thử thách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thử thách sang Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Thử thách tiếng anh là gì


Từ điển Việt Anh

thử thách

to give a trial; to put to the proof/test; to test

thử thách lòng kiên nhẫn của một ứng viên to put a candidate"s patience to the test; to test a candidate"s patience

người này từng được rèn luyện và thử thách trong kháng chiến this person has been trained and tested in the resistance war

ordeal; hardship; trial

tương lai vẫn còn nhiều thử thách further hardship is in store

kinh qua nhiều thử thách gay go to go through the mill; to suffer/experience great hardship; to suffer/experience hardships


Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

thử thách

* noun

trial; challenge

* verb

to try, to challenge


Từ điển Việt Anh - VNE.

thử thách

to try; test, trial, ordeal


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Địa Chỉ Mac Là Gì? Cách Tìm Địa Chỉ Mac Address Là Gì? Nó Dùng Để Làm Gì?


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.Khi tra từ tiếng Việt, bạn có thể nhập từ khóa có dấu hoặc không dấu,tuy nhiên nếu đã nhập chữ có dấu thì các chữ tiếp theo cũng phải có dấu và ngược lại,không được nhập cả chữ có dấu và không dấu lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*