc kiên quyết, bướng bỉnh với mục đích minh chứng rằng Destiny"s Child có tài năng năng nghệ thuật, phần lớn nhờ bài toán họ đã tồn tại qua sự tranh chấp nội bộ...
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người tìm tìm với chủ ý thực sự new nhận được câu trả lời của mình, là ân tứ tự Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings và 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 tháng 9 năm 1764, lô khu đất này sẽ được cài đặt về tay một số trong những cư dân địa phương, với mục đích xây dựng một thánh địa Giáo hội Luther, ho mua căn nhà này trường đoản cú tay gã George Fisher, người khai phá nên Middletown, với giá rẻ mạt là 7 shilling và 6 pence, cùng rất một hòa hợp đồng mướn đất thường niên và phai trả bởi lúa mì.
* những em nghĩ vấn đề “cầu vấn Thượng Đế ... Với một tấm lòng chân thành, cùng với chủ ý thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) có nghĩa là gì?
For one moment he also blamed the Intention of the Abyss, but he realizes that he was the one who asked for the past lớn be changed, and in reality, he really just wanted to lớn erase his own guilt.
Trong một khoảnh khắc, anh đổ lỗi mang lại Intention of the Abyss, nhưng rồi anh nhận thấy rằng bao gồm anh là người yên cầu Intention of the Abyss phải thay đổi quá khứ, cùng thực tế, anh chỉ hy vọng gột cọ tội lỗi của chính mình mà chưa phải vì tiện ích của chủ nhân.
Such alliances often are favourable when: The partners" strategic goals converge while their competitive goals diverge The partners" size, market power, and resources are small compared khổng lồ the Industry leaders Partners are able khổng lồ learn from one another while limiting access lớn their own proprietary skills The key issues to consider in a joint venture are ownership, control, length of agreement, pricing, công nghệ transfer, local firm capabilities and resources, & government intentions.
Các liên minh vì thế thường thuận lợi khi: Các kim chỉ nam chiến lược của các đối tác doanh nghiệp hội tụ trong khi những mục tiêu đối đầu và cạnh tranh của chúng ta phân kỳ Quy mô, mức độ mạnh thị phần và tài nguyên của các công ty đối tác là bé dại so với những nhà chỉ đạo ngành các đối tác rất có thể học hỏi lẫn nhau trong khi hạn chế quyền truy vấn vào các khả năng độc quyền của riêng rẽ họ các vấn đề bao gồm cần cẩn thận trong một liên kết kinh doanh là quyền sở hữu, kiểm soát, thời hạn thỏa thuận, giá bán cả, chuyển giao công nghệ, kỹ năng và mối cung cấp lực của khách hàng địa phương và ý định của chính phủ.
However, Takeda"s intent was not to attack Ieyasu nor khổng lồ seize Hamamatsu; rather, he wished lớn avoid conflict if possible lớn save his forces khổng lồ destroy Nobunaga & to march on Kyoto.
Tuy nhiên, quyết định lúc đầu của Takeda là tránh lâm trận cùng với Ieyasu và cũng không bao vây thành Hamamatsu; đúng hơn, ông ta ước ao tránh đụng độ, nếu bao gồm thể, nhằm bảo đảm quân số của ông tính đến khi rất có thể tấn công và hủy diệt quân của Nobunaga rồi tiến quân về Kyoto.
"Cheap and fast" is a shorthand explanation for the intentional use of fire khổng lồ clear overgrown roadsides and xuất hiện areas.
"Nhanh và rẻ" là một trong những lời lý giải ngắn đến việc thực hiện có công ty ý lửa để làm sạch các sườn dốc với các quanh vùng mở.
In speaking about what enabled Jesus khổng lồ endure, Paul also pointed out the course for us when he wrote: “Let us run with endurance the race that is set before us, as we look intently at the Chief Agent and Perfecter of our faith, Jesus.”
Khi nói về điều đã giúp Giê-su chịu đựng đựng, Phao-lô cũng chỉ mang lại đường lối mà chúng ta nên theo lúc ông viết: “ lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua vẫn bày ra mang lại ta, quan sát xem Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ cùng cuối-cùng của đức-tin” (Hê-bơ-rơ 12:1, 2).
The Spirit will help them better understand the intent of the inspired scripture writer, the needs of the students, & which gospel truths will help students draw nearer to lớn their Heavenly Father & the Savior.
Thánh Linh để giúp đỡ họ làm rõ hơn ý định của tác giả thánh thư được cảm ứng, yêu cầu của học tập viên, và các lẽ thật phúc đáp nào sẽ giúp đỡ các học viên mang lại gần phụ thân Thiên Thượng cùng Đấng cứu vớt Rỗi hơn.
Tôi đã biết được tầm quan trọng đặc biệt của chủ ý đích thực khi tôi còn là một một học sinh trẻ tuổi vào lớp giáo lý.
You show your trust in Him when you listen with the intent to learn và repent and then you go và do whatever He asks.
Các cả nhà em cho thấy thêm mình tin yêu nơi Ngài lúc các anh chị em em lắng nghe với chủ ý nhằm học hỏi, ăn năn cải, rồi đi cùng làm bất cứ điều gì Ngài phán bảo.
Ki has many meanings, including "ambience", "mind", "mood", and "intention", however, in traditional martial arts it is often used to lớn refer to lớn "life energy".
Ki có nhiều ý nghĩa, bao gồm "khí thế" (ambience), "suy nghĩ" (mind), "tâm trạng" (mood), cùng "chủ ý" (intention), tuy nhiên trong võ thuật truyền thống, nó thường được sử dụng để chỉ "năng lượng sống".
Foreign policies of countries have varying rates of change & scopes of intent, which can be affected by factors that change the perceived national interests or even affect the stability of the country itself.

Xem thêm: Chuyên Đề 8: Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 8 Cực Hay, Có Lời Giải Chi Tiết


Chính sách đối ngoại của các quốc gia có tỷ lệ đổi khác và phạm vi ý định không giống nhau, có thể bị tác động bởi các yếu tố làm thay đổi lợi ích quốc gia hoặc thậm chí tác động đến sự bất biến của chính non sông đó.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M