Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Learn là gì

*
*
*

learn
*

learn /lə:n/ ngoại động từ learnt /lə:nt/ học, học tập, nghiên cứu nghe thất, được nghe, được biếtto learn a piece of news from someone: báo cáo qua ai (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ học, học tập tậpto learn by heart học tập thuộc lòngto learn by rate học tập vẹtI am (have) yet lớn learn tôi chưa biết như nắm nào, để còn xem đã
Lĩnh vực: xây dựnghọcLĩnh vực: toán và tinhọc (thuộc)

Động từ bỏ bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): learn / learnt / learnt

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): learner, learning, learn, unlearn, learned, unlearned


*

*

*

learn

Từ điển Collocation

learn verb

1 gain knowledge/skill

ADV. a lot I learned a lot from my father. | quickly, soon Children learn very quickly. They soon learn that bad behaviour is a sure-fire way of getting attention.

VERB + LEARN need to | be eager to, want to He was eager to learn all she could teach him. | have a lot to I"ve got a lot to learn, haven"t I?

PREP. about learning about art | from She learned from watching others. | through Children learn through play.

2 become aware

VERB + LEARN be astonished to, be astounded to, be intrigued to, be surprised khổng lồ I was surprised khổng lồ learn that he was only 24. | be dismayed to, be saddened khổng lồ

PREP. of We first learned of the problem from her school.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: 400 Câu Trắc Nghiệm Bài Tập Về Phát Âm Có Đáp Án, Bài Tập Phát Âm Và Trọng Âm Có Đáp Án

English Synonym and Antonym Dictionary

learns|learnt|learned|learningsyn.: discover find out memorizeant.: teach unlearn

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu