thử thách trong giờ đồng hồ Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và phương pháp sử dụng. Dịch từ thử thách sang tiếng Anh.

Bạn đang xem: Thử thách tiếng anh là gì


Từ điển Việt Anh

thử thách

to give a trial; lớn put to lớn the proof/test; to lớn test

thử thách lòng kiên trì của một ứng viên lớn put a candidate"s patience khổng lồ the test; to kiểm tra a candidate"s patience

người này từng được rèn luyện và thách thức trong đao binh this person has been trained & tested in the resistance war

ordeal; hardship; trial

tương lai vẫn tồn tại nhiều thử thách further hardship is in store

kinh qua nhiều thử thách gay go to lớn go through the mill; khổng lồ suffer/experience great hardship; khổng lồ suffer/experience hardships


Từ điển Việt Anh - hồ Ngọc Đức

thử thách

* noun

trial; challenge

* verb

to try, to lớn challenge


Từ điển Việt Anh - VNE.

thử thách

to try; test, trial, ordeal


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tra cứu kiếm với xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Địa Chỉ Mac Là Gì? Cách Tìm Địa Chỉ Mac Address Là Gì? Nó Dùng Để Làm Gì?


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.Khi tra từ giờ Việt, bạn có thể nhập từ bỏ khóa có dấu hoặc ko dấu,tuy nhiên nếu đang nhập chữ bao gồm dấu thì những chữ tiếp theo sau cũng phải gồm dấu với ngược lại,không được nhập cả chữ bao gồm dấu và không dấu lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*