For example, widespread pessimism about a stock can drive a price so low that it overstates the company"s risks, và understates its prospects for returning to profitability.

Bạn đang xem: Overstate là gì


Ví dụ, tình trạng ảm đạm phổ biến thoáng rộng về một cổ phiếu hoàn toàn có thể dẫn cho một nấc giá rất thấp tới mức nó phóng đại các rủi ro của công ty, và giảm sút triển vọng của chính nó trong bài toán trở lại tài năng sinh lời.
Vào năm 1993, Huân tước đoạt Chamberlain đã nói ước tính 100 triệu bảng Anh là "biến dạng và cường điệu".
Những góp phần của anh cho cục bộ Giáo Hội và cho mỗi thành viên của group Túc Số bắt buộc nào nói được rất đầy đủ cả.
Now a fair question might be, what if all this sustainability risk stuff is exaggerated, overstated, it"s not urgent, something for virtuous consumers or lifestyle choice?
Liệu nếu toàn bộ những đen thui ro bền bỉ này gồm bị phóng đại, nói thừa lên, nó không cần thiết điều gì đó cho tất cả những người tiêu dùng xuất sắc hoặc lực chọn lối sống?
Tôi không muốn phóng đại nhiệm vụ của mình; các trách nhiệm này chỉ là hỗ trợ và ở đằng sau hậu trường nhưng thôi.
NRV is part of the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) & International Financial Reporting Standards (IFRS) that apply lớn valuing inventory, so as to lớn not overstate or understate the value of inventory goods.
NRV là 1 phần của chế độ Kế toán được đồng ý rộng rãi (GAAP) và chuẩn mực report Tài chính nước ngoài (IFRS) vận dụng cho vấn đề định giá hàng tồn kho, để không quá quá hoặc vượt quá cực hiếm của sản phẩm tồn kho.
We"ve been searching ever since, but it"s impossible lớn overstate the magnitude of the tìm kiếm that remains.
What the restored gospel brings khổng lồ the discussion on marriage & family is so large và so relevant that it cannot be overstated: we make the subject eternal!
Điều cơ mà phúc âm phục hồi mang lại cho cuộc đàm luận về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình là không hề nhỏ và phù hợp đến nỗi nó cần được được nhấn mạnh một cách rõ ràng: bọn họ làm chủ đề đó thành vĩnh cửu!
It is difficult to lớn overstate the importance parents have in teaching their children celestial traditions through word & example.
Rất khó khăn để nói quá những về tầm quan trọng đặc biệt của cha mẹ trong việc huấn luyện và đào tạo con cái họ về những truyền thống thiêng liêng qua tiếng nói và tấm gương.
Without going into all the accounting intricacies , LIFO understates inventory value , overstates the cost of sales , and therefore lowers reported earnings .
Không đi sâu vào cụ thể các vấn đề tinh vi thuộc nghành kế toán , cách thức LIFO làm giảm bớt giá trị mặt hàng tồn kho , tăng giá cả vật liệu và nhân công , và cho nên vì vậy hạ thấp thu nhập cá nhân trong report .
On the impact of the "Bohemian Rhapsody" promotional video, Rolling Stone states: "Its influence cannot be overstated, practically inventing the music đoạn clip seven years before MTV went on the air."
Nhắc tới tác động của "Bohemian Rhapsody", Rolling Stone viết: "Ảnh hưởng trọn của ca khúc này quá lớn, trí tuệ sáng tạo nên đoạn clip âm nhạc 7 năm trước khi MTV lên sóng."
Overstating matters or exaggerating reports involving number, extent, or seriousness raises questions of credibility.
Nói quá vấn đề hoặc cường điệu những báo cáo bao tất cả con số, mức độ, hoặc đặc thù nghiêm trọng sẽ khiến cho người ta nghi ngờ tính chất đáng tin cậy của bạn.
Media reports abound with examples —politicians lying about their actions, accountants và lawyers overstating corporate profits, advertisers misleading consumers, litigants cheating insurance companies, just khổng lồ name a few.
Báo cáo của những phương tiện truyền thông media có đầy rất nhiều trường hợp—nhà chủ yếu trị nói dối về hành vi của họ, kế toán viên và khí cụ sư phóng đại lợi tức đầu tư công ty, giới quảng cáo tiến công lừa tín đồ tiêu thụ, người kiện lừa gạt doanh nghiệp bảo hiểm, đó là mới chỉ kể một số.
Teotihuacan"s influence over the Maya civilization cannot be overstated: it transformed political power, artistic depictions, và the nature of economics.
Ảnh tận hưởng của Teotihuacan so với nền sang trọng Maya tất yêu được cường điệu hóa: nó đã thay đổi quyền lực chính trị, mô tả nghệ thuật và thực chất của nền ghê tế.

Xem thêm: Điều Kiện Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Trái Dấu, Điều Kiện Để Pt Bậc 2 Có 2 Nghiệm Trái Dấu


On January 4, 2006, the Securities và Exchange Commission filed suit against McAfee for overstating its 1998–2000 net revenue by US$622,000,000.
AllMusic critic Archie Patterson lauded the band"s accomplishment, writing that "The impact of Faust cannot be overstated; their debut album was truly a revolutionary step forward in the progress of "rock music"."
Archie Patterson của AllMusic ca tụng thành quả của ban nhạc, viết "tác cồn của Faust cần thiết bị nói quá; album chống thu đầu tay của họ thực sự là một trong cuộc bí quyết mạng vào sự cách tân và phát triển của "nhạc rock"."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M