12 thì cơ phiên bản được chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, vượt khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ bạn bao gồm công thức, bí quyết dùng và dấu hiệu phân biệt các thì trong giờ đồng hồ Anh. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!Ngoài ra, các các bạn sẽ được học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay sát có dự tính nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Cách làm thì bây giờ đơn

Công thức thì hiện tại đơn so với động từ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì bây giờ đơn so với động trường đoản cú TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên kĩ năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn:

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì lúc này đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Thì tiếng anh là gì

Ví dụ:

I use the internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học tập về các thì trọng yếu trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng lại không độc nhất vô nhị thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự than thở với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây cực nhọc chịu, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.)Dùng để miêu tả một hành vi sắp xảy ra về sau theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện tomorrow.)

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện nay tại tiếp nối với các động tự chỉ tri giác, dấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các các bạn xem cụ thể về thì bây giờ tiếp diễn:  Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giờ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ mà lại không phân tích thời điểm, có công dụng liên quan mang đến hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ loại xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ sẽ kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu phân biệt thì lúc này hoàn thành:

Trong thì hiện nay tại ngừng thường bao gồm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mớiever: sẽ từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng vào câu lấp định với câu hỏi)so far = until now = up to now = up lớn the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các các bạn xem chi tiết hơn về thì lúc này hoàn thành:  Thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Biện pháp dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong vượt khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vấn đề vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy vẫn đứng dưới trời tuyết hơn 3 giờ rồi.

Phân biệt với thì lúc này hoàn thành:

Thì hiện nay tại xong nhấn táo bạo vào kết quả còn thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn nhấn rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận ra thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn:

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

 

Với hễ từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và xong trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went khổng lồ the concert last week.A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các tự thường mở ra trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Biện pháp dùng: 

Dùng để miêu tả một hành động đang xẩy ra tại một thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào cơ hội 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để diễn đạt một hành động đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xẩy ra chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

Xem thêm: Lý Thuyết Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Lớp 9, Lớp 10

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta vẫn tán gẫu với các bạn khi chị em cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.