Robes of Tyrian purple command the highest prices, and Tyre’s costly fabrics are sought after by the nobility.

Bạn đang xem: Sought-after là gì


Các áo choàng color tía của Ty-rơ giá tốt cao nhất, cùng vải vóc mắc tiền vàng Ty-rơ được giới thượng giữ ưa thích.
In modern times, these paintings have become a much sought-after souvenir during festive occasions in South India.
Trong thời hiện tại đại, phong cách hội họa này đang trở thành những món đồ giữ niệm vào các đợt nghỉ lễ hội sinh sống Nam Ấn.
These areas are frequently sought after by people looking khổng lồ escape from urban life on weekends and during vacations.
Những khoanh vùng này hay được những người tìm bí quyết thoát khỏi cuộc sống thường ngày đô thị vào cuối tuần và trong những kỳ nghỉ.
It was a fantastic price because the most sought-after woman earned eight pesos a night, but they all accepted.
Đó là một chiếc giá giảm cổ bởi vì người bầy bà đông khách độc nhất cũng chỉ tìm kiếm được tám đồng pêsô một đêm.
(Colossians 3:23) Obviously, one whose work ethic is governed by this fine principle would be a sought-after employee.
(Cô-lô-se 3:23) Hiển nhiên, một nhân viên có lương tâm nghề nghiệp và công việc được phía dẫn do nguyên tắc xuất sắc đẹp này hẳn là được nhiều chủ nhân ưa chuộng.
In the space of two years, Swanson rocketed to stardom and was one of the most sought-after actresses in Hollywood.
Trong vòng nhị năm, Swanson đã trở thành ngôi sao cùng là giữa những nữ diễn viên được mến mộ nhất nghỉ ngơi Hollywood.
The shape, reminiscent of a flying saucer, và the structure"s airplane hatch entrance has made the houses sought after by collectors.
Hình dạng của chúng làm gợi nhớ mang lại một cái đĩa bay, và cửa vào khoang máy bay của công trình đã làm cho những khu nhà ở này được các nhà đọc ra sức tìm kiếm.
On the island there was also a flourishing production of charcoal (much sought after in Alexandria, where it was used for narghile).
Trên đảo cũng đều có một nơi trở nên tân tiến sản xuất than củi (được tìm thấy những sau đó tại Alexandria, vị trí chúng được dùng làm điếu ống). Khai quật hải miên cũng là 1 trong ngành quan lại trọng.
This foam-like substance is sought after by the local people, who believe it is useful in extracting the poison from snakebites.
Chất bọt bong bóng này được người địa phương tìm kiếm, họ tin rằng chính là thần dược có lợi để hút nọc độc rắn từ vệt rắn cắn.
The gift of tongues is the smallest gift perhaps of the whole, & yet it is one that is the most sought after.
Ân tứ nói các thứ tiếng chắc rằng là ân tứ bé dại nhất trong tổng thể các ân tứ, tuy vậy đó là 1 trong những ân tứ được rất nhiều người tìm kiếm nhất.
The seeds give an oil, a very stable oil which is sought after by the cosmetic industry to lớn give lớn produce body lotions, for example.
Hạt cây mang đến dầu, với lượng dầu rất bất biến được ngành mỹ phẩm tìm kiếm để chế tạo sữa chăm sóc thể chẳng hạn.
His services as a pitchman became highly sought-after, & he appeared in commercials for many diverse "as seen on TV" products such as Mighty Putty.
Các thương mại dịch vụ của anh ấy như một fan chào hàng sẽ trở phải rất được ưa bằng lòng và anh ấy đã mở ra trong những quảng cáo mang lại nhiều sản phẩm "như được thấy trên TV" như Mighty Putty.

Xem thêm: Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Co Dap An


The main protagonist is Gene, a 23-year-old fighter who has one of the God Hands, which is sought after by a group of demons.