* tính từ- (thuộc) nhân dân, của nhân dân, vày nhân dân=a popular insurection+ cuộc khởi nghĩa của nhân dân- bình dân=the popular front+ chiến trường bình dân- có đặc điểm đại chúng, phù hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập=popular language+ ngôn ngữ đại chúng=popular sciene+ khoa học phổ cập=at popular prices+ với giá rẻ (hợp với ví tiền của nhân dân)- được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi tín đồ ưa thích, phổ biến, nổi tiếng=a popular song+ bài xích hát phổ biến=a popular book+ một cuốn sách được mọi fan ưa thích=a popular writer+ đơn vị văn nổi tiếng, bên văn được mọi người yêu mến


Bạn đang xem: Popular là gì

ba ̉ n thân ; bao nhiêu fan ; dân gian ; hài lòng ; thiết yếu ; cách thông dụng ; phương pháp thông dụng ; dụng ; thi thoảng ; khá phổ cập ; khá ; lại nổi tiếng ; mọi bạn ; fan như ; người khét tiếng ; tín đồ thích ; nhiêu người mua rồi ; những người yêu chuộng ; nền ; nổi bật ; danh tiếng hơn ; danh tiếng lắm ; lừng danh lắm ý ; nổi tiếng ; khét tiếng được ; phô ̉ biê ; phần tín đồ dân ; phổ biến này ; thông dụng thế ; phổ biến ; rộng lớn ; phổ ; thân quen ; rộng ; sức khét tiếng ; ta ưng ý ; thông du ̣ ng ; phổ cập ; thường thì ; hay ; phổ biến ; thịnh ; thương mến ; thương yêu ; được người ; được say đắm ; được yêu quý ; rất được ưa chuộng ; được yêu mếm ; đại bọn chúng ; ưa chuộng thường ; yêu thích ; ngưỡng mộ ; ̉ bắt buộc phô ̉ biê ;
bài ; bình dân ; ăn nhập ; bao gồm ; cách phổ cập ; biện pháp thông dụng ; dụng ; hãn hữu ; hấp ; khai ; khá thông dụng ; tương đối ; mọi người ; người lừng danh ; người thích ; nhiêu người tiêu dùng rồi ; nhiều người ưu thích ; nền ; trông rất nổi bật ; khét tiếng hơn ; lừng danh lắm ; nổi tiếng lắm ý ; danh tiếng ; khét tiếng được ; phô ̉ biê ; phần người dân ; thịnh hành này ; thịnh hành thế ; phổ biến ; rộng lớn ; thân quen ; rộng lớn ; sức lừng danh ; ta hài lòng ; thông du ̣ ng ; thường dùng ; thường thì ; thường ; thịnh hành ; thịnh ; yêu quý ; ngưỡng mộ ; được mê say ; được thương mến ; rất được ưa chuộng ; được thương yêu ; đại bọn chúng ; yêu thích thường ; ưa chuộng ; mến mộ ; ưa ; ̉ đề xuất phô ̉ biê ; ủng ;
* danh từ- tính đại chúng- tính phổ biến=the popularity of table tennis+ tính phổ biến của môn láng đá- sự nổi tiếng, sự yêu mến của nhân dân; sự mếm mộ của quần chúng=to win popularity+ được quần chúng ưa thích, được quần chúng. # yêu mến
* danh từ- sự đại bọn chúng hoá- sự truyền bá, sự phổ biến- sự tạo nên quần bọn chúng ưa thích, sự tạo nên nhân dân yêu mến- sự không ngừng mở rộng (quyền bầu cử...) đến nhân dân
* ngoại rượu cồn từ- đại chúng hoá- truyền bá, phổ biến- tạo nên quần bọn chúng ưa thích, tạo cho nhân dân yêu thương mến- mở rộng (quyền thai cử...) cho nhân dân
*

*

*

*Xem thêm: Tính Chất Đường Cao Trong Tam Giác Cân, Đường Cao Trong Tam Giác Cân Là Gì

*