Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tendency là gì

*
*
*

tendency
*

tendency /"tendənsi/ danh từ xu hướng, khuynh hướngthe tendency lớn socialism: xu hướng về chủ nghĩa làng mạc hộia growing tendency: một xu thế ngày càng rõ
khuynh hướngpressure tendency: định hướng khí áp (khí tượng học)xu hướngcentral tendency: xu hướng hướng tâmdata tendency: xu hướng dữ liệuknocking tendency: xu thế nổtendency khổng lồ reboil: xu hướng sôi lạitendency behaviourđộng thái bám dínhkhuynh hướngtendency to lớn avoid making deposit: định hướng tránh gởi tiềnunhealthy tendency: định hướng không lành mạnhupward tendency: khuynh hướng hướng lên trênupward tendency: khuynh hướng phát triểnxu hướngbearish tendency: xu hướng giá xuống (trong thị trường chứng khoán)bullish tendency: xu thế giá lên (trong thị trường chứng khoán)easier tendency: xu hướng giá xuống (thị trường chứng khoán)easier tendency: xu thế giá xuốnginflationary tendency: xu thế thếsagging tendency: xu thế tuột giảmdeflationary tendencyxu thế giảm phátinflationary tendencylạm phân phát o khuynh hướng, xu hướng § knocking tendency : xu hướng nổ
*

*

*

tendency

Từ điển Collocation

tendency noun

ADJ. clear, great, marked, strong | slight | greater, growing, increasing There"s a growing tendency for women khổng lồ marry later. | broad, common, general | in-built, inherent, innate, natural, underlying | alarming, dangerous, unfortunate, worrying The later mã sản phẩm has an unfortunate tendency to collapse after a few weeks" use. | contradictory | centrifugal The civil war reinforced the centrifugal tendencies at work within the economy. | aggressive, homicidal, suicidal, violent | artistic, criminal, etc. He displayed artistic tendencies at an early age. | homosexual, lesbian

VERB + TENDENCY have | display, reveal, show | reinforce | curb, reduce

PREP. ~ among a worrying tendency among the abused khổng lồ become abusers | ~ for There is a tendency for farm sizes to lớn increase. | ~ on the part of The tendency on the part of the children is to lớn blame their parents for everything. | ~ towards Industry showed a tendency towards increasingly centralized administration.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tri Kỷ Tiếng Anh Là Gì ? Có Thể Ghép Từ Bạn Tri Kỷ Tiếng Anh Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

tendenciessyn.: aptitude bent disposition inclination leaning proclivity