Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nhiệt dung là gì

*
*
*

nhiệt dung
*

- (lý) Đại lượng đo tài năng hấp thụ nhiệt của một vật.


nhiệt lượng cần hỗ trợ cho một vật nhằm nâng ánh nắng mặt trời của nó lên 1oC (hoặc 1 K). ND của một 1-1 vị trọng lượng được hotline là ND riêng. Ở nhiệt độ không giống nhau và đk vật lí khác nhau, ND rất khác nhau. Phân minh ND đẳng áp với ND đẳng tích. Trong hệ đơn vị SI, ND được đo bằng J/K, ND riêng bằng J/K.kg.


hd. Đại lượng đồ lý cho biết nhiệt lượng cần cung cấp cho một vật dụng thể để nhiệt độ của nó tăng một độ. Nước gồm nhiệt dung lớn.
*

*

*Xem thêm: 108 Bài Toán Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Chứa Tham Số Cực Hay

nhiệt dung

nhiệt dung Thermal capacity
calorific capacitycapacitynhiệt dung của (nước) đá: ice heat capacitynhiệt dung của phương pháp nhiệt: insulation heat capacitynhiệt dung của đá: ice heat capacitynhiệt dung của hơi: vapour heat capacitynhiệt dung đẳng áp: heat capacity at constant pressurenhiệt dung đẳng tích: heat capacity at constant volumenhiệt dung điện tử: electronic heat capacitynhiệt dung freon: freon heat capacitynhiệt dung hơi: vapour heat capacitynhiệt dung mol: molar heat capacitynhiệt dung nguyên tử: atomic heat capacitynhiệt dung phân tử gam: molar heat capacitynhiệt dung riêng: specific heat capacitynhiệt dung riêng: specific capacitynhiệt dung riêng: heat capacitynhiệt dung riêng biệt amoniac: ammonia heat capacitynhiệt dung riêng của chất lỏng: liquid heat capacitynhiệt dung riêng biệt của freon: freon heat capacitynhiệt dung riêng môi chất lạnh: refrigerant heat capacitynhiệt dung riêng nước muối: brine heat capacitynhiệt khoảng không tụ: heat capacitycapacity for heatheat absorption capacityheat capacitanceheat capacitynhiệt dung của (nước) đá: ice heat capacitynhiệt dung của giải pháp nhiệt: insulation heat capacitynhiệt dung của đá: ice heat capacitynhiệt dung của hơi: vapour heat capacitynhiệt dung đẳng áp: heat capacity at constant pressurenhiệt dung đẳng tích: heat capacity at constant volumenhiệt dung điện tử: electronic heat capacitynhiệt dung freon: freon heat capacitynhiệt dung hơi: vapour heat capacitynhiệt dung mol: molar heat capacitynhiệt dung nguyên tử: atomic heat capacitynhiệt dung phân tử gam: molar heat capacitynhiệt dung riêng: specific heat capacitynhiệt dung riêng: heat capacitynhiệt dung riêng rẽ amoniac: ammonia heat capacitynhiệt dung riêng biệt của chất lỏng: liquid heat capacitynhiệt dung riêng rẽ của freon: freon heat capacitynhiệt dung riêng rẽ môi hóa học lạnh: refrigerant heat capacitynhiệt dung riêng biệt nước muối: brine heat capacitynhiệt dung tích tụ: heat capacityheat storage capacityheating capacityspecific heatđầu ra nhiệt độ dung riêng: specific heat outputgiá trị nhiệt dung riêng: specific heat valuenhiệt dung đẳng tích: constant-volume specific heatnhiệt dung riêng: specific heat capacitynhiệt dung riêng: specific heatnhiệt dung riêng biệt của (nước) đá: specific heat of icenhiệt dung riêng rẽ của ko khí: specific heat of airnhiệt dung riêng rẽ của nước đá: specific heat of icenhiệt dung riêng rẽ đẳng tích: constant-volume specific heatnhiệt dung riêng năng lượng điện tử: electronic specific heatnhiệt dung riêng rẽ electron: electronic specific heatnhiệt dung riêng mạng: lattice specific heatnhiệt dung riêng rẽ phân tử gam: molar specific heatnhiệt dung riêng rẽ trung bình: mean specific heatthermal bondingthermal capacitancethermal capacitythermocapacitynhiệt dung dịchheat of dilutionnhiệt dung dịchheat of solutionnhiệt hỗn hợp vi saidifferential heat of solutionnhiệt dung molmolecular heatnhiệt dung nguyên tửatomic heatnhiệt dung phân tử dao độngvibration molecular heatnhiệt dung phân tử tịnh tiếntranslational molecular heat