Hướng dẫn setup và cấu hình Samba hệ thống trên CentOS, Ubuntu, Debian để tạo ra Server chia sẻ file với SMB, cài đặt Client Samba bên trên các hệ thống Linux
Bạn đang xem: Samba là gì

Samba Server cùng SBM

Samba là 1 phần mềm mối cung cấp mở (https://samba.org), nó có thể chấp nhận được chia sẻ file (tạo tệp tin server) với giao thức SMB (Server Message Block) giữa những nền tảng Linux, Windows, macOS. Như sẽ biết SMB là giao thức share file qua mạng khoác định được sử dụng trong hệ điều hành và quản lý Windows. Tài liệu đầy đủ về Samba xem trên Samba Document

Mặc định Samba Server sử dụng cổng 139 cùng 445 (giao thức TCP), nhớ cổng này để mở firewall hoặc ánh xạ cổng nếu sử dụng với Docker ...

Sử dụng Samba vps trên CentOS 7

Cài để Samba Server

yum update -yyum install samba -ysystemctl enable smb.servicesystemctl enable nmb.servicesystemctl restart smb.servicesystemctl restart nmb.service CentOS 7 hoàn toàn có thể cần mở firewall cho Samba

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=sambafirewall-cmd --reload Ngoài áp dụng systemctl để quản lý dịch vụ sbm samba, chúng ta có thể sử dụng một trong những lệnh, như (Những lệnh này còn có thể có lợi khi chúng ta chạy Samba bên trên Docker):

smbcontrol smbd shutdown # Tắt Sambasmbd # chạy Samba

Chia sẻ một thư mục public

sau thời điểm cài đặt, gồm file cấu hình mặc định trên /etc/samba/smb.conf, ta sẽ lưu file cấu hình này lại và tạo thành file smb.conf mới cấu hình theo nhu cầu cụ thể như sau:

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak # Sao lưuvi /etc/samba/smb.conf Nhập vào ngôn từ sau:

workgroup = WORKGROUPserver string = My Samba Servernetbios name = centossecurity = usermap to guest = bad userdns proxy = no#=== BAT DAU THIET LAP phân chia SE FILEpath = /samba/publicsharebrowsable = yeswritable = yesguest ok = yesread only = no Lưu file này lại. Ở đây tư tưởng một khối share file mang tên là PublicShare, nghĩa là về sau các máy client kết nối đến bằng showroom IP/PublicShare (Có thể thay add IP bởi domain, tên máy mạng nội bộ). Khối này chia sẻ thư mục /samba/publicshare, bắt buộc nếu chưa xuất hiện cần tạo ra và thiết lập:

mkdir -p /samba/publicshare/chmod -R 0755 /samba/publicshare/chown -R nobody:nobody /samba/publicshare/ Sau tùy chỉnh thiết lập trên, khởi cồn lại Samba

# CentOS 7systemctl restart smb.servicesystemctl restart nmb.service# NẾU KHÔNG DÙNG ĐƯỢC systemctlsmbcontrol smbd shutdownsmbd liên kết từ Windows mang đến Samba Server

Giả sử server trên có địa chỉ cửa hàng IP là 192.168.1.5, thì chế tác chỉ việc map ổ đĩa mạng trong Windows, như sau:

Trong File Explorer yêu cầu chuột lựa chọn Map network drive ...

*
*
*

Như vậy đã rất có thể truy cập thư mục chia sẻ từ sản phẩm chạy CentOS qua mạng. Tương tự như nếu trên macOS, kết nối đến thì từ Finder dấn Command + K và điền địa chỉ smb://192.168.1.5/PublicShare

*

Hoặc trường đoản cú Ubuntu, ngơi nghỉ Files lựa chọn Other locations rồi điền địa chỉ smb://192.168.1.5/PublicShare vào mục connect to lớn Server, kết thúc bấm Connect

*
*

Thư mục share được bảo mật

Nếu muốn tạo thành một thư mục share qua Samba mà cần được đăng nhập (cung cấp cho user / pass) thì làm cho tương như sau:

Đầu tiện tạo thành một group mang tên là smbgroup cùng một user thuộc group này tên là testuser

useradd testuser # tạo ra testusergroupadd smbgroup # tạo group smbgroupusermod -a -G smbgroup testuser # Gán group mang lại usersmbpasswd -a testuser # sản xuất password cho testuser trong Samba (Khi hỏi, Nhập gấp đôi password để thiết lập - lưu giữ kỹ password này, ví như quyên chạy lại để reset) trả sử folder có thiết lập cấu hình bảo mật là sinh hoạt /samba/mydata, hãy tạo thành thư mục với các cấu hình thiết lập bằng lệnh:

mkdir -p /home/mydata/chown -R testuser:smbgroup /home/mydata/chmod -R 0770 /home/mydata/chcon -t samba_share_t /home/mydata/ Mở lại file cấu hình

vi /etc/samba/smb.conf sản xuất khối mới, khắc tên là Mydata như sau

path = /home/mydata/valid users =
smbgroupguest ok = nowritable = yesbrowsable = yes sau đó cần khởi cồn lại Samba (xem phần trên). Giờ lúc ở các máy Client (Windows, macOS, Ubuntu) truy cập đến smb://192.168.1.5/Mydata nó vẫn hỏi User/Password, nên điền đúng mới truy cập được.

Cài đặt Client Samba cùng sử dụng

Samba ngoài hỗ trợ tạo Server chia sẻ file SBM như trên, nó cũng hỗ trợ gói phần mềm hoàn toàn có thể cài ở các máy Client ví dụ ở 1 máy CentOS khác để tạo tính năng kết nối cho server Samba ngơi nghỉ trên.

Để mua đặt, sinh hoạt Client CentOS gõ lệnh:

yum update -yyum -y install samba-client cifs-utils samba-common -y giờ ta vẫn mount ổ đĩa vps ở showroom //192.168.1.5/Mydata vào đồ vật Client

mkdir -p /mnt/mydata # tạo nên thư mục nhằm Mountgroupadd --gid 2000 smbgroup # thêm một Group như là tên group trên Serverusermod -aG smbgroup root # Gán group mang lại user (login) lấy ví dụ root liên kết thử cùng với testuser (user bởi vì server cung cấp)

smbclient -L //192.168.1.5/Mydata -U testusers Nếu sau khoản thời gian nhập Password thành công thì dùng lệnh sau để Mount ổ đĩa

mount -t cifs -o user=testuser,password=123456 //192.168.1.5/Mydata /mnt/mydata bởi thế từ giờ ở vật dụng Client truy cập vào /mnt/mydata chính là đang truy cập ổ mạng //192.168.1.5/Mydata

Nếu Client chạy bởi Docker, nhằm mount được lúc chạy container nên cho tham số --cap-add SYS_ADMIN --cap-add DAC_READ_SEARCH

Samba vps trên Debian

Đối cùng với Debian cấu hình và sử dụng tương tự CentOS, sau đây là lệnh sở hữu đặt, chúng ta cũng có thể áp dụng cùng với Container chạy Debian (từ Image debian:stretch)

apt-get update -yapt-get install samba vim -y tương tự như CentOS, các bạn có thể

smbcontrol smbd shutdown # Tắt Sambasmbd # chạy Samba chúng ta có thể chạy, nhằm theo dõi lỗi nếu tất cả smbd -FS -d 2

Chú ý, nếu muốn thực hành trên Container hoàn toàn có thể tạo nó

docker run -it --rm -v $(pwd):/data/ -p 139:139 -p 445:445 debian:stretch

Samba server trên Ubuntu

bạn có thể thực hành trên Ubuntu Container

docker run -it --rm -v $(pwd):/data/ -p 139:139 -p 445:445 ubuntu Gõ các lệnh để thiết lập đặt:

apt-get update -yapt-get install samba vim -y áp dụng và cấu hình tương tự trên CentOS, Debian

Samba vps trên Docker Container

Bạn rất có thể chạy Samba hệ thống trên Docker container, tìm hiểu thêm ví dụ sau:

Sambar Docker


Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Measurable Là Gì Trong Tiếng Việt? Từ Điển Anh Việt Measurable

Samba Server với SBMSử dụng Samba hệ thống trên CentOS 7Cài đặt Samba ServerCấu hình chia sẻ Public - kết nốiCấu hình share bảo mậtCài đặt Client SambaSử dụng bên trên DebianSử dụng bên trên UbuntuSamba Docker