The mere fact that we have this ability harmonizes with the comment that a Creator has put “eternity into man’s mind.”
Sự kiện họ có khả năng này phù hợp với lời phát biểu là Đấng chế tác Hóa sẽ đặt “ý niệm vĩnh cửu vào trí óc chủng loại người”.

Bạn đang xem: Merely là gì


It had proven a costly fiasco for England và Scotland, but merely a minor distraction for the Spanish and French, who were occupied by the wars engulfing Europe.
Đối với Anh và Scotland thì vấn đề đó chỉ chứng minh đây là 1 trong những thất bại cực kỳ tốn kém, nhưng với Tây Ban Nha với Pháp thì phía trên chỉ đơn thuần là một sự xao lãng nhỏ tuổi dành đến họ, vốn là mọi nước luôn mắc với các cuộc chiến tranh sẽ nhấn chìm cả châu Âu.
Many scholars have argued from the menu that a Mentuhotep I, who might have been merely a Theban nomarch, was posthumously given a royal titulary by his successors; thus this conjectured personage is referred khổng lồ conventionally as "Mentuhotep I".
Nhiều học tập giả vẫn lập luận từ bạn dạng danh sách đó một vị vua Mentuhotep I, người hoàn toàn có thể đã chỉ đối kháng thuần là 1 trong những lãnh chúa Thebes, và được truy phong tước đoạt hiệu tôn thất bởi những vị vua kế tục; vì vậy nhân vật bỏng đoán này thông thường được call là "Mentuhotep I".
Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for a mere human to have a close relationship with Almighty God?
The conversion of Tahiti, notes Gunson, was “merely an expression of the will of Pomare II, based on the religious habits (not the beliefs) of the English missionaries.”
Ông Gunson cho thấy sự cải đạo của tín đồ Tahiti “chỉ là vì ý muốn của Pomare II, đó là sự chào đón những nghi thức tôn giáo (chứ chưa phải niềm tin) của các giáo sĩ tín đồ Anh”.
A woman reared by God-fearing parents explains: “We were never tagalongs who merely accompanied our parents in their work.
Một chị nọ được cha mẹ tin kính dạy dỗ dỗ, chị giải thích: “Chúng tôi không bao giờ chỉ lẽo đẽo theo sau khi phụ huynh đi rao giảng.
So it is wise lớn be cautious when it comes lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế bắt buộc điều có suy xét là hãy cảnh giác với các cách thức điều trị được cho rằng sẽ chữa khỏi căn bệnh một cách kỳ diệu nhưng lại chẳng qua chỉ dựa vào những lời đồn và dấn xét vô căn cứ.
Vậy một số nhà phê bình nhận định rằng Môi-se đang mượn ít nhiều trong bộ điều khoản Hammurabi để gia công thành pháp luật Môi-se.
Không tất cả tình yêu thương như vậy thì thánh chức bạn có thể dễ dàng suy giảm đến độ vươn lên là một sự nỗ lực tượng trưng mà thôi.
When these ancient super-species—thought khổng lồ be mere myths—rise again, they all vie for supremacy, leaving humanity"s very existence hanging in the balance. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma"s ex-husband, Madison"s father, and a scientist specializing in animal behavior.
Khi hồ hết siêu quái ác vật cổ điển này được mang đến chỉ còn là huyền thoại, một đợt nữa, vớ cả lũ chúng phần lớn trỗi dậy, tranh đấu giành quyền lực tối cao tối cao, làm cho sự mãi mãi của loài bạn bị đe dọa. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler đóng vai Mark Russell: ông chồng cũ của Emma.
Representations of the festival were part of the typical decorations of temples associated khổng lồ the king during the Old Kingdom và mere depictions of it do not necessarily imply a long reign.
Những cảnh tượng tương khắc hoạ về tiệc tùng, lễ hội này vốn là 1 trong trong số các kiểu mẫu mã trang trí sệt trưng của rất nhiều ngôi đền có liên quan đến nhà vua dưới thời Cổ quốc gia và sự miêu tả của nó không độc nhất thiết ngụ ý về một triều đại trị bởi vì lâu dài.
His provisions show that he cares not merely for people of one nation but for people of all nations, tribes, và tongues. —Acts 10:34, 35.
Sự sắp xếp này cho thấy Ngài không chỉ lưu ý đến dân của một nước ngoài ra dân của đầy đủ nước, chi phái, ngôn ngữ.—Công-vụ 10:34, 35.
Why, the mere fact that you are reading this Bible-based journal demonstrates God’s interest in you!
Sự kiện giản dị ai đang cầm gọi tạp chí này căn cứ trên Kinh-thánh cho thấy thêm Đức Chúa Trời có chú ý đến bạn!
Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative permanence, by emotions ranging from mere contentment lớn deep & intense joy in living, and by a natural desire for it to lớn continue.
Hạnh phúc được diễn tả là một tâm lý vui sướng tương đối lâu dài, là đầy đủ cung bậc cảm giác từ thỏa nguyện cho đến vui mừng sâu xa, và mong muốn tự nhiên và thoải mái là được tiếp tục trạng thái đó.
Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency, has taught us, it’s much more than merely waiting: “Patience means active waiting và enduring.
Uchtdorf, Đệ Nhị rứa Vấn vào Đệ Nhất chủ tịch Đoàn, đã dạy, lòng kiên trì còn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ chờ đợi: “Tính kiên nhẫn tức là tích cực mong chờ và chịu đựng.
In "The Spookiest House in Marzipan" it is hinted at that Gazpacho has no mother, and that he actually suffers with dissociative identity disorder, but creator Greenblatt says this was merely to "pay homage to lớn Psycho".
Trong "The Spookiest House in Marzipan" chính là ám chỉ rằng Gazpacho không có mẹ, và rằng ông đích thực bị xôn xao sắc tách rời, nhưng tác giả Greenblatt nói này chỉ solo thuần là nhằm "tỏ lòng tôn kính cho Psycho".Gazpacho cho biết thêm không tất cả sự quan tâm trong việc dịch rời ra ngoài và nâng cấp cuộc sống của riêng mình. Quân thù tồi tệ duy nhất của Gazpacho là ninja.
While girls with magical powers are common in Japanese television, Miyazaki noted that, "the witchcraft has always merely been the means lớn fulfill the dreams of young girls.
Dẫu tivi Nhật bản không thiếu hụt những cô bé sở hữu ma pháp, song Miyazaki nhấn mạnh vấn đề "phép thuật luôn luôn chỉ được xem như nguyên tắc hiện thực hóa cầu mơ của những cô nàng trẻ.
This trend is merely a reflection of the fact that in many materially prosperous lands, there is a growing hunger for spiritual direction in life.
Xu phía này chỉ là 1 phản ánh sự khiếu nại tại những xứ phồn vinh, người ta càng ngày càng khao khát được khuyên bảo về mặt trọng tâm linh.
Therefore, the receiver merely had to lớn detect the presence or absence of the radio signal, & produce a click sound.
Do đó,người nhận chỉ đối chọi thuần buộc phải phát hiện tại sự hiện diện hoặc không tồn tại tín hiệu radio, và tạo nên âm thanh tiếng nhấp chuột.Các trang bị này được call là trang bị dò.
We should try hard to lớn get the sense of it rather than merely expecting that there will be a change to conform to lớn our viewpoint. —Read Luke 12:42.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2 Chứa Căn, Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2


Chẳng phải bọn họ nên cố gắng hiểu điểm ấy thay vì chưng chỉ nghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh cho cân xứng với quan tiền điểm của bản thân mình sao?—Đọc Lu-ca 12:42.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M